Menu
Aktuálne

LEGOCITY V 6. ODDELENÍ

23. September 2014 08:42 - Aktuality
Aj takto môže vyzerať mesto – teda LEGO mesto, ktoré sme si postavili v školskom klube v 6. oddelení.

VITAJTE PO PRÁZDNINÁCH

03. September 2014 08:08 - Aktuality
Po prázdninách vás vítame v našom školskom klube detí a prajeme vám všetkým úspešný školský rok!

V ŠKD SA ROZKRÚTILI KOLESÁ 12. ROČNÍKA HNUTIA NA KOLESÁCH PROTI RAKOVINE...

29. September 2014 - školský klub detí

PRVÁ POMOC V 4. A TRIEDE

29. September 2014 - škola
Dátum
Dnes je:
čas:
meniny má:
Login
Anketa3.A v súťaži Schooldance!!! Video a hlasovanie tu.
TOSUMA - Roxanne hlasovanie a video tu.

Naša škola - video.
Medzinárodný úspech
29.09.2014 - Mgr. Daniela Vystrčilová
Žiačka 5. A triedy Michaela Šaligová opäť zabojovala v medzinárodnej súťaži v karate. Cez víkend v českom Vamberku získala krásne prvé miesto. Blahoželáme!
Druháci na plaveckom výcviku
30.09.2014 - Elena Maninová
Žiaci druhého ročníka sa v dňoch od 22. 9. do 26. 9. 2014 zúčastnili plaveckého výcviku. Nikto sa vody nebál a stali sa z nich malí vodníci. Niektorí mali viac odvahy a vyskúšali svoje plavecké schopnosti vo veľkom bazéne. Všetci boli odmenení diplomom. Viac vo FG.
Exkurzia na Jankov vŕšok a do Uhrovca
02.10.2014 - Mgr. Zuzana Valachová
Dňa 25.9.2014 sa žiaci 4.B a 7.A zúčastnili exkurzie na Jankov vŕšok a do Uhrovca, kde navštívili rodný dom dvoch velikánov slovenskej histórie- Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka. Bližšie vo fotogalérii.
„Na kolesách proti rakovine 2014“
25.09.2014 - PaedDr. Margita Laciková
V tomto roku sme vstúpili už do 12. ročníka tohto spoločensky významného projektu. Cieľom je opäť „naplno rozkrútiť kolesá“ na pomoc onkologickým pacientom a účinne šíriť prostredníctvom športu a pohybu osvetu o výskume, prevencii a liečbe rakoviny. Kampaň sme odštartovali 25.9.2014 dopoludnia dobrovoľnou zbierkou. V popoludňajších hodinách pokračujeme v ŠKD jazdami a technickými zručnosťami na bicykli a kolobežkách, čím sa snažíme zapojiť deti do športu a pohybových aktivít.Vyzbierali sme 44,31€. Ďakujeme všetkým, ktorí sa aj v tomto roku 2014 zapojili do projektu!
Prvá pomoc v 4. A
29.09.2014 - Elena Maninová
Vo 4.A sme sa v piatok 19. 9. učili, ako si navzájom pomáhať pri ohrození zdravia a života. Prišiel medzi nás pán Jambor a veľmi trpezlivo a zaujímavo nám vysvetľoval postupy záchrany a prvej pomoci. Priniesol aj figuríny, na ktorých sme si to všetko mohli vyskúšať. Ďakujeme. Viac vo FG.
Super deň v 4. A
23.09.2014 - Elena Maninová
Piatok bol super deň! Vychádzka do parku, prehliadka výstavy v TOS a záver bol najlepší. Opekačka! Tešili sme sa na spoločné popoludnie už dlho. Vydarilo sa aj počasie, aj špekáčiky aj nálada. Na chvíľu sme boli všetci /aj rodičia/ deťmi. Domov nás vyhnali až za tmy komáre. Viac vo FG.
Ukážky výcviku policajných psov
19.09.2014 - Jana Mocňáková
V piatok 19.9.2014 v rámci cvičenia na ochranu života a zdravia, mali deti možnosť vidieť ukážky výcviku policajných psov. Príslušník PZ z Topoľčian deťom ukázal, ako taký výcvik prebieha. Psíkovia reagovali na rôzne povely a poslúchali na slovo svojho pána. Všetkým sa to veľmi páčilo.
Mesačný poplatok za krúžky
10.09.2014 - PaedDr. Margita Laciková
a/ mesačný poplatok žiaka s trvalým pobytom na území mesta Topoľčany je 2 €, b/ pre žiakov z obcí je poplatok 7 €, c/ pokiaľ obec uzatvorí so školou na základe žiadosti „Zmluvu“ o financovaní záujmového vzdelávania na žiaka 5 € mesačne/50 € za 10 mesiacov/, poplatok zákonného zástupcu bude v tom prípade 2 €.
Ponuka krúžkov v školskom roku 2014/2015
10.09.2014 - PaedDr. Margita Laciková
CVČ pri ZŠ Škultétyho v Topoľčanoch v škol. roku 2014/2015 ponúka možnosť prihlásiť sa do záujmových útvarov: Mažoretky, Malá škola počítačov, Dopravný krúžok, Zábavná angličtina, Tvorivá informatika, Čitateľsko-dramatický, Malý hudobník, Gymnastika, Florbal, Volejbal dievčatá, Hádzaná, Matematika pre 9. roč., Šach, Slovenčina pre deviatakov, Mažoretky, Slovenčina hrou, Matematika pre 8.roč., Bedminton, Internet, Počítače, Kuchár bez čapice, Výtvarný, Ruský jazyk, Konverzácia v Aj, Mladý záhradník.
Opäť v škole
02.09.2014 - PaedDr. Margita Laciková
Druhý september nám opäť otvoril školské brány. Skončili sa letné prázdniny plné nových zážitkov a oddychu. Žiaci zasadli do školských lavíc, aby znovu nadobúdali nové vedomosti a zručnosti. Začína desať mesiacov práce v novom školskom roku 2014/2015. Prajeme všetkým a najmä našim prváčikom veľa spokojných a úspešných dní!
OZNAM
30.08.2014 - Jana Mocňáková
Školský klub detí bude v prevádzke od 3. septembra 2014 (streda). Ranná prevádzka školského klubu začína o 6,00 hod.
Olympijský deň v Nitre
25.08.2014 - Elena Maninová
Žiaci 4. ročníka sa dňa 25. 6. 2014 zúčastnili Olympijského dňa v Nitre. Po prehliadke výstavy s olympijskou tematikou sa išlo športovať. Súťažilo sa v týchto disciplínach: prekážkový beh, skok do diaľky z miesta, hod raketou, 10 m letmo a štafetový beh. Naši žiaci ukázali svoje športové srdce. Získali 20 medailí, aj keď súťažili so staršími žiakmi. Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.