• Oznamy

      • Nová webová stránka

      • Oznamujeme všetkým žiakom, učiteľom, rodičom a priaznivcom našej školy, že sme zmenili dizajn. Dúfame a veríme, že sa Vám nová stránka našej školy bude páčiť a bude Vám slúžiť efektívne. 

       Nezabudnite, že rodičia si môžete stiahnuť aplikáciu edupage do vášho mobilu cez Google pay alebo Apple store, prihlásiť sa pod kontom vášho syna/dcéry a sledovať známky, príchody do školy, jedáleň, domáce úlohy, písať ospravedlnenky, sledovať správy od triedneho rodiča alebo školy, rozvrh hodín, a veľa ďalšieho. 

        

    • 25. - 31. október

     Trieda:
     Typ:
     • Po25. 10.
     • IX.A
      ·
      domáca úloha
      Biológia
      :
      9.r. - Ochrana významných minerálov
     • IX.B
      ·
      domáca úloha
      Biológia
      :
      9.r. - Ochrana významných minerálov
     • IX.B
      ·
      domáca úloha
      Geografia
      :
      9. r. GEG - Austrália - rastlinstvo a živočíšstvo
     • VI.A
      ·
      domáca úloha
      Matematika
      :
      23/7
     • VI.C
      ·
      domáca úloha
      Biológia
      :
      6.r. - Blízky spoločníci človeka
     • VI.C
      ·
      domáca úloha
      Biológia
      :
      6.r. - Chovateľsky významné vtáky
     • VI.C
      ·
      domáca úloha
      Matematika
      :
      Milí žiaci, na bezkriede máte prezentáciu a "test" na preopakovanie znakov deliteľnosti čísel.
     • VI.C
      ·
      domáca úloha
      Matematika
      :
      Precvičte si rozklad čísel na súčin prvočísel
     • VII.A
      ·
      domáca úloha
      Matematika
      :
      Domáca úloha z 22. Oct 2021
     • VIII.A
      ·
      domáca úloha
      Matematika
      :
      Milí žiaci, dnes si vyskúšajte tvoriť kombinácie na str. 64/1,2,3. Verím, že to zvládnete.
     • VIII.B
      ·
      domáca úloha
      Geografia
      :
      Domáca úloha z 20. Oct 2021
     • VIII.B
      ·
      domáca úloha
      Matematika
      :
      Milí žiaci, dnes si vyskúšajte tvoriť kombinácie na str. 64/1,2,3. Verím, že to zvládnete.
     • Ut26. 10.
     • III.A, III.B, III.C ev
      ·
      domáca úloha
      Etická výchova
      :
      str. 5 a 6
     • IV.A 1. Skupina
      ·
      domáca úloha
      Anglický jazyk
      :
      str.30, slovíčka L4 str.138
     • IV.A 2. Skupina
      ·
      domáca úloha
      Anglický jazyk
      :
      Dokončiť celú 3.lekciu v učebnici aj v pracovnom zošite, pripraviť sa na maxitest a slovíčka.
     • VI.B
      ·
      domáca úloha
      Biológia
      :
      6.r. - Blízky spoločníci človeka
     • VI.B
      ·
      domáca úloha
      Slovenský jazyk a literatúra
      :
      PZ od str.14-17
     • VI.C
      ·
      domáca úloha
      Fyzika
      :
      Milí žiaci, na tento týždeň vám posielam učivo "Spoločné vlastnosti kvapalín a plynov". Treba si prejsť prezentáciu a napísať poznámky, tabuľku v poznámkach doplniť pomocou prezentácie. Pekný deň
     • VI.C
      ·
      domáca úloha
      Slovenský jazyk a literatúra
      :
      Učebnica str.21 cv. 6 a
     • VIII.B
      ·
      domáca úloha
      Chémia
      :
      Žiaci na tento týždeň si napíšete posledných 5 prvkov do zošita: meď, striebro, zlato, zinok, ortuť. Nové učivo neposielam, treba sa naučiť poriadne prvky a na test, o ktorom viete. Pekný deň.
     • VIII.B
      ·
      domáca úloha
      Fyzika
      :
      Milí žiaci,posielam ešte poznámky,ktoré ste niektorí nestihli na hodine
     • VIII.B
      ·
      domáca úloha
      Fyzika
      :
      Milí žiaci,posielam poznámky k učivu
     • St27. 10.
     • IV.B 1. Skupina
      ·
      domáca úloha
      Anglický jazyk
      :
      L4 , str. 30 a 31 plus slovíčka L4 hrubo vytlačené
     • VI.B
      ·
      domáca úloha
      Slovenský jazyk a literatúra
      :
      PZ Hravá slovenčina str.16
     • VII.B nej1
      ·
      domáca úloha
      Nemecký jazyk
      :
      ä
     • VIII.A
      ·
      domáca úloha
      Matematika
      :
      Milí žiaci, vyriešte do zošitov úlohy zo str. 2 v súbore, ktorý prikladám. Zopakujte si počítanie s desatinnými číslami a so zlomkami. Verím, že to dokážete aj sami (máte staré zošity). Nech sa vám darí!
     • Št28. 10.
     • zatiaľ žiadne údaje
     • Pi29. 10.
     • zatiaľ žiadne údaje
    • Tlačivá

  • Kontakty

   • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
   • skola@zsskultetyho.sk
   • malis@zsskultetyho.sk
   • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ +421 38 532 62 40 - tel./fax +421 38 532 20 07 - ekonómka +421 38 530 07 60 - školská jedáleň +421 911 331 176 - školská jedáleň +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg mobilné telefónne čísla služobných telefónov: 1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973 2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628 3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631 4. Výchovný poradca – Mgr. Oľga Turečeková – 0911 493 485 5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628 6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176 7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232 8. Sociálny pedagóg – Mgr. Slávka Bačovská – 0910 933 955 9. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105 10. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
   • Škultétyho 2326/11
   • 37860763
   • 2021603980
  • Prihlásenie