Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Základná škola Škultétyho Topolčany
 
 

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

V zmysle § 22 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany na internetovej stránke svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania, t.j., predbežné oznámenia, výzvy na predkladanie ponúk, informácie o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a ďalšie všeobecné informácie.

klik : Verejné obstarávanie

 

Profil verejného obstarávateľa

 

 Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

 Názov:                      Základná škola

IČO:                          37860763

Bankové spojenie: VÚB Topoľčany

Číslo účtu:                1635544751/020

 

 Kontaktné osoby:

 Mgr. Mária Bezáková – riaditeľka školy

Tel: +421 5322 862, email: bezakova@zsskultetyho.sk, riaditelka@zsskultetyho.sk

 

Mgr. Monika Klamárová – zástupkyňa riaditeľky školy

Tel: +421 5322 640, email: mklamarova1@gmail.com

 

Gabriela Verešová – ekonómnka školy

Tel: +421 5322 640, email: skola@zsskultetyho.sk

 

PAED.Ing. Miroslav Máliš, IGIP - webmaster a správca IT

Tel: +421 5322 640, email: miroslav.malis@zsskultetyho.sk

 

 Sídlo:

 Obec:   Topoľčany

PSČ:    955 01

Ulica:    Škultétyho

Číslo:    2326/11

 

 Kontakt:

 Telefón / fax: +421 5322 640

e-mail: skola@zsskultetyho.sk, info@zsskultetyho.sk

Internetová adresa URL: www.zsskultetyho.sk

                                   


 
Súhrnná správa k VO ZŠ Škultétyho Topoľčany_.pdf(195.9 kB)Súhrnná správa k VO


Úvodná stránka