Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Základná škola Škultétyho Topolčany
 
 

Oddelenia ŠKD

Oddelenia ŠKD

Oddelenia ŠKD


V tomto školskom roku pracuje u nás 8 oddelení školského klubu. O deti sa stará tvorivý kolektív kvalifikovaných vychovávateliek. Deti sú rozdelené do oddelení nasledovne: 

Odd.

Vychovávateľka

1.   

BC. GABRIELA HERDOVÁ

2.   

MGR. RENÁTA  JANČEKOVÁ

3.   

BC. ANNA MAŤOVÁ

4.   

NATÁLIA HATALOVÁ

5.   

INGRID JANČOVIČOVÁ

6.   

MGR. RENÁTA SEDLÁROVÁ

7.   

MGR. JANA MOCŇÁKOVÁ

8.   

ELENA MANINOVÁ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rozdelenie výchovno-vzdelávacej činnosti:

Odpočinková činnosť

Nasleduje hneď po obede, má pokojný charakter, slúži na odstránenie únavy z vyučovania /čítanie, počúvanie hudby, spoločenské hry, hry s hračkami....

Rekreačná činnosť

Pre ňu je charakteristická pohybová činnosť na čerstvom vzduchu, je dôležitá pre zdravý telesný a duševný vývin dieťaťa /pohybové hry, športové aktivity, vychádzky.../.

Príprava na vyučovanie

Vedie deti k samostatnosti a zodpovednosti pri vypracovávaní domácich úloh, umožňuje hravou formou pomocou didaktických hier precvičiť a prehĺbiť už nadobudnuté vedomosti. Zahŕňa okruh činností súvisiacich s plnením školských povinností prostredníctvom písomnej a ústnej prípravy.

Tematické oblasti výchovy

Pomáhajú rozvíjať talent, schopnosti, vedomosti a zručnosti detí. Sú to: spoločensko-vedná, esteticko-výchovná, prírodovedno-environmentálna, pracovno-technická, športovo-telovýchovno-zdravotná, spoločensko-prospešná a vzdelávacia oblasť výchovy.

Samoobslužná činnosť

Denne sa venujeme samoobslužnej činnosti, vedieme deti k samostatnosti a starostlivosti o vlastnú osobu, svoj zovňajšok, majetok /hygienické návyky, predchádzanie úrazom, správne obliekanie.../.


 


Úvodná stránka