Prechod na navigáciu Hlavné menu
Základná škola Škultétyho Topolčany
 
 

Výchovný poradca

Výchovný poradca

Výchovný poradca:    Mgr. Oľga Turečeková

 

Konzultačné hodiny:  Streda:  10:00 – 13:00 hod.

 

e-mail: o.turecekova@centrum.sk

telefón: 038/ 5326240

"Výchovný poradca Ti pomôže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš Ty sám.“

 

Úloha výchovného poradcu:

1.Oblasť výchovy: sústreďuje pozornosť na deti s poruchami správania, s trpiacimi vnútornými konfliktami a v spolupráci s triednymi učiteľmi, rodičmi koordinuje preventívne a výchovné postupy v práci s týmito žiakmi. Sprostredkováva prepojenie školy s odbornými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o deti.

2.Oblasť vzdelávania: zameriava sa na prácu s deťmi so vzdelávacími ťažkosťami a na prácu s talentovanými deťmi.

3.Oblasť profesijnej orientácie: poskytuje metodickú pomoc pri zisťovaní, sledovaní a rozvíjaní individuálnych dispozícií detí a pri výbere vhodnej študijnej voľby na strednej škole. Zhromažďuje informácie o možnostiach ďalšieho štúdia.

 


 
Harmonogram prijímacieho konania

 
Stredné školy v Topoľčanoch

 
Postup pri podávaní prihlášok

 
Rady deviatakom

 
webové stránky

 
Duálne vzdelávanie

 


Úvodná stránka