Menu
Aktuálne

Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY

26. Marec 2017 19:28 - Aktuality
Marec – mesiac knihy si pripomenuli aj naši prváčikovia. Pani vychovávateľky Mgr. J. Mocňáková a Mgr. R. Jančeková...

VIANOCE V ĽUDOVÝCH TRADÍCIÁCH

07. Január 2017 12:32 - Aktuality
Dňa 13. decembra navštívili deti z 1. a 2. oddelenia spolu so svojimi pani vychovávateľkami Galériu mesta Topoľčany,...

Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY

26. Marec 2017 - školský klub detí

KARNEVALOVÉ ŠANTENIE V 7. ODDELENÍ

14. Marec 2017 - školský klub detí
Dátum
Dnes je:
čas:
meniny má:
Login
Anketa
>
Škola
>


2 % z dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
  • skvalitnenie vybavenia školy

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

 

Ako postupovať

 Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

 Podávate si daňové priznanie sami?

 Postup pre právnické osoby

 
Ďakujeme!                                  ZŠ Škultétyho v Topoľčanoch

Viac info tu!

Údaje:

  
 
II. ODDIEL - ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI
 
IČO/SID                                                                    Právna forma
15
1
7
3
1
9
6
1
7
/
1
0
2
2
 
16
občianske združenie
Obchodné meno (názov)
17
Rodičovské združenie pri Základnej škole
Sídlo - Ulica                                                                           Súpisné /orientačné číslo                                                                                
18
Škultétyho
 
19
2
3
2
6
/
1
1
 
PSČ                                Obec
20
9
5
5
0
1
 
21
Topoľčany
 
Súhlasím so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) mnou určenému prijímateľovi       podielu zaplatenej dane uvedenému v II. oddiele podľa § 50 ods. 8 zákona.                (vyznačí sa „x“)                   
 
 
 
Vyhlasujem, že uvedené údaje v tomto vyhlásení sú pravdivé.
 
V Topoľčanoch   dňa  .......................                               .........................................................                                                                                                                                                                   
                                                                                                            Podpis daňovníka 
MF/021447/2015-721
 
 
Zápis žiakov do 1. ročníka
24.03.2017 - Mgr. Adriana Šüdiová
Riaditeľstvo Základnej školy, Škultétyho 2326/11, Topoľčany oznamuje, že ZÁPIS ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA v školskom roku 2016/2017 sa bude konať od 3. apríla do 28. apríla 2017 v čase od 13,00 do 16,00 hod.
Zdravá škola
29.03.2017 - Mgr. Daniela Vystrčilová
Naša škola je zapojená do programu podpory konzumácie ovocia a zeleniny v škole – Program financovaný s podporou Európskej únie, vďaka firme BFL. s.r.o. Ostratice, konateľom firmy je p. Žatko. S cieľom podporiť spotrebu ovocia a zeleniny u detí v predškolskom a školskom veku sa od 1. 9. 2009 spustil v SR program „ Školské ovocie a zelenina“. Cieľom programu Školské ovocie a zelenina je zvýšiť spotrebu ovocia a zeleniny, zmeniť stravovacie návyky u detí už v rannom školskom veku, znížiť výskyt nadhmotnosti a obezity u detí. Ovocie a zelenina majú vo výžive nezastupiteľné miesto vďaka vysokému obsahu vitamínov, minerálnych látok a vlákniny.
Za Guttenbergom do Apponyiovskej knižnice
29.03.2017 - Ing. Miroslav Máliš
Za Guttenbergom do Apponyiovskej knižnice
Spája nás farba oblečenia
27.03.2017 - Mgr. Daniela Vystrčilová
V týždni od 20.3. do 24.3. 2017 sme si v škole pripomínali Týždeň boja proti rasizmu. Počas celého týždňa sa žiaci so svojimi pedagógmi častejšie rozprávali o rovnosti medzi všetkými ľuďmi a snažili sa vyjadriť svoj odmietavý postoj voči akýmkoľvek prejavom rasizmu a neznášanlivosti. V našej škole už po štvrtýkrát prebiehala akcia pod názvom Spája nás farba oblečenia. Žiaci i pedagógovia sa počas týždňa obliekali vo farbách olympijských kruhov. Každý kruh symbolizoval jeden kontinent našej Zeme. Vyjadrili sme tak, že sme deťmi jednej planéty a všetci sme si rovní. Na druhom stupni prebiehal projektový týždeň, kedy žiaci 9. ročníka vypracovali prezentácie, ktorými oboznámili spolužiakov s prejavmi rasizmu v minulosti, ale i dnes na jednotlivých kontinentoch. Tak sme sa dozvedeli napr. o fašizme v Európe, o odsunutí Indiánov do rezervácií v Amerike. Žiaci následne diskutovali o problematike rasizmu, pozreli si krátke filmy zachytávajúce problematiku rasovej neznášanlivosti. Aj hraním rolí a kreslením žiaci vyjadrili svoj odmietavý postoj k rasovej diskriminácii.
Gymnastický štvorboj
23.03.2017 - Mgr. Marcela Trenčanská
Dňa 22. marca sa zúčastnili žiačky našej školy okresného kola v gymnastickom štvorboji v Ludaniciach. Úspešne reprezentovali školu a umiestnili sa na krásnom 1. mieste v kategórii "B"- družstvá a to v zložení Iveta Haluzová (6.B), Ema Cápayová (6.B), Diana Trenčanská (5.A), Lenka Valachová (5.A), Ingrid InésGólska (4.A) Ingrid Inés Golská (4.A), kategória "C" - Leona Božiková (6.B). Za jednotlivkine sa umiestnila v kategórii "B" na 1. mieste Lenka Valachová z 5.A a v kategórii "A" obsadila krásne 1. miesto Emma Ležáková z 2.A triedy. Dievčatám gratulujeme a prajeme veľa úspochov v krajskom kole.
Úspešní recitátori
22.03.2017 - Mgr. Daniela Vystrčilová
Dňa 22.3.2017 sa konalo v Tribečskom osvetovom stredisku obvodné kolo súťaže v prednese umeleckého textu Hviezdoslavov Kubín 2017. Môžeme sa pochváliť výbornými výsledkami našich úspešných recitátorov. Na 1. miestach sa umiestnili Dominika Šatkivská a Lucia Bobocká, 2. miesta zíslali Marianna Majgotová, Ema Máliková a Marco Majgot. Do okresného kola postupujú žiaci z 1. miest. Srdečne blahoželáme!
1.B v školskej knižnici
02.03.2017 - Mgr. Daniela Vystrčilová
Aj naši prváci už vedia čítať. Spolu s pani vychovávateľkou navštívili školskú knižnicu, naučili sa, ako si knihy požičať, ako sa o ne starať a samozrejme si vybrali tie, ktoré si budú doma čítať. Pridali sa tak k našim verným čitateľom. Prajeme im veľa čitateľských zážitkov.
Deviataci besedovali
03.03.2017 - Mgr. Daniela Vystrčilová
Dňa 28.2.2017 sa v čitárni školy pre žiakov 9. ročníka uskutočnila vzdelávacia aktivita na tému extrémizmus - prejavy extrémizmu, extrémistické hnutia a ideológia, symbolika extrémizmu,.... Lektori Mgr. Tomáš Földes a Mgr. Michal Horváth zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva pútavo a interaktívne s využitím prezentácie sprostredkovali žiakom exkurz ľudskými právami, informácie o nebezpečenstvách extrémizmu a rasizmu, xenofóbie a diskriminácie.
Valentínsky karneval
27.02.2017 - Mgr. Zuzana Valachová
Fašiangy sú obdobím plesov, zábav i maškarných bálov. V našej škole sme tento čas spojili aj so sviatkom svätého Valentína.A tak v utorok 14.2. zaľúbení Valentín s Valentínkou roznášali Valentínsku poštu a žiaci 1. stupňa sa zabávali v nádherných maskách na karnevale. Celý deň sa niesol v ružovo-červenom oblečení, vo výbornej nálade plnej skvelej zábavy, hier a radosti. Pozri fotogalériu pána Juraja Maka :-)
Kritériá na vzdelávanie žiakov so športovým nadaním pre šk. rok 2017/2018
18.01.2017 - PaedDr. Margita Laciková
Prijímanie detí alebo žiakov so športovým nadaním sa uskutočňuje na základe skúšok na overenie špeciálnych schopností a zručností pre daný druh športu a posúdenia zdravotnej spôsobilosti. Podmienky na prijatie do triedy so športovým nadaním pre Základnú školu: 1. Podanie žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa o prijatie do športovej triedy so zameraním na hokej alebo hádzanú (po overení špeciálnych schopností a zručností) 2. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vydaným príslušným lekárom pre deti a dorast 3. Uskutočnenie diagnostiky vykonanej športovým trénerom príslušného športového klubu (hokej, hádzaná) 4. Uskutočnenie diagnostiky vykonanej zariadením CPPPaP alebo školským psychológom našej školy 5. Vydanie rozhodnutia o prijatí respektíve neprijatí do triedy so športovou prípravou Tieto kritériá platia na prijatie žiaka do 5.ročníka športovej triedy so zameraním na hokej a hádzanú. Kritériá boli vydané riaditeľkou školy 27. januára 2017
Hviezdoslavov Kubín 2017
16.02.2017 - Mgr. Daniela Vystrčilová
Dňa 15.2.2017 sa v našej škole konalo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Žiaci súťažili v troch kategóriách s prozaickým textom alebo s poéziou. Do obvodného kola súťaže postupujú Marco Majgot z 2.B, Dominika Šatkivská z 2.A, Marianna Majgotová zo 6.A, Lucia Bobocká zo 6.B, Petra Papšová z 9.B. Do okresného kola postupuje Alexandra Gúcka z 8.A, účastníčka vlaňajšieho krajského kola súťaže. Gratulujeme!
Lyžiarsky a snowboardový výcvikový kurz 2017
08.02.2017 - Mgr. Zuzana Valachová
Lyžiarsky a snowboardový výcvikový kurz sa konal od 15. – 20. 1. 2017 v stredisku Tále. Slnkom zaliate svahy a výborne upravené zjazdovky prispeli k príjemnému zážitku z lyžovania. Veríme, že všetkých 84 žiakov získalo kladný vzťah k tomuto nádhernému zimnému športu. Bližšie vo fotogalérii.