Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Základná škola Škultétyho Topolčany
 
 

Centrum voľného času

Centrum voľného času

Centrum voľného času pri ZŠ Škultétyho 2326/11, 955 01 Topoľčany

Centrum voľného času ako súčasť ZŠ Škultétyho poskytuje deťom zo ZŠ možnosť užitočne a zábavnou formou využívať ich voľný čas, uspokojiť ich záujmy, záľuby a to v oblastiach:

- techniky
- umenia a zručnosti
- telesnej výchovy, športu a turistiky                                                                             

Poslanie CVČ je vytvárať podmienky pre spoločensky žiadúce naplnenie voľného času detí a mládeže, formovať u nich návyky racionálneho využitia času mimo vyučovania na oddych a regeneráciu duševných a fyzických síl.
Zabezpečuje výchovno vzdelávaciu činnosť a aktívny oddych detí v ich voľnom čase formou spontánnych aktivít, súťaži i individuálneho prístupu v priebehu celého kalendárneho roka


CVČ ako súčasť Základnej školy , Škultétyho 2326/11, Topoľčany

 

Názvy oddelení

 

 

Názov záujmového útvaru

 

Vedúci krúžku

 

Počet žiakov

 

Jazykov

 

 

Zábavná angličtina

 

 

Mgr. Monika Klamárová

 

 

 

 

19

Informatika

 

Malá škola počítačov

 

Mgr. Eva Králová

 

 

16

 

Kultúra a umenie

 

Mažoretky 1

Mažoretky 2

Mažoretky 3

 

 

 

  Bc. Anna Maťová

Mgr. Helena Kobidová

Mgr. Helena Kobidová

        

 

15

15

12

 

Telovýchovy a športu

 

Malý futbal

Gymnastika

 

 

         Jozef Just

        Ingrid Golská

 

 

16

17

 


 

Na stiahnutie

Plán CVČ.pdf(1.1 MB)Plán CVČ
Nový školský poriadok.pdf(254.1 kB)ŠKOLSKÝ PORIADOK CVČ
iados_o_prijatie_cv.pdf(63.7 kB)Žiadosť o prijatie do CVČ


Úvodná stránka