Menu
Aktuálne

VZÁCNA NÁVŠTEVA V 2. ODDELENÍ ŠKD

01. Február 2016 20:34 - Aktuality
V jedno novembrové popoludnie zavítala medzi deti 2. odd. vzácna návšteva. Slovenský básnik, prozaik, dramatik a prekladateľ...

KVÍZ O SLOVENSKU

01. Február 2016 19:48 - Aktuality
Pre deti z 2. a 8. oddelenia pripravili p. vych. I.Jančovičová a Mgr. R. Jančeková 12.januára 2016 zaujímavé popoludnie....

VITRÁŽ - 7. H

07. Február 2016 - naše práce

VZÁCNA NÁVŠTEVA V 2. ODDELENÍ ŠKD

01. Február 2016 - školský klub detí
Dátum
Dnes je:
čas:
meniny má:
Login
Anketa
>
Škola
>Kritériá na vzdelávanie žiakov so športovým nadaním pre šk. rok 2016/2017
29.01.2016 - PaedDr. Margita Laciková
Prijímanie detí alebo žiakov so športovým nadaním sa uskutočňuje na základe skúšok na overenie špeciálnych schopností a zručností pre daný druh športu a posúdenia zdravotnej spôsobilosti. Podmienky na prijatie do triedy so športovým nadaním pre Základnú školu: 1. Podanie žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa o prijatie do športovej triedy so zameraním na hokej alebo hádzanú (po overení špeciálnych schopností a zručností) 2. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vydaným príslušným lekárom pre deti a dorast 3. Uskutočnenie diagnostiky vykonanej športovým trénerom príslušného športového klubu (hokej, hádzaná) 4. Uskutočnenie diagnostiky vykonanej zariadením CPPPaP alebo školským psychológom našej školy 5. Vydanie rozhodnutia o prijatí respektíve neprijatí do triedy so športovou prípravou Tieto kritériá platia na prijatie žiaka do 5.ročníka športovej triedy so zameraním na hokej a hádzanú. Kritériá boli vydané riaditeľkou školy 29. januára 2016
Oznam pre rodičov!
22.01.2016 - PaedDr. Margita Laciková
Riaditeľstvo ZŠ Škultétyho oznamuje, že budúci týždeň prebieha riadne vyučovanie.
Šaliansky Maťko - okresné kolo
21.01.2016 - Mgr. Daniela Vystrčilová
Dňa 21.1.2016 sa v Tribečskom osvetovom stredisku konalo okresné kolo súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko. Našu školu v jednotlivých kategóriách reprezentovali Marianna Ibrahim z 3.B, Patrik Janjic z 5.B a Viviana Šurkalová zo 6.A. Patrik Janjic svojím prednesom zaujal porotu a získal krásne 1. miesto a postup do krajského kola. Srdečne gratulujeme!
Mladý ilustrátor
15.01.2016 - Mgr. Daniela Vystrčilová
Lukas Gál,žiak 6.H triedy sa zapojil do súťaže v ilustrovaní príbehov z dejín Bratislavy.Jeho práca sa nachádza v uvedenej publikácii, ktorou bol zároveň ocenený v Bratislave.Gratulujeme.
Vianočná tvorivá dielňa v 2. B
29.12.2015 - Elena Maninová
Vianočná nálada vyvrcholila v pondelok 21. decembra 2015 v školskej čitárni. Tam sa zišli deti z 2.B., p. uč. L. Oravcová, p. vych. E. Maninová spolu s rodičmi, starými rodičmi a ostatným príbuzenstvom pri výrobe vianočných dekorácií. Pani Ďuráková všetkých zoznámila s technikou papierového pletenia. Ako sa zdobia medovníčky všetkým ukázala druháčka Martuška Božíková. Nakoniec prítomní vytvorili vianočné ikebany a dekorácie. Veľké poďakovanie za prípravu občerstvenia i vydarenej akcie patrí mamičkám p. Štrbovej, p. Málikovej i p. Ďurákovej. Viac vo FG.
OZNAM PRE STRAVNÍKOV ŠJ
15.12.2015 - PaedDr. Miroslava Verešová
V dňoch 16. 12. , 18. 12. a 22. 12. 2015 sa bude z technických a organizačných dôvodov obed vydávať do 13:30 hod. Za pochopenie ďakujeme.
Zber papiera
22.12.2015 - Mgr. Marián Lovička
Aj v tomto školskom roku sa žiaci našej školy zapojili do zberu papiera. Boli vyhodnotení a odmenení najlepší žiaci I. stupeň: 1.miesto - Mokošová 2.B 823 kg, 2.miesto - Hippík 1.B 331 kg, 3.miesto - Bilik 2.A 200 kg, najviac nazbierala 2.B trieda 1870 kg, II. stupeň: 1.miesto - Jakubíková 8.B 410 kg, 2.miesto - Chochula 6.B 334 kg, 3.miesto - Šurkalová 6.A 300 kg, najviac nazbierala 6.B trieda 676 kg.
Mestská polícia - naša pomoc a ochrana
22.12.2015 - Mgr. Marián Lovička
V galérii mesta Topoľčany bola vyhodnotená výtvarná súťaž žiakov pod názvom „Mestská polícia – naša pomoc a ochrana“. V I. kategórii Olívia Juríčková pod vedením pani vychovávateľky Jančovičovej získala čestné uznanie a v II. kategórii Marianna Lesayová pod vedením pani učiteľky Feješovej získala 2.miesto. Dievčatám gratulujeme.
Mikuláš u nás v škole
22.12.2015 - Mgr. Marián Lovička
Aj tento rok nás navštívil Mikuláš, ktorý porozdával deťom rôzne dobroty. Deti mu za to zaspievali a zarecitovali.
Vedomostná súťaž TOP ORIEŠKY
22.12.2015 - Mgr. Zuzana Valachová
Dňa 15. 12. 2015 sa zástupcovia žiakov 3. a 4. ročníka zúčastnili vedomostnej súťaže „Top oriešky“ . Našu školu reprezentovali Hana Kromerová 3.B, Liliana Klabníková 4.A, Tomáš Kmeťo 3.A a Jakub Valach 4.A. Súťažné otázky boli z rôznych oblastí a naši žiaci ukázali svoje znalosti. Získali 2. miesto a my im srdečne gratulujeme. Mgr. Blanka Grznárová
Vianočná akadémia Dievčatko so zápalkami
23.12.2015 - Mgr. Zuzana Valachová
Slávnostná vianočná atmosféra zavládla vo štvrtok 10.12.2015 v kinosále Spoločenského domu, kam sme pozvali svojich najbližších i hostí na galaprogram, ktorý sa niesol v duchu rozprávky H.Ch.Andersena Dievčatko so zápalkami. Krásny príbeh prebudil srdcia detí i dospelých, prežili sme chvíle šťastia a radosti, keď sme malej Zuzke z rozprávky pomohli, aby nebola na Vianoce smutná a opustená. Poďakovanie patrí režisérke programu Mgr. Helene Kobidovej, jej asistentke Bc. Anne Maťovej, triednym učiteľkám, p. vychovávateľkám, hlavným postavám Marianke Ibrahimi, Patrikovi Janjicovi a hlavne 160 deťom, ktorí vniesli radosť do duší všetkých prítomných. Bližšie vo fotogalérii p. Juraja Maka. ŠŤASTNÉ A VESELÉ !
Vianočná výzdoba
23.12.2015 - Mgr. Daniela Vystrčilová
Žiaci z krúžku Mladý záhradkár vyzdobili priestory našej školy v tomto predvianočnom čase. Ikebany, svietniky a vianočný stromček oživili chodby školy a pomohli dotvoriť príjemnú sviatočnú atmosféru. Mgr. Alena Tešíková