Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Základná škola Škultétyho Topolčany
 
 

Internetová stránka Základnej školy na ul. Škultétyho v Topoľčanoch.

Riaditeľské voľnoVytlačiť
 

Udelenie riaditeľského voľna

 

Na základe § 150 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z.z, o podrobnostiach a organizácii školského roka na ZŠ, SŠ, ZUŠ, PŠ, OU a JŠ v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 518/2010 Z.z. ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č. 231/2009 Z.z, o podrobnostiach a organizácii školského roka na ZŠ, SŠ, ZUŠ, PŠ, OU a JŠ  udeľuje riaditeľstvo Základnej školy, Škultétyho 2326/11, 955 01 Topoľčany žiakom 6. – 9. ročníka dňa 21. 11. 2018 (streda) – RIADITEĽSKÉ VOĽNO z dôvodu bezproblémového priebehu organizovania TESTOVANIA  5.

Vzhľadom na obmedzený počet voľných učební  nie je možné inak zabezpečiť plynulý priebeh priebeh administrácie T5 – 2018. Vyučovanienie  v nasledujúci deň riadne pokračuje.

 

S pozdravom

             

                                                                                                                 Mgr. Mária Bezáková

                                                                                                                        riaditeľka školy

 

Na vedomie:

Mestský úrad Topoľčany

Okresný úrad Nitra

 

 


 
 

Staršie verzie webovej stránky školy:

 archiv.zsskultetyho.sk


 


Úvodná stránka