Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka objednávky 2017 s DPH 04.12.2017
Zmluva ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY, DISTRIBÚCIE ELEKTRINY A PREVZATIA ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU s DPH 03.12.2015 Východoslovenská energetika a.s. Základná škola
Zmluva Darovacia zmlulva s DPH 16.06.2020 Tatrabanka, a.s., odštepný závod Raiffeisenbanka škola Mgr. Mária Bezáková
Zmluva Dodávky ovocia - súťaž s DPH 30.08.2021 Kaufland Slovenská republika škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľ
Zmluva Zmluva o spolupráci s DPH 25.11.2020 UKF v Nitre UKF v Nitre Mgr. Mária Bezáková riaditeľ
Zmluva Rámcová kúpna zmluva s DPH 07.02.2018 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. - ŠEVT Základná škola Škultétyho v Topoľčanoch Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy
s DPH
Zmluva Zmluva o združenej dodávke zemného plynu s DPH 03.12.2015 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Základná škola
Objednávka 33 objednávka 33 s DPH 26.03.2021 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy
Objednávka 34 objednávka 34 s DPH 26.03.2021 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy
Objednávka 37 objednávka 37 s DPH 08.04.2021 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy
Objednávka 61 objednávka 61 s DPH 19.05.2021 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy
Objednávka 62 objednávka 62 s DPH 21.05.2021 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy
Objednávka 63 objednávka 63 s DPH 25.05.2021 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy
Objednávka 64 objednávka 64 s DPH 25.05.2021 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy
Objednávka 65 objednávka 65 s DPH 25.05.2021 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy
Objednávka 66 objednávka 66 s DPH 26.05.2021 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy
Objednávka 78 objednávka 78 s DPH 25.06.2021 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľ
Objednávka 87 obj. 87 s DPH 04.08.2021 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľ
Objednávka 88 obj. 88 s DPH 06.08.2021 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľ
zobrazené záznamy: 1-20/3912