Prechod na navigáciu Hlavné menu
Základná škola Škultétyho Topolčany
 
 

Žiacka školská rada

Žiacka školská rada

Žiacka školská rada je iniciatívnym a pomocným orgánom, vyjadrujúcim záujmy žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania na Základnej škole Ul. Škultétyho č. 11 v Topoľčanoch.

 

Žiacka školská rada

 

Žiacka školská rada zastupujú záujmy žiakov základnej školy , jej členovia sú ich zvolenými reprezentantmi vo vzťahu k vedeniu školy. Prostredníctvom nich sa žiaci školy :

  • Vyjadrujú k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy  a vzdelávaniu,
  • Podieľajú sa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku.


Žiacka školská rada bola zvolená v tajnom hlasovaní dňa 10.10.2017 nadpolovičnou väčšinou žiakov základnej školy :

Predseda žiackej školskej rady :

Matúš Kmeťo  7.D

Podpredseda žiackej školskej rady :

Dávid Mokoš  9.H

 

Členovia školskej rady :

Ema Vimpeľová 8.B

Eva Suchárová 9.B

Adam Detko  6.H

Samuel Šimune 8.H

Daniel Šatkivskyj 6.C

Michaela Šaligová 8.A

Filip Hippík    5.B


 

Na stiahnutie

Plán CVČ
 plán CVČ.pdf (926.3 kB) plán CVČ.pdf (926.3 kB)

 
Štatút žiackej školskej rady

 
Ziacka skolska rada
 skoska rada.pdf (201.9 kB) skoska rada.pdf (201.9 kB)

 


Úvodná stránka