Menu
Aktuálne

PLODY JESENE TROCHU INAK

09. Október 2014 19:45 - Aktuality
Dnešné popoludnie strávili deti zo 4. a 5. oddelenia spoločne. Pani vychovávateľky Bc. G. Herdová a Mgr. R. Jančeková...

V ŠKD SA ROZKRÚTILI KOLESÁÁÁ..........

29. September 2014 09:13 - Aktuality
Vo štvrtok 25. septembra 2014 sa na našom školskom dvore rozkrútili kolesá 12. ročníka hnutia Na kolesách proti rakovine....

ZÁLOŽKY 2014

22. Október 2014 - škola
Partnerská škola - Kutná Hora, ČR

EURÓPSKY DEŇ V 3. D

22. Október 2014 - škola
Dátum
Dnes je:
čas:
meniny má:
Login
Anketa3.A v súťaži Schooldance!!! Video a hlasovanie tu.
TOSUMA - Roxanne hlasovanie a video tu.

Naša škola - video.
Návšteva Tribečského múzea
22.10.2014 - Mgr. Ľubomíra Fejesová
Žiaci 3.A triedy navštívili Tribečské múzeum, kde si prezreli zbierku, ktorá pozostáva z unikátnych zástupcov svetových oceánov a morí. Videli rozmanité druhy exponátov, napr. mušle zaujímavé jedovatosťou, či úctyhodnými rozmermi, mnoho druhov krabov, hviezdic, preparáty rýb, čeľusť žraloka, farebné schránky ježoviek. Z múzea odchádzali obohatení o nové vedomosti.
Záložky 2014
22.10.2014 - Mgr. Daniela Vystrčilová
Aj tento rok sme sa zapojili do medzinárodného projektu "Záložka do knihy spája školy". Naše záložky sme poslali do ZŠ v Kutnej Hore.
Beseda s mestským policajtom
20.10.2014 - PaedDr. Margita Laciková
Dňa 10.10.2014 sa v triede 3.B uskutočnila beseda s mestským policajtom pánom PhDr. J. Krajčim. Žiakom priblížil prácu mestskej polície, jej povinnosti i práva. Všetci si zopakovali pravidlá správania sa chodcov, cyklistov na vozovke a používanie reflexných prvkov kvôli vlastnej bezpečnosti. Beseda všetkých zaujala a nechýbalo ani množstvo zvedavých otázok.
Sladká odmena pre mažoretky
17.10.2014 - Mgr. Ľubomíra Fejesová
Štvordňový pobyt vo Francúzsku v Blois, Bracieux a v Paríži bol skutočne osladený výbornou kvalitnou čokoládou pána Maxa Vouche - majiteľa čokoládovne, ktorý pozval 15 členiek súboru TOSUMA na benefičný program pre obyvateľov Bracieux. Výťažok z tohto programu je venovaný chorému dieťatku a jeho rodine. Francúzi boli programom nadšení. Za odmenu mažoretkám ukázali kráľovský zámok Chambord, mesto Blois a historické centrum Paríža. Viac fotografií si prezrite vo fotogalérii.
Moderné technológia a zdravie
15.10.2014 - Mgr. Daniela Vystrčilová
Žiaci 7. ročníka besedovali 15.10.2014 s doktorkou Vierou Čápovou o vplyve moderných technológií na ich zdravie a správny telesný a psychický vývoj.
Európsky týždeň programovania
15.10.2014 - Mgr. Adriana Šüdiová
Programovanie na ZŠ Škultétyho v Topoľčanoch Žiaci krúžku programovania a na hodinách informatiky budú programovať v prostrdí Pascal.
Čas premien
15.10.2014 - Mgr. Daniela Vystrčilová
V školskej čitárni sa 15.10.2014 stretli naše žiačky šiesteho ročníka s doktorkou Vierou Čápovou na besede o dospievaní. V príjemnej atmosfére diskutovali o problémoch a zaujímavostiach súvisiacich s ich dospievaním.
Po stopách Matúša Čáka
09.10.2014 - Mgr. Daniela Vystrčilová
Žiaci 5.A a 5.B triedy sa 8.10.2014 vydali na exkurziu do Trenčína. Ich cieľom bol Trenčiansky hrad, kde sa oboznámili s jeho históriou. Vystúpili na hradnú vežu a z vtáčej perspektívy sa kochali pohľadom na mesto. Pripomenuli si aj povesť o Omarovi, ktorý obetoval svoj život pre svoju Fatimu. Výlet sa vydaril a všetci sa vrátili s peknými zážitkami.
Vlakom do múzeí a galérií
20.10.2014 - Mgr. Daniela Vystrčilová
Dňa 07.10.2014 sa triedy 8.C a 8.D zúčastnili zaujímavej a netradičnej exkurzie v meste Komárno. Ako prvé žiaci navštívili Podunajské múzeum, kde mali možnosť vidieť archeologické vykopávky Avarov, Keltov a Rimanov, výstavu so židovskou tematikou a tému „Život na savanách Afriky“ s preparovanými zvieratami. Unikátnou bola obrazáreň so starými olejomaľbami. Počas presunu cez mesto mohli obdivovať rôzne stavby, kostoly a renesančné paláce z 15. storočia. Druhou zastávkou za poznaním bola Stará a Nová pevnosť Komárna z obdobia 16. a 19. storočia, ktorá bola vo svojej dobe najväčšou a najsilnejšou fortifikačnou (obrannou) stavbou Rakúsko-uhorskej monarchie. Najhlbším zážitkom pre všetkých bolo absolvovať 70 m dlhý labyrint katakomb v absolútnej tme. Treťou zastávkou bolo unikátne stavebné dielo Nádvorie Európy, postavené v štýle jednotlivých štátov Európy. Netradičným zážitkom pre žiakov bolo, že cestovali tam aj späť vlakom. Na spiatočnej ceste sa pripojili na internet a riešili rôzne úlohy vyplývajúce z tejto exkurzie. Konštatovali, že netušili, koľko krásy a zaujímavostí sa nachádza v tomto meste na juhu Slovenska.
Prázdninový debilníček
09.10.2014 - Mgr. Zuzana Valachová
Tieto prázdniny boli v poradí už tretie, počas ktorých si žiaci 4.B písali svoje prázninové "debilníčky". Zaznamenávali do nich zážitky z dovoleniek, návštev hradov a zámkov, ZOO, kúpalísk, prázdnin u starých rodičov...zapisovali zaujímavé udalosti leta. Nalepovali vstupenky, cestovné lístky, letáčiky, mapy, kreslili obrázky...18 žiakov triedy na konci prázdnin navštívilo triednu web.stránku bezkriedy.sk, z ktorej si vytlačili a vyriešili materiály na opakovanie učiva, nalepili do denníka, čím si zaslúžili prvú jednotku v žiackej knižke. Najlepšie debilníčky boli vyhodnotené na predmete VSZ a ich autori boli odmenení drobnými vecnými cenami.
Opäť pracujeme v záujmových krúžkoch
03.10.2014 - PaedDr. Margita Laciková
V našej škole od 1.októbra 2014 začalo pracovať 25 záujmových krúžkov. Zameranie krúžkov je podľa záujmov našich žiakov. Zoznam krúžkov je uverejnený v zložke mimoškolská činnosť.
Medzinárodný úspech
29.09.2014 - Mgr. Daniela Vystrčilová
Žiačka 5. A triedy Michaela Šaligová opäť zabojovala v medzinárodnej súťaži v karate. Cez víkend v českom Vamberku získala krásne prvé miesto. Blahoželáme!