Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Základná škola Škultétyho Topolčany
 
 

Výchovný poradca

Výchovný poradca

Výchovný poradca:    Mgr. Oľga Turečeková

 

Konzultačné hodiny:  Streda:  9:00 – 12:00 hod.

 

e-mail: o.turecekova@centrum.sk

telefón: 038/ 5326240

"Výchovný poradca Ti pomôže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš Ty sám.“

 

Úloha výchovného poradcu:

1.Oblasť výchovy: sústreďuje pozornosť na deti s poruchami správania, s trpiacimi vnútornými konfliktami a v spolupráci s triednymi učiteľmi, rodičmi koordinuje preventívne a výchovné postupy v práci s týmito žiakmi. Sprostredkováva prepojenie školy s odbornými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o deti.

2.Oblasť vzdelávania: zameriava sa na prácu s deťmi so vzdelávacími ťažkosťami a na prácu s talentovanými deťmi.

3.Oblasť profesijnej orientácie: poskytuje metodickú pomoc pri zisťovaní, sledovaní a rozvíjaní individuálnych dispozícií detí a pri výbere vhodnej študijnej voľby na strednej škole. Zhromažďuje informácie o možnostiach ďalšieho štúdia.

 


 
Dôležité www stránky.pdf(824.1 kB)www stránky
Duálne vzdelávanie.pdf(938.1 kB)Duálne vzdelávanie
Harmonogram prijímacieho pokračovania 2018-2019.pdf(678.4 kB)Harmonogram
Máme doma prváka.pdf(395.8 kB)Máme doma prváka
Niekoľko rád deviatakom.pdf(339.7 kB)Rady deviatakom
Niekoľko rád rodičom deviataka.pdf(638.2 kB)Rady rodičom deviatakov
Stredné školy v Topoľčanoch v šk.r. 2018-2019.pdf(239.9 kB)Stredné školy v TO 2018/2019
Zoznam nedostatkových študijných odborov a učebných odborov.pdf(417.5 kB)Zoznam nedostatkových štud.a učeb. odborov


Úvodná stránka