Menu
Aktuálne

HURÁ NA PRÁZDNINY!

29. Jún 2014 11:27 - Aktuality
Pred nami sú dva mesiace voľna a oddychu. Želáme všetkým pekné leto plné slnka, pohody a nezabudnuteľných zážitkov!...

DEŇ ZEME - VEDOMOSTNÝ KVÍZ

09. Máj 2014 22:08 - Aktuality
Štvrtáci zo 4. a 10. oddelenia si zasúťažili v zábavno-vedomostnom kvíze Deň Zeme.Tí najlepší boli za svoje vedomosti...

NÁVŠTEVA ROZPRÁVKOVEJ DEDINY HABAKUKY NA DONOVALOCH

11. September 2014 - škola

VYDARENÉ VÝTVARNÉ PRÁCE ŽIAKOV 3.A ŠK. R. 2013/2014

11. September 2014 - naše práce
Dátum
Dnes je:
čas:
meniny má:
Login
Anketa
>
Škola
>


Vitajte na stránke Základnej školy, Škultétyho 2326/11, Topoľčany


3.A v súťaži Schooldance!!! Video a hlasovanie tu.
TOSUMA - Roxanne hlasovanie a video tu.

Naša škola - video.
Ukážky výcviku policajných psov
19.09.2014 - Jana Mocňáková
V piatok 19.9.2014 v rámci cvičenia na ochranu života a zdravia, mali deti možnosť vidieť ukážky výcviku policajných psov. Príslušník PZ z Topoľčian deťom ukázal, ako taký výcvik prebieha. Psíkovia reagovali na rôzne povely a poslúchali na slovo svojho pána. Všetkým sa to veľmi páčilo.
Ponuka krúžkov v školskom roku 2014/2015
10.09.2014 - PaedDr. Margita Laciková
CVČ pri ZŠ Škultétyho v Topoľčanoch v škol. roku 2014/2015 ponúka možnosť prihlásiť sa do záujmových útvarov: Mažoretky, Malá škola počítačov, Dopravný krúžok, Zábavná angličtina, Tvorivá informatika, Čitateľsko-dramatický, Malý hudobník, Gymnastika, Florbal, Volejbal dievčatá, Hádzaná, Matematika pre 9. roč., Šach, Slovenčina pre deviatakov, Mažoretky, Slovenčina hrou, Matematika pre 8.roč., Bedminton, Internet, Počítače, Kuchár bez čapice, Výtvarný, Ruský jazyk, Konverzácia v Aj, Mladý záhradník.
Mesačný poplatok za krúžky
10.09.2014 - PaedDr. Margita Laciková
a/ mesačný poplatok žiaka s trvalým pobytom na území mesta Topoľčany je 2 €, b/ pre žiakov z obcí je poplatok 7 €, c/ pokiaľ obec uzatvorí so školou na základe žiadosti „Zmluvu“ o financovaní záujmového vzdelávania na žiaka 5 € mesačne/50 € za 10 mesiacov/, poplatok zákonného zástupcu bude v tom prípade 2 €.
Opäť v škole
02.09.2014 - PaedDr. Margita Laciková
Druhý september nám opäť otvoril školské brány. Skončili sa letné prázdniny plné nových zážitkov a oddychu. Žiaci zasadli do školských lavíc, aby znovu nadobúdali nové vedomosti a zručnosti. Začína desať mesiacov práce v novom školskom roku 2014/2015. Prajeme všetkým a najmä našim prváčikom veľa spokojných a úspešných dní!
OZNAM
30.08.2014 - Jana Mocňáková
Školský klub detí bude v prevádzke od 3. septembra 2014 (streda). Ranná prevádzka školského klubu začína o 6,00 hod.
Olympijský deň v Nitre
25.08.2014 - Elena Maninová
Žiaci 4. ročníka sa dňa 25. 6. 2014 zúčastnili Olympijského dňa v Nitre. Po prehliadke výstavy s olympijskou tematikou sa išlo športovať. Súťažilo sa v týchto disciplínach: prekážkový beh, skok do diaľky z miesta, hod raketou, 10 m letmo a štafetový beh. Naši žiaci ukázali svoje športové srdce. Získali 20 medailí, aj keď súťažili so staršími žiakmi. Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.
Slávnostné ukončenie šk. roka 2013/2014
27.06.2014 - Mgr. Daniela Vystrčilová
27. júna 2014 sa žiaci rozlúčili na dva mesiace so svojou školou. Po slávnostnom príhovore pani riaditeľky a hostí si prevzali od triednych učiteľov vysvedčenia a rozpŕchli sa na letné prázdniny, So školou sa rozlúčili aj tri triedy deviatakov, ktorým želáme úspešné štúdium. Žiaci a učitelia, dovidenia v septembri!
Habakuky - 3.A na návšteve v rozprávke
11.09.2014 - Elena Maninová
Júnová návšteva rozprávkovej dediny HABAKUKY na Donovaloch vtiahla žiakov z 3.A triedy do originálnej atmosféry slovenských rozprávok. Laktibrada, Popolvár, Zlatá Priadka a ďalší hrdinovia ľudových príbehov sa postarali o autentický zážitok v dedinke, ako vystrihnutej z obalu detských knižiek. Fantázia a hravosť číhala na každom rohu. Deti sa zoznámili s originálnou rozprávkovou architektúrou, videli interaktívne divadelné predstavenie, alebo ukážky ľudových remesiel. Viac vo FG.
Rozlúčka v 4. B
01.07.2014 - Elena Maninová
Vo štvrtok 26. júna 2014 sa v 4. B konala milá slávnosť. Deti sa lúčili po štyroch školských rokoch so svojou pani učiteľkou Mgr. Lýdiou Oravcovou a pani vychovávateľkou Elenou Maninovou. Za túto krásnu chvíľu plnú dojatia a sĺz pani učiteľka Lydka a pani vychováteľka Elenka všetkým rodičom a deťom srdečne ďakujú. Viac vo fotogalérii.
4. B na výlete v Euromeste v Tesároch
25.06.2014 - Elena Maninová
V utorok 24. júna 2014 sa žiaci zo 4.B spolu s p. učiteľkou Lydkou Oravcovou a p. vychovávateľkou Elenou Maninovou vybrali na výlet do Euromesta v Tesároch. Zažili nevšedný deň nabitý vynikajúcim programom - športovanie, súťaže plné napätia, kúpanie i opekačka. Diskotéka bola nádherným ukončením tohoto skvelého dňa.
Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Poznaj svoju minulosť alebo Pátranie po predkoch
26.06.2014 - Mgr. Daniela Vystrčilová
V utorok 24. júna 2014 si z rúk ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča prevzali ocenenia víťazi 11. ročníka súťaže Poznaj svoju minulosť alebo Pátranie po predkoch. Slávnostný akt sa uskutočnil na pôde ministerstva školstva na Stromovej ul. v Bratislave. Ocenenie si prevzala Linda Maninová z 9.B. Čítaj viac a pozri si fotogalériu...
Ocenenie žiakov na MsÚ Topoľčany
24.06.2014 - PaedDr. Margita Laciková
Dňa 24.júna 2014 pozvala Komisia mládeže, školstva, kultúry a športu MsZ v Topoľčanoch žiakov, ktorí v školskom roku 2013/2014 dosiahli výnimočné úspechy, na ocenenie Ďakovným listom Mesta Topoľčany. Za jednotlivcov boli ocenení nasledovní žiaci: Samuel Valent zo 6.H, Marianna Majgotová z 3.A, Dagmar Juhásová zo 6.C a žiačka, ktorá prekročila svojou usilovnosťou "Svoj tieň" Linda Maninová z 9.B. Za kolektívy zástupcovia: Gymnastika - Dianka Trenčanská z 2.A, Florbal mladší žiaci - Barbora Schredlová z 5.H, Florbal starší žiaci – Dávid Gergeľ z 8.H, Hádzaná – Kristián Filipeje z 8.H. Gratulujeme!