Menu
Aktuálne

VIANOCE V ĽUDOVÝCH TRADÍCIÁCH

07. Január 2017 12:32 - Aktuality
Dňa 13. decembra navštívili deti z 1. a 2. oddelenia spolu so svojimi pani vychovávateľkami Galériu mesta Topoľčany,...

REKREAČNÁ ČINNOSŤ

06. Január 2017 14:42 - Oddelenia ŠKD
Pre ňu je charakteristická pohybová činnosť na čerstvom vzduchu, je dôležitá pre zdravý telesný a duševný...

PROJEKT "EDUCATE SLOVAKIA 2017"

08. Február 2017 - škola

LYŽIARSKY A SNOWBOARDOVÝ VÝCVIKOVÝ KURZ

07. Február 2017 - škola
Dátum
Dnes je:
čas:
meniny má:
Login
Anketa
>
Škola
>Valentínsky karneval
27.02.2017 - Mgr. Zuzana Valachová
Fašiangy sú obdobím plesov, zábav i maškarných bálov. V našej škole sme tento čas spojili aj so sviatkom svätého Valentína.A tak v utorok 14.2. zaľúbení Valentín s Valentínkou roznášali Valentínsku poštu a žiaci 1. stupňa sa zabávali v nádherných maskách na karnevale. Celý deň sa niesol v ružovo-červenom oblečení, vo výbornej nálade plnej skvelej zábavy, hier a radosti. Pozri fotogalériu pána Juraja Maka :-)
Kritériá na vzdelávanie žiakov so športovým nadaním pre šk. rok 2017/2018
18.01.2017 - PaedDr. Margita Laciková
Prijímanie detí alebo žiakov so športovým nadaním sa uskutočňuje na základe skúšok na overenie špeciálnych schopností a zručností pre daný druh športu a posúdenia zdravotnej spôsobilosti. Podmienky na prijatie do triedy so športovým nadaním pre Základnú školu: 1. Podanie žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa o prijatie do športovej triedy so zameraním na hokej alebo hádzanú (po overení špeciálnych schopností a zručností) 2. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vydaným príslušným lekárom pre deti a dorast 3. Uskutočnenie diagnostiky vykonanej športovým trénerom príslušného športového klubu (hokej, hádzaná) 4. Uskutočnenie diagnostiky vykonanej zariadením CPPPaP alebo školským psychológom našej školy 5. Vydanie rozhodnutia o prijatí respektíve neprijatí do triedy so športovou prípravou Tieto kritériá platia na prijatie žiaka do 5.ročníka športovej triedy so zameraním na hokej a hádzanú. Kritériá boli vydané riaditeľkou školy 27. januára 2017
Hviezdoslavov Kubín 2017
16.02.2017 - Mgr. Daniela Vystrčilová
Dňa 15.2.2017 sa v našej škole konalo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Žiaci súťažili v troch kategóriách s prozaickým textom alebo s poéziou. Do obvodného kola súťaže postupujú Marco Majgot z 2.B, Dominika Šatkivská z 2.A, Marianna Majgotová zo 6.A, Lucia Bobocká zo 6.B, Petra Papšová z 9.B. Do okresného kola postupuje Alexandra Gúcka z 8.A, účastníčka vlaňajšieho krajského kola súťaže. Gratulujeme!
Lyžiarsky a snowboardový výcvikový kurz 2017
08.02.2017 - Mgr. Zuzana Valachová
Lyžiarsky a snowboardový výcvikový kurz sa konal od 15. – 20. 1. 2017 v stredisku Tále. Slnkom zaliate svahy a výborne upravené zjazdovky prispeli k príjemnému zážitku z lyžovania. Veríme, že všetkých 84 žiakov získalo kladný vzťah k tomuto nádhernému zimnému športu. Bližšie vo fotogalérii.
Okresné kolo olympiády v ANJ – 17.1.2017
06.02.2017 - PaedDr. Miroslava Verešová
Žiaci zo 16 základných škôl okresu Topoľčany sa dňa 17.1.2017 zúčastnili 27. ročníka okresného kola olympiády v ANJ. Olympiáda prebiehala v 2 kolách – písomná a ústna časť. Žiaci preukázali svoju znalosť ANJ, gramatické vedomosti, slovnú zásobu, vytvárali príbehy a dialógy. Aj tento rok opäť ukázali svoju šikovnosť, kreativitu a schopnosť dorozumieť sa v ANJ na výbornej úrovni. Víťazom gratulujeme! PaedDr. M. Verešová
Projekt „Educate Slovakia“ u nás v škole – 16.1. – 20.1. 2017
06.02.2017 - PaedDr. Miroslava Verešová
V týždni od 16. do 20. januára 2017 sa naša škola zapojila do projektu organizácie AIESEC Internacional – Educate Slovakia, ktorej hlavným cieľom bolo vzdelávanie v anglickom jazyku vysokoškolákmi zo zahraničných univerzít študujúcich právo, ekonomiku a informačnú technológiu. V našej základnej škole sme na 5 dní privítali 6 zahraničných stážistov. Študenti z Austrálie, Číny, Taiwanu, Ruska a Ukrajiny absolvovali 20 hodín za týždeň a pre žiakov pripravili vyučovacie bloky s témami Spoznaj mňa a moju krajinu, Tradície krajiny, Životný štýl v modernom svete, Sebarozvoj a životné možnosti, Medzikultúrna komunikácia. Žiaci si formou konverzácie precvičili nielen znalosť ANJ, ale sa aj naučili pohotovo reagovať a viesť dialógy v ANJ. Pútavým rozhovorom zaujali našich žiakov natoľko, že konverzácia v anglickom jazyku pokračovala aj po vyučovaní, keď aj my sme chceli zahraničným lektorom priblížiť naše mesto, poukazovať historické a kultúrne objekty, športové aktivity našich hokejistov na zimnom štadióne a hádzanárov v športovej hale, diametrálne odlišné sídliská s detskými parkami, zábavnými centrami a dokonca aj pre nich počiatočné aktivity na snehu. V rámci zábavy absolvovali aj hranie bowlingu a navštívili Salsa tančiareň. Pre všetkých nás bola ich stáž spestrením a poznaním nových faktov. Pre stážistov bola naša škola prvou zastávkou v rámci ich pobytu na Slovensku a my veríme, že sa im v našom meste a hlavne v našej škole páčilo. Viac vo fotogalérii. Mgr. K. Manzone a PaedDr. M. Verešová
Finančná gramotnosť v praxi
01.02.2017 - Mgr. Daniela Vystrčilová
Žiaci ôsmeho ročníka sa 1.2.2012 stretli v školskej čitárni s pracovníčkou ČSOB, ktorá ich informovala o bankách a ich funkciách, bankovníctve, účtoch, sporení, úrokoch, investovaní a pod. Všetky informácie boli doplnením vedomostí našich žiakov z finančnej gramotnosti, ktorá je tematicky zakomponovaná v jednotlivých vyučovacích predmetoch.
Beseda s úspešným žiakom našej školy
15.01.2017 - Mgr. Daniela Vystrčilová
10.1.2017 zavítal do našej školy bývalý žiak Andrej Bajcár, aby sa stretol s učiteľmi a hlavne so žiakmi 9. ročníka. Porozprával im o svojom úspešnom štúdiu. Skončil Bilingválne gymnázium Milana Hodžu v Sučanoch a momentálne študuje na univerzite v dánskej Kodani. Za jeho úspechom stojí vytrvalosť, ctižiadosť a chuť dosahovať výborné výsledky. Veríme, že bol dobrou inšpiráciou aj pre našich deviatakov, ktorí sa práve teraz rozhodujú o svojej budúcnosti.
Oznam pre rodičov žiakov 9. ročníka
13.01.2017 - Mgr. Adriana Šüdiová
Riaditeľstvo Základnej školy v Topoľčanoch Vám oznamuje, že schôdzka rodičov žiakov 9. ročníka sa uskutoční 16. januára 2017, t.j. v pondelok o 16.00 hod. v školskej jedálni na prízemí. Program: 1. Prezentácia stredných škôl 2. Informácie výchovného poradcu o písaní „ Testovanie – 9“, o vypisovaní prihlášok a o prijímacích skúškach 3. Informácie triednych učiteľov o prospechu a správaní žiakov vých. por. Mgr. Oľga Turečeková
Vianoce v 1.C
10.01.2017 - Mgr. Zuzana Valachová
Príjemná vianočná atmosféra naplnená množstvom hier, súťaží i tanca zavládla aj v 1.C. Rozvoniavali sladké dobroty a tieklo aj detské šampanské. Zábava detí bola úprimná a takmer nekonečná. Pozri vo fotogalérii. Mgr. Ingrid Detková
Vianočná nálada v 3. B
05.01.2017 - Elena Maninová
Vianočná nálada vládla v 3. B už od začiatku decembra. Deti sa tešili na všetky vianočné aktivity, nielen preto, že sú najčarovnejšie v roku. Mikulášska nádielka, slávnostný program ,,Vianoce 2016" v Spoločenskom dome, vianočná tvorivá dielňa či vianočná besiedka vyplnili adventný čas čakania na tie najkrajšie sviatky v roku, na Vianoce. Deti sa na vianočné prázdniny pobrali s množstvom zážitkov. Viac vo FG.
Riešenie konfliktov - beseda v 3. B
05.01.2017 - Elena Maninová
8. 12. 2016 sa v 3. B triede uskutočnila beseda s pracovníčkou CPPPaP p. Mgr. Andreou Klačanskou. Žiaci besedovali o slušnom správaní a o možnostiach a postupoch pri riešení konfliktov medzi spolužiakmi. Mgr. Lýdia Oravcová. Pozri FG.