Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Základná škola Škultétyho Topolčany
 
 

Voľné pracovné miesta

Voľné pracovné miesta

1. Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - Školský psychológ 

Riaditeľka ZŠ Škultétyho 2326/11, Topoľčany príjme do pracovného pomeru školského psychológa od 01. 10. 2019 na dobu určitú.

 

Viac:

Kvalifikačné predpoklady – požadovaný stupeň vzdelávania:

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore psychológa. 

 

Požadované doklady:

Žiadosť o prijatie do zamestnania

Profesijný životopis

Doklady o vzdelaní

Ovládanie štátneho jazyka

Doklad o zdravotnej spôsobilosti

Výpis z registra trestov

Súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Podmienky zamestnania:

Voľné pracovné miesto od októbra 2019

 

Miesto pracoviska:

Základná škola, Škultétyho 2326/11, 955 01 Topoľčany

 

Kontaktná osoba:

Mgr. Mária Bezáková, riaditeľka školy

telefón: 038/532 28 62

 

Písomné žiadosti zasielajte do 25. 09. 2019 na adresu:

1. e-mail: skola@zsskultetyho.sk alebo bezakova@zsskultetyho.sk

2. Základná škola, Škultétyho 2326/11, 955 01 Topoľčany

 

Pracovný pohovor sa uskutoční 25. 09. 2019 v kancelárii riaditeľky školy.

Čas pohovoru si uchádzači dohodnú telefonicky.

 

      

      

 2.     Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - upratovačka

      

Oznamujeme voľné pracovné miesto  - upratovačka, nástup od 1.10.2019. 

Všetky žiadosti a informácie u riaditeľky školy: 

Miesto pracoviska:

Základná škola, Škultétyho 2326/11, 955 01 Topoľčany

 

Kontaktná osoba:

Mgr. Mária Bezáková, riaditeľka školy

telefón: 038/532 28 62, bezakova@zsskultetyho.sk

      

      

      

      

      


 


Úvodná stránka