Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Základná škola Škultétyho Topolčany
 
 

Kritéria pre priatie žiakov do 5. ročníka so športovým nadanímVytlačiť
 

Kritéria pre priatie žiakov do 5. ročníka so športovým nadaním:

Prijímanie detí alebo žiakov so športovým nadaním sa uskutočňuje na základe skúšok na overenie špeciálnych schopností a zručností pre daný druh športu a posúdenia zdravotnej spôsobilosti.

 

Podmienky na prijatie do triedy so športovým nadaním pre Základnú školu:

 

1. Podanie žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa o prijatie do športovej triedy so zameraním na hokej alebo hádzanú (po overení špeciálnych schopností a zručností)

2. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vydaným príslušným lekárom pre deti a dorast

3. Uskutočnenie diagnostiky vykonanej športovým trénerom príslušného športového klubu (hokej, hádzaná)

4. Uskutočnenie diagnostiky vykonanej zariadením CPPPaP alebo školským psychológom našej školy

5. Vydanie rozhodnutia o prijatí respektíve neprijatí do triedy so športovou prípravou Tieto kritériá platia na prijatie žiaka do 5.ročníka športovej triedy so zameraním na hokej a hádzanú.

 

Kritériá boli vydané riaditeľkou školy 31. januára 2019.


 
 


Úvodná stránka