Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Základná škola Škultétyho Topolčany
 
 

Internetová stránka Základnej školy na ul. Škultétyho v Topoľčanoch.

OZNAMY

„Najobľúbenejší učiteľ/najobľúbenejšia učiteľka mesta Topoľčany“.

Mesto Topoľčany pod záštitou primátorky mesta JUDr. Alexandry Gieciovej
vyhlasuje  anketu „Najobľúbenejší učiteľ/najobľúbenejšia učiteľka mesta Topoľčany“.
Anketa je určená pre všetkých ...viac...

Zverejnené 28.1.2019 -webmaster-


 

Kritéria pre priatie žiakov do 5. ročníka so športovým nadaním

Kritéria pre priatie žiakov do 5. ročníka so športovým nadaním:
Prijímanie detí alebo žiakov so športovým nadaním sa uskutočňuje na základe skúšok na overenie špeciálnych schopností a zručností ...viac...

Zverejnené 23.1.2019 -webmaster-
Aktualizované: 31.1.2019 -webmaster-


 

Vysvedčenie za 1.polrok školského roka 2018/2019

Vysvedčenie za 1.polrok školského roka 2018/2019.
 
Dňa 31.1.2019 žiaci dostanú výpis vysvedčenia za prvý polrok šk. roka 2018/2019. Dňa 1.2.2019 budú polročné prázdniny a nástup späť do ...viac...

Zverejnené 21.1.2019 -webmaster-


 

Vianočné prázdniny

Dňa 21.12.2018 bude vyučovanie iba prvé 4. hodiny v triedach s triednymi učiteľmi.
 
Od 22.12.2018 do 7.1.2019 sú Vianočné prázdniny.
Stretneme sa v novom roku v utorok, 8.1.2019. ...viac...

Zverejnené 20.12.2018 -webmaster-


 

PRÍKAZNÝ LIST NA VYKONANIE OPATRENÍ K PREDCHÁDZANIU CHRÍPKY

Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
 
V súlade so zákonom NR SR č. 355/2007 Z.z. z 21. júna 2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých ...viac...

Zverejnené 14.11.2018 -webmaster-


 

Riaditeľské voľno

Udelenie riaditeľského voľna
 
Na základe § 150 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pr ...viac...

Zverejnené 14.11.2018 -webmaster-


 
Položky 13-18 z 33

Staršie verzie webovej stránky školy:

 archiv.zsskultetyho.sk


 


Úvodná stránka