Menu
Aktuálne

PLODY JESENE TROCHU INAK

09. Október 2014 19:45 - Aktuality
Dnešné popoludnie strávili deti zo 4. a 5. oddelenia spoločne. Pani vychovávateľky Bc. G. Herdová a Mgr. R. Jančeková...

V ŠKD SA ROZKRÚTILI KOLESÁÁÁ..........

29. September 2014 09:13 - Aktuality
Vo štvrtok 25. septembra 2014 sa na našom školskom dvore rozkrútili kolesá 12. ročníka hnutia Na kolesách proti rakovine....

EURÓPSKY DEŇ RODIČOV A ŠKÔL 2014 V 1.B - TVORIVÁ DIELŇA

29. Október 2014 - škola

SPOMIENKY NA LETO

27. Október 2014 - naše práce
Dátum
Dnes je:
čas:
meniny má:
Login
Anketa3.A v súťaži Schooldance!!! Video a hlasovanie tu.
TOSUMA - Roxanne hlasovanie a video tu.

Naša škola - video.
Európsky deň rodičov a škôl v ZŠ Škultétyho
28.10.2014 - PaedDr. Margita Laciková
Európsky deň rodičov a škôl si pripomína celá Európa. Tento rok sa dvere v ZŠ na Škultétyho ulici otvorili dokorán 28. októbra 2014 o 9.00 hod. Po odznení znelky sa pani riaditeľka Mgr. Mária Bezáková prihovorila cez školský rozhlas rodičom, učiteľom a žiakom. Potom sa rodičia rozišli do jednotlivých tried či špeciálnych učební, kde mohli vidieť svoje deti pracovať počas vyučovacieho procesu. V priestoroch školy sa žiaci prvého aj druhého stupňa prezentovali tvorivými dielňami. Po skončení akcie boli všetci bohatší o nové skúsenosti a môžeme konštatovať, že cieľ podujatia bol naplnený. Sme školou otvorenou nielen v tento deň, ale počas celého školského roka. Poďakovanie patrí všetkým účastníkom tohto dňa.
Európsky deň rodičov a škôl 2014 v 1.B - tvorivá dielňa
29.10.2014 - Elena Maninová
V rámci aktivít Európskeho dňa rodičov a škôl v 1.B od rána zavládla tvorivá, rodinná atmosféra. Deti i rodičia, spolu s pani učiteľkou i pani vychovávateľkou, vyrábali z jesenných listov veselé húseničky i krásnych pávov. Radosť z práce mali všetci prítomní. Veselá pieseň a sladká odmena uzavreli toto mimoriadne príjemné dopoludnie. Viac vo FG.
Žiacka vedecká konferencia
28.10.2014 - Mgr. Daniela Vystrčilová
Aj tento rok sa žiaci našej školy zapojili do podujatia k Medzinárodnému dňu školských knižníc. Spolu so svojimi učiteľmi si pripravili prezentácie na rôzne témy a vystúpili s nimi na vedeckej konferencii v školskej čitárni. Takouto formou sa žiaci učia pracovať s informáciami, vyhľadávať ich v knihách a na internete a zároveň prezentovať svoju prácu. Pozrite si program konferencie.
Majstrovstvá okresu v šachu
27.10.2014 - PaedDr. Margita Laciková
Dňa 16.10.2014 sa v Centre voľného času na Gagarinovej ulici v Topoľčanoch uskutočnili majstrovstvá okresu v šachu. Na týchto majstrovstvách sa zúčastnilo 44 žiakov. Najúspešnejším žiakom z našej školy bol A.Bajcár z 9.C, ktorý sa umiestnil na 6. mieste. Gratulujeme!
Imatrikulácia prvákov 2014/2015
23.10.2014 - Elena Maninová
Tento rok sme do žiackeho cechu opäť prijali nových prváčikov. Žiaci dostali sladký darček, preukaz prváka, desatoro zásad a plyšovú hračku. Krstní rodičia - "deviataci" budú našich prvákov sprevádzať počas celého školského roka. Viac vo fotogalérii.
Návšteva Tribečského múzea
22.10.2014 - Mgr. Ľubomíra Fejesová
Žiaci 3.A triedy navštívili Tribečské múzeum, kde si prezreli zbierku, ktorá pozostáva z unikátnych zástupcov svetových oceánov a morí. Videli rozmanité druhy exponátov, napr. mušle zaujímavé jedovatosťou, či úctyhodnými rozmermi, mnoho druhov krabov, hviezdic, preparáty rýb, čeľusť žraloka, farebné schránky ježoviek. Z múzea odchádzali obohatení o nové vedomosti.
Záložky 2014
28.10.2014 - Mgr. Daniela Vystrčilová
Aj tento rok sme sa zapojili do medzinárodného projektu "Záložka do knihy spája školy". Naše záložky sme poslali do ZŠ v Kutnej Hore. Žiaci 1. - 8. ročníka vyrobili 476 záložiek. Veríme, že sa budú našim spolužiakom v Čechách páčiť.
Technická olympiáda
24.10.2014 - Mgr. Daniela Vystrčilová
Dňa 16.10.2014 sa konalo školské kolo technickej olympiády pre 8. a 9. ročník. Všetci súťažiaci prv samostatne riešili testovú časť. V druhej časti žiaci v dvojiciach riešili praktické úlohy. Po sčítaní získaných bodov úspešnými žiakmi boli Justová Lenka a Kubranová Viktória z 9.A, Záňová Ema a Bodocká Natália z 8.C triedy. Blahoželáme!
Beseda s mestským policajtom
20.10.2014 - PaedDr. Margita Laciková
Dňa 10.10.2014 sa v triede 3.B uskutočnila beseda s mestským policajtom pánom PhDr. J. Krajčim. Žiakom priblížil prácu mestskej polície, jej povinnosti i práva. Všetci si zopakovali pravidlá správania sa chodcov, cyklistov na vozovke a používanie reflexných prvkov kvôli vlastnej bezpečnosti. Beseda všetkých zaujala a nechýbalo ani množstvo zvedavých otázok.
Sladká odmena pre mažoretky
17.10.2014 - Mgr. Ľubomíra Fejesová
Štvordňový pobyt vo Francúzsku v Blois, Bracieux a v Paríži bol skutočne osladený výbornou kvalitnou čokoládou pána Maxa Vouche - majiteľa čokoládovne, ktorý pozval 15 členiek súboru TOSUMA na benefičný program pre obyvateľov Bracieux. Výťažok z tohto programu je venovaný chorému dieťatku a jeho rodine. Francúzi boli programom nadšení. Za odmenu mažoretkám ukázali kráľovský zámok Chambord, mesto Blois a historické centrum Paríža. Viac fotografií si prezrite vo fotogalérii.
Moderné technológia a zdravie
15.10.2014 - Mgr. Daniela Vystrčilová
Žiaci 7. ročníka besedovali 15.10.2014 s doktorkou Vierou Čápovou o vplyve moderných technológií na ich zdravie a správny telesný a psychický vývoj.
Európsky týždeň programovania
15.10.2014 - Mgr. Adriana Šüdiová
Programovanie na ZŠ Škultétyho v Topoľčanoch Žiaci krúžku programovania a na hodinách informatiky budú programovať v prostrdí Pascal.