Prechod na navigáciu Hlavné menu
Základná škola Škultétyho Topolčany
 
 

Oddelenia ŠKD

Oddelenia ŠKD

Oddelenia ŠKD


V tomto školskom roku pracuje u nás 9 oddelení školského klubu. O deti sa stará tvorivý kolektív kvalifikovaných vychovávateliek. Deti sú rozdelené do oddelení nasledovne: 


Oddelenie:            Trieda:                                    Triedna  vychovávateľka:      

        1.               1.A + 5.A + 6.C                           Mgr. Jana Mocňáková

        2.               1.B + 5.B + 5.C                           Mgr. Renáta Jančeková

        3.               1.C + 5.A + 6.C                           Bc. Anna Maťová

        4.               2.A                                                Eleonóra Šimuneová

        5.               2.B + 5.C + 6.B                           Ingrid Jančovičová

        6.               3.A                                                Natália Hatalová

        7.               3.B                                                Elena Maninová

        8.               4.A + 6.D                                    Mgr. Renáta Sedlárová

        9.               4.B                                               Bc. Gabriela Herdová
 


Rozdelenie výchovno-vzdelávacej činnosti:

Odpočinková činnosť

Nasleduje hneď po obede, má pokojný charakter, slúži na odstránenie únavy z vyučovania /čítanie, počúvanie hudby, spoločenské hry, hry s hračkami....

Rekreačná činnosť

Pre ňu je charakteristická pohybová činnosť na čerstvom vzduchu, je dôležitá pre zdravý telesný a duševný vývin dieťaťa /pohybové hry, športové aktivity, vychádzky.../.

Príprava na vyučovanie

Vedie deti k samostatnosti a zodpovednosti pri vypracovávaní domácich úloh, umožňuje hravou formou pomocou didaktických hier precvičiť a prehĺbiť už nadobudnuté vedomosti. Zahŕňa okruh činností súvisiacich s plnením školských povinností prostredníctvom písomnej a ústnej prípravy.

Tematické oblasti výchovy

Pomáhajú rozvíjať talent, schopnosti, vedomosti a zručnosti detí. Sú to: spoločensko-vedná, esteticko-výchovná, prírodovedno-environmentálna, pracovno-technická, športovo-telovýchovno-zdravotná, spoločensko-prospešná a vzdelávacia oblasť výchovy.

Samoobslužná činnosť

Denne sa venujeme samoobslužnej činnosti, vedieme deti k samostatnosti a starostlivosti o vlastnú osobu, svoj zovňajšok, majetok /hygienické návyky, predchádzanie úrazom, správne obliekanie.../.


 

dnes je: 22.9.2017

meniny má: Móric

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Ing. Miroslav Máliš

webygroup


Úvodná stránka