>
Škola
>Šaliansky Maťko - 2. a 3. roč.
27.11.2015 - Elena Maninová
Výsledky poradia z recitačnej súťaže slovenských povestí v prvej kategórii žiakov 2. a 3. ročníka. 1. miesto vyhrala Mariana Ibrahimi - 3. A, 2. miesto Eva Máliková - 2. B a 3. miesto Barbora Štrbová - 2. B. Víťazom gratulujeme! Viac vo FG.
Európsky deň rodičov a škôl v 3. A
27.11.2015 - Jana Mocňáková
Šikovné mamičky detí z 3.A pripravili zaujímavé a tvorivé dopoludnie, ktoré bolo zamerané na prírodu. Najskôr p. Ibrahimi porozprávala o zvieratkách a o ich živote. Časť besedy zamerala aj na „domácich miláčikov“, na prinesené zvieratká a na starostlivosť o ne. Deti mali možnosť niektoré zvieratká si chytiť do vlastných rúk. Potom podľa pokynov p. Golskej sme sa spoločne učili vyrábať kvety z jesenných listov. Prekladanie, skladanie a uväzovanie listov a kytičiek nerobilo problémy ani oteckom, ktorí sa ukázali ako veľmi šikovní. Veľmi príjemné, veselé i pracovné dopoludnie sme ukončili výrobou svietnikov – strašidiel. Mgr. R. Sedlárová.
Dve besedy so spisovateľkami
25.11.2015 - Mgr. Daniela Vystrčilová
Dňa 25.11.2015 sa naši žiaci stretli na besede so slovenskými spisovateľkami. Žiaci tretieho ročníka medzi sebou privítali pani Martu Šurinovú, ktorá im predstavila svoju knihu Záhada čarovného vajíčka. Pre štvrtákov pani Lena Riečanská priniesla svoju knihu Ach, tá Joja!, ktorú deťom počas besedy predstavila. Obe pani spisovateľky dali priestor zvedavým otázkam detí a vďačne im podpísali knihy. Ďakujeme za príjemné predpoludnie!
Šaliansky Maťko 2015
24.11.2015 - Mgr. Daniela Vystrčilová
Dňa 24.11.2015 sa konalo školské kolo recitačnej súťaže Šaliansky Maťko J.C.Hronského. Žiaci 2. - 7. ročníka prednášali slovenské povesti v troch kategóriách. V 1. kategórii sa stala víťazkou Marianna Ibrahimi z 3.B, v 2. kategórii zvíťazil Patrik Janjic z 5.B a v 3. kategórii Viviana Šurkalová zo 6.A. Všetkým recitátorom srdečne ďakujeme za účasť, víťazom gratulujeme a držíme palce v okresnom kole!
Technická olympiáda 2015
26.11.2015 - Mgr. Daniela Vystrčilová
Dňa 12.11.2015 sa konalo školské kolo Technickej olympiády, ktorej poslaním je aktivizovať žiakov, podporovať a rozvíjať ich záujem o techniku a jej aplikácie. TCHO sa uskutočňuje v kategórii A pre žiakov 8. a 9. ročníka a v kategórii B pre žiakov 5. až 7. ročníka. V prvej časti žiaci riešia vedomostné testy, druhá časť je praktická.V kategórii A súťažilo 6 žiakov, všetci boli úspešní. Víťaznou dvojicou boli Kristína Dobiašová a Sabína Milatová. V kategórii B súťažili dvaja žiaci,zvíťazil Ondrej Kromer. Víťazi postupujú do okresného kola, ktoré sa koná 2.12.2015. Mgr.Jana Hupková
Majstrovstvá okresu v stolnom tenise žiakov
23.11.2015 - Mgr. Marián Lovička
Dňa 19. 11. 2015 sa zúčastnilo družstvo žiakov v zložení Michal Mrižo, Marek Mrižo, Alessandro Franceschini, Matúš Šabo, školských majstrovstiev okresu v stolnom tenise. Podujatie usporiadala ZŠ Jacovce a naši mladí reprezentanti obsadili pekné 3. miesto k čomu im blahoželáme a ďakujeme za peknú reprezentáciu školy.
Prišiel medzi nás Ľubomír Feldek
20.11.2015 - Mgr. Daniela Vystrčilová
Dňa 20.11.2015 sa žiaci 6. - 9. ročníka našej školy stretli v príjemnej atmosfére so spisovateľom Ľubomírom Feldekom a jeho dcérou Katarínou Feldekovou. Pán spisovateľ uvádzal piesne, vlastné texty, ktoré jeho dcéra spievala. Do rytmu šansónov sa postupne zapájali aj žiaci, ktorí si v závere besedy dali podpísať knihy rozprávok a básní od pána spisovateľa. Ďakujeme za príjemné stretnutie!
8.B a 9.B v DAB v Nitre
16.11.2015 - PaedDr. Miroslava Verešová
Dňa 13.11.2015 boli triedy 8.B a 9.B na divadelnom predstavení "Cyrano z Bergeracu" v DAB v Nitre.
Divadelné predstavenie - 8.A a 9.C
16.11.2015 - PaedDr. Miroslava Verešová
Dňa 27. 10. 2015 boli triedy 8.A a 9.C na divadelnom predstavení „Boží vták" v Divadle Jána Palárika v Trnave. Súčasťou exkurzie bola aj prehliadka Trojičného námestia, ktoré je pomenované podľa súsošia svätej trojice. Žiaci si pozreli pamiatky, ktoré sa na Trojičnom námestí nachádzajú - mestskú vežu, kultúrny dom, divadlo a viaceré meštianske domy.
Dve ocenenia pre Včelársky krúžok 5.B na celoslovenskej súťaži
15.11.2015 - Mgr. Zuzana Valachová
V rámci týždňa vedy a techniky v Bratislave sa v dňoch 8.-11.11.2015 konala celoštátna súťažná prehliadka vedecko- výskumných projektov Festival vedy a techniky AMAVET /Asociácia pre mládež, vedu a techniku/. V konkurencii 64 projektov žiakov základných a stredných škôl z celého Slovenska sa nestratili ani naši včelári - Marek Mocňák, Ema Spáčilová a Nina Adamčíková, ktorí okrem ceny poroty AMAVET získali aj hlavnú cenu dekana Prírodovedeckej fakulty za najlepší vedecký projekt v kategórii mladších žiakov. Blahoželáme nielen žiakom, ale aj ich skvelým a zanieteným rodičom, ktorí vo veľkej miere prispeli k ich úspechu! Bližšie vo fotogalérii.
3.B - Európsky deň rodičov a škôl
23.11.2015 - Elena Maninová
Dňa 26. 10. 2015 si deti, rodičia, p. učiteľka a p. vychovávateľka v rámci Európskeho dňa rodičov a škôl spravili deň ,,MIMOŇOV". Deti počas tvorivej dielne vyrábali malých MIMOŇOV a rodičia vyrobili z jesenných plodov krásne ikebany. Na záver všetkých čakalo ,,mimoňovské" občerstvenie - banány a banánový kokteil. Viac vo FG.
1. A - Európsky deň rodičov a škôl
26.11.2015 - Elena Maninová
Pani učiteľka s pani vychovávateľkou v 1. A pripravili zaujímavé dopoludnie. Nadšenie a spolupráca spájala deti a rodičov pri práci a zábave počas aktivít tvorivej dielne. Viac vo FG.