Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka 67-74/2022 67-74/2022 s DPH 13.06.2022 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy
Objednávka 22-27 22-27/2021 s DPH 19.03.2021 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľ
Faktúra 62020 faktúry jún s DPH 06.07.2020 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľ
Faktúra 72020 faktúry júl s DPH 04.08.2020 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľ
Faktúra 82020 faktúry august s DPH 04.09.2020 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľ
Faktúra 92020 faktúry september s DPH 06.10.2020 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľ
Faktúra 102020 faktúry október s DPH 04.11.2020 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľ
Faktúra 112020 faktúry november s DPH 04.12.2020 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľ
Faktúra 122020 faktúry december s DPH 04.01.2021 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľ
Objednávka 1-39 objednávky janfeb s DPH 28.02.2020 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľ
Objednávka 40-58 objednávky marapr s DPH 30.04.2020 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľ
Objednávka 59-96 objednávky majjun s DPH 30.06.2020 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľ
Objednávka 97-117 objednávkyjul aug s DPH 31.08.2020 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľ
Objednávka 118-156 objednávkyseptokt s DPH 30.10.2020 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľ
Objednávka 157-188 objednávky novdec s DPH 30.12.2020 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľ
Objednávka 11-21 11-21/2021 s DPH 11-21 23.02.2021 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľ
Faktúra januar 2021 januar 2021 s DPH 29.01.2021 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľ
Faktúra 42020 faktúry apríl s DPH 04.05.2020 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľ
Faktúra februar 2021 februar 2021 s DPH 01.03.2021 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľ
Faktúra marec 2021 marec 2021 s DPH 02.04.2021 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľ
zobrazené záznamy: 1-20/3937