Menu
Aktuálne

HRY NA SNEHU V ŠKD

25. Január 2015 20:35 - Aktuality
Deti zo 4. oddelenia si 9. januára 2015 užili nádielku snehu naozaj naplno. Viac vo FG.

TVORIVÁ DIELŇA - VIANOCE 2014

25. Január 2015 20:30 - Aktuality
17.12.2014 – Témou našej tvorivej dielne bol vianočný stromček. Pri jeho tvorbe nám ochotne pomáhali i rodičia....

PRÁCE DETÍ A VÝZDOBA - ZIMA

28. Január 2015 - školský klub detí

TVORIVÁ DIELŇA - VIANOCE 2014

25. Január 2015 - školský klub detí
Dátum
Dnes je:
čas:
meniny má:
Login
Anketa
>
Škola
>3.A v súťaži Schooldance!!! Video a hlasovanie tu.
TOSUMA - Roxanne hlasovanie a video tu.

Naša škola - video.
Naša víťazka
27.01.2015 - Mgr. Daniela Vystrčilová
Dňa 21.1.2015 sa konalo obvodné kolo súťaže Šaliansky Maťko v prednese slovenských povestí. Marianna Majgotová zo 4.A sa umiestnila na krásnom prvom mieste. Blahoželáme!
ZÁPIS ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA
09.01.2015 - Mgr. Adriana Šüdiová
Riaditeľstvo Základnej školy, Škultétyho 2326/11, Topoľčany oznamuje, že ZÁPIS ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA v školskom roku 2014/2015 sa bude konať v dňoch 15. , 16. a 19. januára 2015 v čase od 13,00 do 17,00 hod. Na zápis je potrebné prísť s dieťaťom a priniesť originál a 1 kópiu rodného listu, preukazu poistenca a občianskeho preukazu zákonného zástupcu.
Prváci a druháci na korčuliach
20.01.2015 - Elena Maninová
Žiaci prvého a druhého ročníka sa v dňoch od 15. – 18. 12. 2014 zúčastnili korčuliarskeho kurzu na zimnom štadióne v Topoľčanoch. Pod vedením trénerov niektorí urobili svoje prvé kroky na korčuliach. Ostatní sa v korčuľovaní zdokonaľovali. Možno je medzi nimi budúci hokejista. Ďakujeme rodičom za pomoc a povzbudzovanie. Viav vo FG.
Začal sa zápis prvákov
15.01.2015 - Mgr. Daniela Vystrčilová
15. januára 2015 sa v priestoroch našej školy začal zápis žiakov do prvého ročníka. Budúci prváci prišli v sprievode svojich rodičov. Učitelia a odborní školskí pracovníci zisťovali ich pripravenosť na povinnú školskú dochádzku. Zápis pokračuje aj 16. a 19. 1. 2015.
Obvodové kolo Olympiády v anglickom jazyku
15.01.2015 - PaedDr. Margita Laciková
Dňa 14.1.2014 sa konalo Obvodové kolo Olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnili sa najlepší žiaci z celého okresu Topoľčany. Celkovo bolo 29 žiakov. V kategórií 1A ( žiaci 5.-7.ročníka) si víťazstvo vybojoval Andrej Streicher zo ZŠ sv.Don Bosca. Žiačka Patrícia Mocňáková z našej školy obsadila 6.miesto. V kategórií 1B ( žiaci 8.-9.ročníka) si víťazstvo po suverénnej písomnej aj ústnej časti vybojoval Dávid Pokus zo ZŠ Tribečská, pred Ivanom Mihalikom z našej školy. Víťazi oboch kategórií postupujú do krajského kola. Gratulujeme!
Obvodové kolo vo volejbale žiakov ZŠ okresu Topoľčany
13.01.2015 - PaedDr. Margita Laciková
Dňa 13.1.2015 sa v ZŠ Škultétyho uskutočnil turnaj vo volejbale žiakov. Súťaže sa zúčastnili nasledovné školy: ZŠ Škultétyho, ZŠ Prašice, ZŠ Jacovce. Našu školu pod vedením Mgr. J. Mikuša reprezentovali žiaci: Richter, Kutiš, Šmalo, Pacoň, Tomanec, Valent, Šandor, Ďurech, Valko a Filipeje. Víťazom turnaja sa stali žiaci ZŠ Prašice. Žiaci ZŠ Škultétyho obsadili v súťaži 2. miesto. Gratulujeme!
Besiedka v 2. B
08.01.2015 - Elena Maninová
Deti z 2.B spolu s rodičmi, pani učiteľkou Mgr. B. Grznárovou a pani vychovávateľkou Bc. G. Herdovou zažívali vianočnú atmosféru už 17. 12. 2014. Po privítaní rodičov s oblátkami a medom nasledoval krátky program a slávnostný prípitok, ktorý predniesla pani zástupkyňa Mgr. M. Klamárová. Potom si deti na školskom dvore zapálili prskavky a po zaznení rolničky sa rozbehli späť do triedy, kde ich už čakali pod stromčekom balíčky. Nasledovalo občerstvenie, diskotéka a voľná zábava. Atmosféra bola vynikajúca.
Vianočné posedenie v 1. B
05.01.2015 - Elena Maninová
V posledný školský decembrový deň zažili deti z 1.B spolu s pani učiteľkou Mgr. L. Oravcovou a pani vychovávateľkou E. Maninovou pekné chvíle pri vianočnom stromčeku, koledách, oblátkach a samozrejme i pri malých darčekoch. Výbornú atmosféru si môžete pozrieť vo fotogalérii.
Vianočná Viedeň
19.12.2014 - PaedDr. Margita Laciková
Vianočnú atmosféru vo Viedni zažívali aj naši žiaci 7.-9.ročníka. Po návšteve Múzea čokolády a prehliadke spracovania kakaových bôbov a prášku absolvovali prechádzku historického centra Habsburgovcov - Stephansdom, Hofburg, Heldenplatz, Burggarten, Museumquartier a Volksgarten. Na vianočných trhoch pred budovou Radnice obdivovali drevený Betlehem s postavami životnej veľkosti, najväčší adventný veniec s priemerom 12 metrov, adventný kalendár v oknách Radnice a taktiež sa mohli zapojiť do remeselníckych dielní alebo si upiecť medovníčky. Autobusová prehliadka po Ringstrasse a večernej vysvietenej Viedni bola zavŕšením celodennej exkurzie.Mgr. K. Manzone
Praktik v Zlatých Moravciach
19.12.2014 - PaedDr. Margita Laciková
Trieda 6.B sa zúčastnila projektu Praktik v Zlatých Moravciach, ktorý zabezpečuje príspevková organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR - Iuventa- Slovenský inštitút mládeže. Súčasťou neformálneho vzdelávania v rámci NP Praktik ja aj podujatie Štartér, v rámci ktorého vyškolení pracovníci s mládežou pripravili program v téme dopravná výchova. Počas štvorhodinovej aktivity žiaci dostali príležitosť nielen si osvojiť základné pravidlá bezpečnosti cestnej premávky, ale si aj vyskúšať simulátor prevrátenia. Mgr. K. Manzone
Vyhodnotenie zberu papiera
19.12.2014 - PaedDr. Margita Laciková
Zberový papier je vhodnou druhotnou surovinou na výrobu obalových a toaletných papierov, na výrobu kartónov a papiera, ktorý nevyžaduje vysokú kvalitu. Recyklovaním sa šetria lesy, energia, znižuje sa znečisťovanie ovzdušia a vodných tokov. Aj v tomto školskom roku sa žiaci našej školy zapojili do zberu tejto vzácnej druhotnej suroviny. Najusilovnejší boli odmenení drobnými cenami I.stupeň : 1. miesto: Hippík 2.B 216 kg, 2. miesto: Snop 3.C 210 kg, 3. miesto: Tomanec 1.B 180 kg. Najviac nazbierala trieda: 3.A trieda 590 kg. II.stupeň: 1.miesto: Šaligová 5.A 543 kg, 2.miesto: Mokoš 6.A 120 kg, 3.miesto: Šípoš 5.B 109 kg. Najviac nazbierala trieda: 5.A 594,5 kg.
Šaliansky Maťko 2014
17.12.2014 - Mgr. Daniela Vystrčilová
Dňa 16.12.2014 sa konalo školské kolo súťaže Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského. Žiaci 2. až 7. ročníka súťažili v prednese slovenských povestí v troch kategóriách. Víťazi z každej kategórie postupujú do okresného kola. Všetkým zúčastneným ďakujeme sa krásny umelecký prednes a víťazom blahoželáme!