Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka O2016/70 s DPH 30.05.2016 Magdaléna Sommerová Mária Bezáková, Mgr.
s DPH
Objednávka 1-15 1-15 január 2022 s DPH 03.01.2022 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy
Objednávka 1-3/2019 1-3/2019 s DPH 01.01.2019 Základná škoa Mgr. Mária Bezáková riaditeľka
Objednávka 1-4-2021 1-4-2021 s DPH 28.01.2021 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľ
Objednávka 133-185/2018 10-12/2018 s DPH 01.10.2018 Základná škoa Mgr. Mária Bezáková riaditeľka
Faktúra 10/2021 10/2021 s DPH 02.11.2021 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľ 02.11.2021
Objednávka 108-117/2021 108-117/2021 s DPH 22.09.2021 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľ
Objednávka 11-21 11-21/2021 s DPH 11-21 23.02.2021 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľ
Faktúra 11/2021 11/2021 s DPH 01.12.2021 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľ 01.12.2021
Objednávka 118-124/2021 118-124/2021 s DPH 29.10.2021 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľ
Faktúra 12/2021 12/2021 s DPH 31.12.2021 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľ 31.12.2021
Objednávka 125/2021 125/2021 s DPH 27.10.2021 Ľubomír Urminský - Firma REVUM škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľ
Objednávka 126-128/2021 126-128/2021 s DPH 29.10.2021 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľ
Objednávka 129-141/2021 129-141/2021 s DPH 26.11.2021 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľ
Zmluva 5/2020 13.12.2020 s DPH 13.12.2019 Silvester Hrnko Silvester Hrnko Mgr. Mária Bezáková
Objednávka 142/2021 142/2021 s DPH 26.11.2021 Pavol Rybanský DYHY PALLUX škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľ
Objednávka 143/2021 143/2021 s DPH 26.11.2021 Pavol Rybanský DYHY PALLUX škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľ
Objednávka 144/2021 144/2021 s DPH 26.11.2021 Pavol Rybanský DYHY PALLUX škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľ
Objednávka 145/2021 145/2021 s DPH 26.11.2021 Emil Obert škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľ
zobrazené záznamy: 1-20/3937