Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Základná škola Škultétyho Topolčany
 
 

Asistent učiteľa

Asistent učiteľa

Mgr. Anna Martošová

Mgr. Helena Kobidová

Mgr. Jana Košelíková

Mgr. Michaela Šestáková

PhDr. Kristína Barátová

Mgr. Hana Dubná

Eleonóra Šimuneová

 

Asistent učiteľa pracuje v tých triedach školy, ktoré navštevuje žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pri výchove a vzdelávaní ktorého vzhľadom na jeho stupeň a mieru postihnutia bez prítomnosti asistenta učiteľa nie je možné garantovať bezpečnosť a ochranu zdravia.Asistent učiteľa pomáha prekonávať zdravotné alebo sociálne bariéry žiaka. Hlavnými činnosťami sú:

Vo výchovno-vzdelávacom procese:

  • asistent bezprostredne spolupracuje s učiteľom v triede a s pedagogickými zamestnancami školy
  • uľahčuje adaptáciu dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na prostredie školy
  • spoluorganizuje činnosť žiaka počas výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade s pokynmi učiteľa
  • vykonáva pedagogický dozor počas prestávok zameraný na žiaka/žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
  • pomáha pri príprave učebných pomôcok, vedie žiakov k práci s kompenzačnými pomôckami
  • asistent je nápomocný v práci so žiakmi vo voľno časových aktivitách

/speváckych, hudobných, tanečných, výtvarných, dramatických a iných/

s využitím individuálnych, skupinových alebo hromadných foriem výchovy

 

V spolupráci s rodinou:

  • organizuje stretnutia a spoluprácu s rodičmi tak, aby sa cítili súčasťou procesu vzdelávania,
  • spoznáva rodinné prostredie, sociálne pomery, záujmy rodičov a zdravotný stav žiaka     

 


 


Úvodná stránka