Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Základná škola Škultétyho Topolčany
 
 

Dokumenty na stiahnutie

Na stiahnutie

dodatok c.9

 
Školský poriadok - dodatky

 
Školský poriadok pre žiakov školy

 
školský poriadok - predná strana

 
Školský vzdelávací program

 
Charakteristika školy

 
Ponuka našej školy

 

Tlačivá pre rodičov

žiadosť - individuálny vyuč. plán

 
žiadosť o uvolnenie z vyučovania

 
Žiadosť o povolenie plnenia povinnej šk. dochádky mino SR

 
Žiadosť o oslobodenie od TV

 
Zoznam školských potrieb

 
Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky

 
Žiadosť o odhlásenie žiaka zo školy

 
Kritéria prijatia žiaka do 1. ročníka

 
Žiadosť o prijatie do školy

 
Protokol o zápise do 1. ročníka

 

Dokumenty školy

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 20217/2018

 
Správa 2017

 
Práca triedneho učiteľa

 
Pracovný poriadok

 
Rokovací poriadok pedagogickej rady

 
štatút metodického združenia a predmetovj komisie

 
štatút školy
 statut_skoly.pdf (157.5 kB) statut_skoly.pdf (157.5 kB)

 
Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti a výsledkoch za rok 2011/2012

 
Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti a výsledkoch za rok 2013/2014

 
Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti a výsledkoch za rok 2012/2013

 
Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti a výsledkoch za rok 2014/2015

 
Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti a výsledkoch za rok 2015/2016
 sprava_2015.pdf (1.7 MB) sprava_2015.pdf (1.7 MB)

 
Interný predpis - financovanie krúžkov 2016/2017

 
Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti a výsledkoch za rok 2010/2011

 
Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti a výsledkoch za rok 2009/20110

 


Úvodná stránka