Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 415-504 faktury september2021 s DPH 01.10.2021 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľ
Objednávka 106 obj. 106 s DPH 17.09.2021 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľ
Objednávka 96-107 objednávky 96-107 s DPH 17.09.2021 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľ
Objednávka 98 obj.98 s DPH 02.09.2021 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľ
Faktúra 366-414 faktury august2021 s DPH 31.08.2021 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľ
Objednávka 84-95 objednávky 84-95 s DPH 27.08.2021 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľ
Objednávka 90 obj. 90 s DPH 26.08.2021 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľ
Objednávka 88 obj. 88 s DPH 06.08.2021 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľ
Objednávka 87 obj. 87 s DPH 04.08.2021 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľ
Faktúra 331-365 faktury jul2021 s DPH 30.07.2021 Mgr. Mária Bezáková riaditeľ
Objednávka 79-83 objednávky 79-83 s DPH 26.07.2021 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľ
Objednávka obj 80 obj 80 s DPH 26.07.2021 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľ
Faktúra Faktúry jún 2021 Faktúry jún 2021 s DPH 01.07.2021 Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy
Objednávka 75-78 objednávky 75-78 s DPH 25.06.2021 Mgr. Mária Bezáková riaditeľ
Objednávka 78 objednávka 78 s DPH 25.06.2021 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľ
Objednávka 69-74 objednávky 69-74 s DPH 10.06.2021 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy
Faktúra Faktúry máj 2021 Faktúry máj 2021 s DPH 01.06.2021 Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy
Objednávka 49-60 objednávky 49-60 s DPH 31.05.2021 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy
Objednávka 67-68 objednávky 67-68 s DPH 31.05.2021 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy
Objednávka 66 objednávka 66 s DPH 26.05.2021 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy
zobrazené záznamy: 1-20/3889