Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby - mandátny certifikát zmluva - elektronická pečať s DPH 27.11.2018 Disig, a.s. ZŠ Škultétyho Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy
Zmluva Zmluva o sponzorstve (Darovacia zmluva) Darovacia zmluva, darca: Nadácia Reinhold a Carmen Würth 670,00 s DPH 24.01.2014 Nadácia Reinhold a Carmen Würth
Zmluva Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce s DPH 03.03.2014 Obec Tesáre
Zmluva Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Tovarníky Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 120,00 s DPH 19.01.2016 Obec Tovarníky
Zmluva Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Tovarníky Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 144,00 s DPH 15.12.2014 Obec Tovarníky
Zmluva Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Tovarníky Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce s DPH 17.01.2014 Obec Tovarníky
Zmluva Zmluva o krátkodobom prenájme Zmluva o krátkodobom prenájme 142,00 s DPH 26.04.2016 Mestské kultúrne stredisko Topoľčany
Zmluva Rámcová dohoda o dodaní služieb Rámcová dohoda o oprave športového náčinia a oprave podlahy v telocvični 29 999.00 s DPH 16.12.2014
Zmluva Rámcová dohoda STIEFEL EUROCART s.r.o. Rámcová dohoda STIEFEL EUROCART s.r.o. s DPH 15.12.2014 STIEFEL EUROCART s.r.o. Základná škola
Zmluva Potvrdenie o prevzatí certifikátov na eID - mandátny certifikát Potvrdenie o prevzatí certifikátov na eID s DPH 09.10.2018 Disig, a.s. ZŠ Škultétyho Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy
Zmluva Potvrdenie o prevzatí certifikátov na eID Potvrdenie o prevzatí certifikátov na eID s DPH 09.10.2018 Disig, a.s. ZŠ Škultétyho Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy
Zmluva OU-NR-OSI-2016/015983 Organizačné a materiálno-technické zabezpečenie okr. kola šport. súťaže v hádzanej žiakov ZŠ 232,06 s DPH 04.04.2016 MV SR, OÚ Nitra, odbor školstva ako príslušný orgán štátnej správy Základná škola Mgr. Mária Bezáková
Zmluva OU-NR-OSI-2016/015928 Organizačné a materiálno-technické zabezpečenie okr. kola šport. súťaže v hádzanej žiačok ZŠ 237 046.00 s DPH 04.04.2016 MV SR, OÚ Nitra, odbor školstva ako príslušný orgán štátnej správy Základná škola Mgr. Mária Bezáková
Zmluva OU-NR-OSI-2016/004838 Organizačné a materiálno - technické zabezpečenie OK OAJ pre žiakov ZŠ a osemročných gymnázií v okr. Topoľčany 218,05 s DPH 05.01.2016 MV SR, OÚ Nitra, odbor školstva ako príslušný orgán štátnej správy Základná škola Mgr. Mária Bezáková
Zmluva OU-NR-OSI-2015/017666 Organizačné a materiálno-technické zabezpečenie okr. kola šport. súťaže v hádzanej žiačok ZŠ 232,06 s DPH 02.04.2015 MV SR, OÚ Nitra, odbor školstva ako príslušný orgán štátnej správy Základná škola Mgr. Mária Bezáková
Zmluva OU-NR-OSI-2015/017665 Organizačné a materiálno-technické zabezpečenie okr. kola šport. súťaže v hádzanej žiakov ZŠ 232,06 s DPH 02.04.2015 MV SR, OÚ Nitra, odbor školstva ako príslušný orgán štátnej správy Základná škola Mgr. Mária Bezáková
Zmluva OU-NR-OSI-2015/005976 Organizačné a materiálno - technické zabezpečenie OK ONJ pre žiakov ZŠ a osemročných gymnázií v okr. Topoľčany 145,04 s DPH 09.01.2015 MV SR, OÚ Nitra, odbor školstva ako príslušný orgán štátnej správy
Zmluva OU-NR-OSI-2015/005975 Organizačné a materiálno - technické zabezpečenie OK OAJ pre žiakov ZŠ a osemročných gymnázií v okr. Topoľčany 218,65 s DPH 08.01.2015 MV SR, OÚ Nitra, odbor školstva ako príslušný orgán štátnej správy
Zmluva OU-NR-OSI-2014/015287 Organizačné a materiálno - technické zabezpečenie OK FO pre žiakov ZŠ a osemročných gymnázií v okr. Topoľčany 186,03 s DPH 07.03.2014 MV SR, OÚ Nitra, odbor školstva ako príslušný orgán štátnej správy
Zmluva OU-NR-OSI-2014/010461 Organizačné a materiálno - technické zabezpečenie OK ONJ pre žiakov ZŠ a osemročných gymnázií v okr. Topoľčany 137,54 s DPH 14.01.2014 MV SR, OÚ Nitra, odbor školstva ako príslušný orgán štátnej správy
zobrazené záznamy: 1-20/3937