Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka 67-74/2022 67-74/2022 s DPH 13.06.2022 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy
Faktúra 6/2022 jún 2022 s DPH 01.06.2022 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy 30.06.2022
Faktúra 5/2022 máj 2022 s DPH 02.05.2022 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy 31.05.2022
Objednávka 53-66/2022 53-66/2022 s DPH 02.05.2022 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy
Objednávka 45-52/2022 45-52/2022 s DPH 05.04.2022 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy
Faktúra 4/2022 apríl 2022 s DPH 01.04.2022 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy 29.04.2022
Objednávka 43/2022 43/2022 s DPH 25.03.2022 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy
Objednávka 41-42/2022 41-42/2022 s DPH 25.03.2022 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy
Objednávka 40/2022 40/2022 s DPH 25.03.2022 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy
Objednávka 44/2022 44/2022 s DPH 25.03.2022 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy
Objednávka 31-39/2022 31-39/2022 s DPH 07.03.2022 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy
Faktúra 3/2022 marec 2022 s DPH 01.03.2022 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy 31.03.2022
Objednávka 27/2022 27/2022 s DPH 28.02.2022 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy
Objednávka 26/2022 26/2022 s DPH 28.02.2022 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy
Objednávka 28/2022 28/2022 s DPH 28.02.2022 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy
Objednávka 29/2022 29/2022 s DPH 28.02.2022 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy
Objednávka 30/2022 30/2022 s DPH 28.02.2022 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy
Objednávka 26/2022 26/2022 s DPH 24.02.2022 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy
Objednávka 25/2022 25/2022 s DPH 24.02.2022 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy
Objednávka 24/2022 24/2022 s DPH 24.02.2022 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy
zobrazené záznamy: 1-20/3937