Prechod na navigáciu Hlavné menu
Základná škola Škultétyho Topolčany
 
 

Školská knižnica

Činnosť šk. knižnice

 

Naša školská knižnica sa od roku 2006, kedy sme ju zjednotili a prebudovali na multimediálnu knižnicu, stala kultúrnym centrom našej školy. Dnes už je bežnou praxou elektronická evidencia čitateľov a výpožičiek, stále pripojenie na internet, využívanie informačných a komunikačných prostriedkov v priestoroch čitárne. Vyučovacie hodiny, vedecké konferencie žiakov, besedy a školenia s využitím počítača a dataprojekcie sú samozrejmosťou. Naším cieľom je naučiť deti pracovať v ich školskom prostredí s klasickou i elektronickou knihou, vyhľadávať informácie na internetových stránkach, a hlavne vedieť ich využívať pri rozširovaní svojich literárnych vedomostí.
 

Školský knihovník: Mgr. Dagmar Rumanová
 
Žiadame čitateľov, aby dodržiavali výpožičné hodiny a požičané knihy vrátili do 30 dní!
                                                                      
                                                                    Výpožičné hodiny:
 

Pondelok

11,50 –14,00 hod.

p. Rumanová

Utorok

12,45 –14,00 hod.

p. Rumanová

Streda

11,50 –12,35 hod.

p. Rumanová

Štvrtok

KNIŽNICA ZATVORENÁ

Piatok

11,50 –14,00 hod.

p. Rumanová

 

 
 

 


Úvodná stránka