Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Základná škola Škultétyho Topolčany
 
 

Škola

O škole

Názov školy: Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany

Adresa školy: Škultétyho 2326/11, Topoľčany

Dátum založenia školy: 1. september 1980

IČO: 37860763
tel.: 038/5322 862
fax: 038/5326 240

info@zsskultetyho.sk

skola@zsskultetyho.sk

Škola má v školskom roku 2017/2018  623  žiakov v 27 triedach.

Hlavný cieľ školy: Pretváranie tradičnej školy na školu s novými vyučovacími metódami a organizačnými formami práce so zameraním na celkovú osobnosť žiaka.

 
Špecifiká:
1. priznaný rating  „BBB“ - Vysoko erudovaná a profesionálne vedená inštitúcia 
2. získaný certifikát: Škola podporujúca zdravie
3. zriadené 3 jazykové laboratória spĺňajúce parametre modernej jazykovej triedy
4. vybudovaná multimediálna knižnica a čitáreň školy 
5. zrekonštruované tri počítačové učebne pre 1. a 2. stupeň 
6. útulný pobyt v ŠKD, práca v CVČ, zdravá výživa v školskej jedálni 

 


 


Úvodná stránka