Prechod na navigáciu Hlavné menu
Základná škola Škultétyho Topolčany
 
 

Oddelenia ŠKD

Oddelenia ŠKD

Oddelenia ŠKD


V tomto školskom roku pracuje u nás 9 oddelení školského klubu. O deti sa stará tvorivý kolektív kvalifikovaných vychovávateliek. Deti sú rozdelené do oddelení nasledovne: 

 

Oddelenie

Vychovávateľka

Triedy

Spolu detí

  1.  

Mgr. Renáta Sedlárová

1.A + 5.A

29

  1.  

Bc. Gabriela Herdová

1.B + 5.B

27

  1.  

Elena Maninová

1.C + 4.B

26

  1.  

Mgr. Jana Mocňáková

2.A + 6.A + 7.C

26

  1.  

Mgr. Renáta Jančeková

2.B + 5.B

27

  1.  

Bc. Anna Maťová

1.C + 5.A + 6.C

25

  1.  

Eleonóra Šimuneová

3.A

23

  1.  

Ingrid Jančovičová

3.B + 4.B

25

  1.  

Natália Hatalová

4.A

22

 

230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rozdelenie výchovno-vzdelávacej činnosti:

Odpočinková činnosť

Nasleduje hneď po obede, má pokojný charakter, slúži na odstránenie únavy z vyučovania /čítanie, počúvanie hudby, spoločenské hry, hry s hračkami....

Rekreačná činnosť

Pre ňu je charakteristická pohybová činnosť na čerstvom vzduchu, je dôležitá pre zdravý telesný a duševný vývin dieťaťa /pohybové hry, športové aktivity, vychádzky.../.

Príprava na vyučovanie

Vedie deti k samostatnosti a zodpovednosti pri vypracovávaní domácich úloh, umožňuje hravou formou pomocou didaktických hier precvičiť a prehĺbiť už nadobudnuté vedomosti. Zahŕňa okruh činností súvisiacich s plnením školských povinností prostredníctvom písomnej a ústnej prípravy.

Tematické oblasti výchovy

Pomáhajú rozvíjať talent, schopnosti, vedomosti a zručnosti detí. Sú to: spoločensko-vedná, esteticko-výchovná, prírodovedno-environmentálna, pracovno-technická, športovo-telovýchovno-zdravotná, spoločensko-prospešná a vzdelávacia oblasť výchovy.

Samoobslužná činnosť

Denne sa venujeme samoobslužnej činnosti, vedieme deti k samostatnosti a starostlivosti o vlastnú osobu, svoj zovňajšok, majetok /hygienické návyky, predchádzanie úrazom, správne obliekanie.../.


 


Úvodná stránka