Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra DF1/139/14 hygienické potreby podľa zmluvy 347,32 s DPH 28.04.2014 CWS-boco Slovensko, s.r.o.
Faktúra DF1/178/16 vodné,stočné 515,21 s DPH 30.04.2016 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Faktúra DF1/166/16 čistenie obrusov 34 ks 23,66 s DPH 29.04.2016 Róbert Vojtela
Faktúra DF1/167/16 servis a údržba výťahov 4/2016 podľa zmluvy 48,00 s DPH 30.04.2016 NÉMETH LIFT s.r.o.
Faktúra DF1/168/16 rámovanie obrazov 16 ks, euroclip 2 ks,zrkadlo 234,70 s DPH 03.05.2016 Hermart s.r.o.
Faktúra DF1/169/16 odvoz kuchynského odpadu podľa zmluvy 4/2016 27,00 s DPH 22.04.2016 eNFe s.r.o.
Faktúra DF1/170/16 zemný plyn 16,00 s DPH 31.05.2016 innogy Slovensko s.r.o.
Faktúra DF1/171/16 elektrina 5/2016 15,00 s DPH 31.05.2016 Východoslovenská energetika a.s.
Faktúra DF1/172/16 dodávka tepelnej energie 4/2016 2 579,68 s DPH 30.04.2016 TOMA s.r.o.
Faktúra DF1/173/16 stravné zamestnávateľ 55%, 4/2016 1 320,00 s DPH 30.04.2016 Základná škola
Faktúra DF1/174/16 poskytnutie služieb virtuál.knižnice podľa zmluvy 16,56 s DPH 30.04.2016 KOMENSKY,s.r.o.
Faktúra DF1/175/16 časopis ŠKOLA 2016 23,00 s DPH 05.05.2016 Marian Medlen - JurisDat
Faktúra DF1/176/16 telefóny 91,04 s DPH 30.04.2016 Slovak Telekom, a.s.
Faktúra DF1/177/16 zrážková voda 122,87 s DPH 30.04.2016 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Faktúra DF1/179/16 mobil 42,90 s DPH 07.05.2016 Orange Slovensko, a.s.
Faktúra DF1/164/16 prenájom kinosály v Spol.dome dňa 28.-29.4.2016 142,00 s DPH 29.04.2016 Mestské kultúrne stredisko
Faktúra DF1/180/16 celoslovenská konferencia ZZSŠS 145,00 s DPH 20.04.2016 Združenie základných škôl Slovenska
Faktúra DF1/181/16 elektrina 4/2016 671,52 s DPH 30.04.2016 Východoslovenská energetika a.s.
Faktúra DF1/182/16 vzdelávanie detí s poruchami 43,56 s DPH 12.05.2016 RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o.
Faktúra DF1/183/16 mesačník Dobrá škola 64,00 s DPH 05.05.2016 Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA
zobrazené záznamy: 1-20/3937