Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Základná škola Škultétyho Topolčany
 
 

Internetová stránka Základnej školy na ul. Škultétyho v Topoľčanoch.

Kritéria pre priatie žiakov do 5. ročníka so športovým nadanímVytlačiť
 

Kritéria pre priatie žiakov do 5. ročníka so športovým nadaním:

Prijímanie detí alebo žiakov so športovým nadaním sa uskutočňuje na základe skúšok na overenie špeciálnych schopností a zručností pre daný druh športu a posúdenia zdravotnej spôsobilosti.

 

Podmienky na prijatie do triedy so športovým nadaním pre Základnú školu:

 

1. Podanie žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa o prijatie do športovej triedy so zameraním na hokej alebo hádzanú (po overení špeciálnych schopností a zručností)

2. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vydaným príslušným lekárom pre deti a dorast

3. Uskutočnenie diagnostiky vykonanej športovým trénerom príslušného športového klubu (hokej, hádzaná)

4. Uskutočnenie diagnostiky vykonanej zariadením CPPPaP alebo školským psychológom našej školy

5. Vydanie rozhodnutia o prijatí respektíve neprijatí do triedy so športovou prípravou Tieto kritériá platia na prijatie žiaka do 5.ročníka športovej triedy so zameraním na hokej a hádzanú.

 

Kritériá boli vydané riaditeľkou školy 31. januára 2019.


 
 

Staršie verzie webovej stránky školy:

 archiv.zsskultetyho.sk


 


Úvodná stránka