Menu
Aktuálne

VITAJTE PO PRÁZDNINÁCH

05. September 2016 14:51 - Aktuality
Vítame vás v našom školskom klube detí. Dúfame, že sa prázdniny všetkým vydarili a že ste si poriadne oddýchli....

DETI A PRVÁ POMOC

07. Júl 2016 07:35 - Aktuality
Deti z 5.odd. besedovali o prvej pomoci a o nebezpečných návykových látkach s profesionálnou zdravotníčkou PhDr....

ŽIACKA VEDECÁ KONFERENCIA

24. Október 2016 - škola
24.10.2016 - "Učíme sa navzájom"

PETRŽALSKÉ SÚZVUKY FERKA URBÁNKA

12. Október 2016 - škola
Marianna Ibrahimi
Dátum
Dnes je:
čas:
meniny má:
Login
Anketa
>
Škola
>Petržalské súzvuky Ferka Urbánka
12.10.2016 - Mgr. Daniela Vystrčilová
Petržalské súzvuky Ferka Urbánka. Tak to je súťaž, v ktorej zarezonovalo aj meno našej Marianny Ibrahimi, žiačky 4.A triedy. Odborná porota ocenila 2. miestom v celoslovenskej literárnej súťaži autorov jej prózy Dobrodružstvo v starom háji a Zlo sa netrestá zlom. Cenu si prevzala počas slávnostného odovzdávania cien v Obradnej sále mestskej časti Bratislavy - Petržalka z rúk odbornej poroty. Počas stretnutia s Erikom Ondrejičkom a Danom Naďom v priestoroch Petržalskej knižnice sa všetci autori dozvedeli zaujímavé informácie a komentáre k ich tvorbe a isto ich slová boli pre mladých autorov prínosom pre ďalšiu tvorbu. Marianke srdečne blahoželáme! PaedDr. Jana Podmanická
Tretiaci na plaveckom kurze
11.10.2016 - Elena Maninová
Žiaci 3. A, B sa v uplynulý týždeň zúčastnili plaveckého kurzu. Za svoju snahu a úspech získali ,,Mokré vysvedčenie". Viac vo FG.
Prváci v školskej knižnici
12.10.2016 - Mgr. Daniela Vystrčilová
V októbri zažila naša školská knižnica jednu veľkú udalosť. Do radov čitateľov pribudli naši prváci z 1. oddelenia ŠKD. Každú stredu trávia čas po vyučovaní v školskej čitárni a súčasne si požičiavajú knihy z knižnice. Veríme, že z nich vyrastú dobrí čitatelia.
Beseda o bezpečnosti v škole
26.10.2016 - Mgr. Daniela Vystrčilová
25.10.2016 sa žiaci 3.B a 4.B triedy zúčastnili na besede v školskej čitárni. Pracovníčky Inšpektorátu práce v Nitre prišli deti poučiť o bezpečnosti v školskom prostredí, o potrebe správneho zaobchádzania s rôznymi chemickými látkami a pod. Pozreli si aj krátke filmy, ktoré názorne ukázali potrebu správneho oblečenia pri práci, používania prilby, signalizačnej vesty, ochraných rukavíc a pod. Základom bezpečnosti v škole je v prvom rade dodržiavanie školského poriadku a pokynov učiteľa na hodine a pri rôznych aktivitách.
Posledná rozlúčka s pánom Michalom Kováčom
13.10.2016 - Ing. Miroslav Máliš
Dnes sme si v našej škole uctili pamiatku prvého slovenského prezidenta pána Michala Kováča minútou ticha a zapálením sviečky pri kondolenčnej knihe.
Žiacka vedecká konferencia "Učíme sa navzájom"
24.10.2016 - Mgr. Daniela Vystrčilová
Vedecké konferencie sa u nás v škole stali už tradíciou. Pripravujeme ich viackrát do roka, ale tá naša, súťažná k Medzinárodnému dňu školských knižníc, je vždy prvá v školskom roku. 24.10.2016 všetci zúčastnení žiaci prezentovali svoju prácu s informáciami, ktoré nadobudli z kníh, učebníc či z internetu. Vyjadrili tak svoj vzťah k poznávaniu. Práce vznikali priebežne od septembra do októbra, žiaci konzultovali svoje projekty s učiteľmi. Prezentovaním prác v priestoroch školskej čitárne bol pre nich vytvorený vhodný priestor na overenie schopnosti vystupovať na verejnosti, vyjadrovať svoje názory a odpovedať na otázky.
EXKURZIA DO PARLAMENTU
04.10.2016 - Mgr. Daniela Vystrčilová
Žiaci 7.A a 7.B triedy sa 4.10.2016 zúčastnili tematicky zameranej odbornej exkurzie v hlavnom meste Slovenskej republiky v Bratislave. Ich cieľom bola Národná rada Slovenskej republiky. V priestoroch parlamentu ich privítal Mgr. Ľubomír Adamišin, ktorý si pre nich pripravil zaujímavý a poučný výklad o histórii a zaujímavostiach nášho zákonodarného orgánu a o štátnych symboloch. Potom ich previedol priestormi, oboznámil ich s fungovaním NR, so základnými. Chvíľku zo svojho času im venoval poslanec Martin Klus z výboru pre európske záležitosti, ktorý ich oboznámil so svojou prácou poslanca. Potom si žiaci prezreli priestory parlamentu a rokovaciu sieň. Takto sa aspoň na chvílľu priblížili práci našich zastupiteľov.
Majstrovstvá okresu - Cezpoľný beh
30.09.2016 - Mgr. Marcela Trenčanská
Dňa 27.9.2016 sa uskutočnili v Krušovciach Majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu žiakov a žiačok základných škôl. Našu školu reprezentovali : Peter Kováčik, Patrik Martiška z 9.H a Samuel Andraško z 8.A, ktorí získali v súťaži družstiev 2. miesto. Za úspech blahoželáme. Družstvo dievčat v zložení: Barbora Šredlová z 8.H, Sabína Patrašová z 9.A a Viktória Melušová z 8.A sa na stupne víťazov neprebojovalo a skončilo v celkovom hodnotení na 6. mieste.
Literárne Topoľčany
26.09.2016 - Mgr. Daniela Vystrčilová
V piatok 23. septembra 2016 sa v Koncertnej sále pod radnicou konalo vyhodnotenie autorskej súťaže Literárne Topoľčany 2016. Pozvanie sme dostali aj my, konkrétne naša nádejná autorka Marianka Ibrahimi, žiačka 4.A triedy. Napriek tomu, že ešte nespĺňa kritérium veku, poslala svoju prózu Babinec a začarovaný les do autorskej súťaže. Tento rok prišlo 300 prác a porota mala čo robiť, aby správne zhodnotila a vybrala tie najlepšie. Literárny klub TakSi udelil cenu aj Mariánke Ibrahimi a tá si ju prevzala z rúk pána primátora Ing. Petra Baláža počas milej slávnosti. Srdečne blahoželáme a prajeme veľa nápadov a tvorivosti pri písaní ďalších príbehov. PaedDr. Jana Podmanická
Na kolesách proti rakovine 2016
23.09.2016 - Elena Maninová
14. ročník kampane Na kolesách proti rakovine sa postupne uskutočnil na viacerých miestach Slovenska, nevynímajúc našu školu. CVČ v spolupráci s ŠKD zorganizovalo pre deti športové popoludnie na kolobežkách. Všade sa konali aj finančné zbierky. Žiaci našej školy vyzbierali 102 € a tým prispeli na prístroje dôležité nielen pre výskum, ale i liečbu nádorových ochorení. "Akousi prémiou tohtoročnej kampane bola ešte akcia v Základnej škole na Škultétyho ulici v Topoľčanoch, ktorá bude dôležitá z hľadiska uplatňovania zdravého životného štýlu u detí, ale aj ich smerovania k charitatívnej činnosti," uviedol pre TASR manažér Nadácie Výskum rakoviny Ján Juráš. Ako spresnil, cieľom finančnej zbierky je zakúpiť systém na produkciu ultračistej vody pre náročné kritické laboratórne aplikácie, ako sú genomika, proteomika, molekulárna biológia a iné. Viac vo FG.
Biela pastelka
22.09.2016 - Elena Maninová
Dnes sa v našej škole uskutočnila dobrovoľná zbierka ,,Biela pastelka", ktorú organizuje únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Svojim príspevkom naši žiaci pomohli ľuďom, žijúcim v tme, zvýšiť kvalitu ich života. Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska, podporuje majster sveta v chôdzi Matej Tóth s heslom ,,Spolu chodíme za tých, ktorí to potrebujú". V mene nevidiacich a slabozrakých ďakujeme za vaše príspevky.
VICTORIA REGIA 2016
22.09.2016 - Mgr. Daniela Vystrčilová
Dňa 21.9.2016 sme sa prvýkrát zúčastnili 23. národnej súťaže vo viazaní a aranžovaní kvetov s medzinárodnou účasťou VICTORIA REGIA 2016 v Piešťanoch. Našu školu úspešne reprezentovali Mária Wenderlová a Kristína Mrižová - žiačky 9. ročníka. Dievčatá vytvorili krásne práce, za ktoré boli odmenené príjemnými zážitkami a nádhernými orchideami. Mgr. A.Tešíková, Mgr.M.Klamárová