Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Základná škola Škultétyho Topolčany
 
 

Voľné pracovné miesta

Informácie o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnencov podľa §11
a zákona č. 390/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. 
o pedagogických zamestnancoch a ...


 

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - Výberové konanie ukončené dňa 28.6.2019!

 

Riaditeľka ZŠ Škultétyho 2326/11, Topoľčany príjme do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku pre primárne vzdelávanie (1. ročník) od 01. 09. 2019 na dobu určitú.

Výberové konanie ukončené dňa 28.6.2019!

Viac:

Kvalifikačné predpoklady – požadovaný stupeň vzdelávania:

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo pre 1. – 4. ročník ZŠ, odborná a pedagogická spôsobilosť podľa Vyhlášky MŠSR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

 

Požadované doklady:

Žiadosť o prijatie do zamestnania

Profesijný životopis

Doklady o vzdelaní

Ovládanie štátneho jazyka

Doklad o zdravotnej spôsobilosti

Výpis z registra trestov

Súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Podmienky zamestnania:

Voľné pracovné miesto od septembra 2019

 

Miesto pracoviska:

Základná škola, Škultétyho 2326/11, 955 01 Topoľčany

 

Kontaktná osoba:

Mgr. Mária Bezáková, riaditeľka školy

telefón: 038/532 28 62

 

Písomné žiadosti zasielajte do 24. 06. 2019 na adresu:

1. e-mail: skola@zsskultetyho.sk alebo bezakova@zsskultetyho.sk

2. Základná škola, Škultétyho 2326/11, 955 01 Topoľčany

 

Pracovný pohovor sa uskutoční 27. 06. 2019 v kancelárii riaditeľky školy.

Čas pohovoru si uchádzači dohodnú telefonicky.

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      


 


Úvodná stránka