Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Základná škola Škultétyho Topolčany
 
 

Učiteľský zbor

Učitelia 1. stupeň

Prehľad učiteľov a ich rozvrhu

Mgr. Ingrid Detková
Aprobácia: učiteľstvo pre I.stupeň ZŠ

 

Mgr. Lenka Krajči

Aprobácia: učiteľstvo pre I.stupeň ZŠ

 

Mgr. Ľubomíra Fejesová

Aprobácia: učiteľstvo pre I.stupeň ZŠ

 

Mgr. Alena Gašparíková

Aprobácia: učiteľstvo pre I. stupeň ZŠ


Mgr. Blanka Grznárová

Aprobácia: učiteľstvo pre I. stupeň ZŠ


Mgr. Eva Králová

Aprobácia: učiteľstvo pre I. stupeň ZŠ

 

Mgr. Kristína Streicherová

Aprobácia: učiteľstvo pre I.stupeň ZŠ s predmetovým rozšírením o tvorivú dramatiku - nemecký jazyk

 

Mgr. Lýdia Oravcová

Aprobácia: učiteľstvo pre I. stupeň ZŠ
 

PaedDr. Jana Podmanická

Aprobácia:učiteľstvo pre I.stupeň ZŠ
 

Mgr. Soňa Smatanová

Aprobácia: učiteľstvo pre I. stupeň ZŠ
 

Mgr. Zuzana Valachová

Aprobácia: učiteľstvo pre I. stupeň ZŠ

 


 

Učitelia 2. stupeň

Mgr. Ivana Martinčeková

Aprobácia: biológia - chémia
 

Mgr. Marián Bezák

Aprobácia: história - etická výchova


Mgr. Ján Fliega

Aprobácia: biológia - ekológia - matematika


Mgr. Peter Guričan

Aprobácia: vychovávateľstvo - telesná a športová výchova 


Mgr. Jana Hupková

Aprobácia: matematika - techika
 

 

Mgr. Marcela Kubríková

Aprobácia: slovesnký jazyk - náboženská výchova - etická výchova

 

PAED. Ing. Miroslav Máliš, IGIP

Aprobácia: informatika - technika
 

Mgr. Katarína Manzone

Aprobácia: anglický jazyk - slovesnký jazyk 
 

Mgr. Ľubica Mikušová

Aprobácia: slovesnký jazyk - pedagogika

 

PaedDr. Marcela Mokrá

Aprobácia: anglický jazyk, telesná výchova

 

Ing. Iveta OpáthováAprobácia: anglický jazyk 


 

Mgr. Darina Svoradová

Aprobácia: anglický jazyk

 

Mgr. Adriana Šüdiová

Aprobácia: matematika - technika

 

Mgr. Alena Tešíková

Aprobácia: slovenský jazyk - občianska náuka
 

Mgr. Marcela Trenčanská

Aprobácia: biológia - ekológia - matematika
 

PaedDr. Miroslava Verešová

Aprobácia: anglický jazyk 
 

Mgr. Marián Lovička

Aprobácia: 1. stupeň ZŠ

 

Mgr. Erika Muchová

Aprobácia: slovenský jazyk - občianska náuka - etická výchova
 

Mgr. Štefan Smolinský

Aprobácia: matematika - fyzika 

 

Mgr. Oľga Turečeková

Aprobácia:dejepis - ruský jazyk - pedagogika

 

RNDr. Magdaléna Bezáková

Aprobácia: fyzika - chémia

 

Mgr. Svetlana Čepčeková

Aprobácia: biológia - geografia

 

Bc. Marcel Budoš

Aprobácia: telesná a športová výchova

 

Mgr. Michaela Fliegová

Aprobácia: biológia - etická výchova - geografia

 

Mgr. Magdaléna Chválna 

Aprobácia: náboženská - etická výchova

 

Mgr. Dagmar Rumanová

Aprobácia: technická výchova

 

 


 


 

Vychovávateľky

Natália Hatalová

Bc.Gabriela Herdová

Mgr. Renáta Jančeková

Ingrid Jančovičová

Elena Maninová

Bc. Anna Maťová

Mgr. Janka Mocňáková

Mgr. Renáta Sedlárová

 


 

Asistenti učiteľa

Mgr. Anna Martošová

Mgr. Helena Kobidová

Mgr. Jana Košelíková

Mgr. Michaela Šestáková

PhDr. Kristína Barátová

Mgr. Hana Dubná

Eleonóra Šimuneová

 


 


Úvodná stránka