Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Základná škola Škultétyho Topolčany
 
 

Oddelenia ŠKD

Oddelenia ŠKD

Oddelenia ŠKD


V tomto školskom roku pracuje u nás 9 oddelení školského klubu. O deti sa stará tvorivý kolektív kvalifikovaných vychovávateliek. Deti sú rozdelené do oddelení nasledovne: 

 

Oddelenie

Vychovávateľka

Triedy

  1.  
Natália Hatalová

1.A + 5.A

  1.  

Eleonóra Šimuneová

1.B + 4.A

  1.  

Ingrid Jančovičová

1.C + 4.B

  1.  

Mgr. Renáta Sedlárová

2.A + 6.A

  1.  

Bc. Gabriela Herdová

2.B + 6.B

  1.  

Elena Maninová

2.C + 5.B

  1.  

Mgr. Janka Mocňáková

3.A

  1.  

Mgr. Renáta Jančeková

3.B

  1.  

Bc. Anna Maťová

2.C + 4.B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rozdelenie výchovno-vzdelávacej činnosti:

Odpočinková činnosť

Nasleduje hneď po obede, má pokojný charakter, slúži na odstránenie únavy z vyučovania /čítanie, počúvanie hudby, spoločenské hry, hry s hračkami....

Rekreačná činnosť

Pre ňu je charakteristická pohybová činnosť na čerstvom vzduchu, je dôležitá pre zdravý telesný a duševný vývin dieťaťa /pohybové hry, športové aktivity, vychádzky.../.

Príprava na vyučovanie

Vedie deti k samostatnosti a zodpovednosti pri vypracovávaní domácich úloh, umožňuje hravou formou pomocou didaktických hier precvičiť a prehĺbiť už nadobudnuté vedomosti. Zahŕňa okruh činností súvisiacich s plnením školských povinností prostredníctvom písomnej a ústnej prípravy.

Tematické oblasti výchovy

Pomáhajú rozvíjať talent, schopnosti, vedomosti a zručnosti detí. Sú to: spoločensko-vedná, esteticko-výchovná, prírodovedno-environmentálna, pracovno-technická, športovo-telovýchovno-zdravotná, spoločensko-prospešná a vzdelávacia oblasť výchovy.

Samoobslužná činnosť

Denne sa venujeme samoobslužnej činnosti, vedieme deti k samostatnosti a starostlivosti o vlastnú osobu, svoj zovňajšok, majetok /hygienické návyky, predchádzanie úrazom, správne obliekanie.../.


 


Úvodná stránka