Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra DF1/139/14 hygienické potreby podľa zmluvy 347,32 s DPH 28.04.2014 CWS-boco Slovensko, s.r.o.
DF11/6104/16 potraviny -0,13 s DPH 07.04.2016 Tatranská mliekáreň a.s.
DF11/6093/16 potraviny 369,05 s DPH 25.04.2016 ATC-JR,s.r.o.
DF11/6094/16 potraviny 91,03 s DPH 19.04.2016 MILSY a.s.
DF11/6095/16 potraviny 489,91 s DPH 27.04.2016 Maloobchod - Veľkoobchod Kardoš
DF11/6096/16 potraviny 811,56 s DPH 28.04.2016 Michal Švec MFM-fruit
DF11/6097/16 potraviny 244,01 s DPH 28.04.2016 Ryba Žilina spol. s r.o.
DF11/6098/16 potraviny 35,28 s DPH 29.04.2016 Michal Švec MFM-fruit
DF11/6099/16 potraviny 930,62 s DPH 29.04.2016 Róbert Vojtela
DF11/6100/16 potraviny 36,43 s DPH 26.04.2016 MILSY a.s.
DF11/6101/16 potraviny 158,00 s DPH 29.04.2016 Stredná odborná škola
DF11/6102/16 potraviny 62,94 s DPH 28.04.2016 Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s.
DF11/6103/16 potraviny 43,75 s DPH 04.04.2016 BFL s.r.o.
DF11/6105/16 potraviny 483,21 s DPH 18.04.2016 Róbert Vojtela
DF11/6091/16 potraviny 217,00 s DPH 12.04.2016 MILSY a.s.
DF11/6106/16 potraviny 488,73 s DPH 05.05.2016 ATC-JR,s.r.o.
DF11/6107/16 potraviny 65,93 s DPH 05.05.2016 ATC-JR,s.r.o.
DF11/6108/16 potraviny 3,76 s DPH 06.05.2016 Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s.
DF11/6109/16 potraviny 85,38 s DPH 09.05.2016 Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s.
DF11/6110/16 potraviny 69,81 s DPH 03.05.2016 MILSY a.s.
zobrazené záznamy: 1-20/3937