• Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
     • Výlet za odmenu

      Najlepší žiaci našej školy sú už tradične odmeňovaní za svoje výborné študijné výsledky, vzorné správanie a reprezentáciu školy. Z každej triedy to boli dvaja žiaci, ktorí sa 12. septembra 2023 zúčastnili výletu do Bratislavy. Čakal ich tam pestrý program, ktorý začal návštevou cirkusu Francesko Jung so zábavnou show. V programe vystúpili krásne akrobatky na závesných lanách, veselí žongléri či klaun, ktorý si niektoré deti pozval do manéže a tie sa tak stali súčasťou mini muzikálu. Okrem toho videli neuveriteľné výkony artistov z rôznych kútov sveta. Žiaci navštívili aj zverinec a povozili sa na poníkoch. Potom ich čakala prechádzka po historickej časti Bratislavy a návrat domov. Prežili tak krásny deň plný nečakaných zážitkov.

     • Školský pešibus

      Stále viac rodičov vozí svoje deti do školy autom. Zvyšuje sa tak premávka v okolí škôl a s ňou aj nebezpečenstvo dopravných kolízií, ktoré núti rodičov využívať auto ešte častejšie. Pohybujeme sa preto v začarovanom kruhu.

      Aby sme vás, rodičov, podporili a zbavili obavy o bezpečnosť detí cestou do školy, v piatok 22.9.2023, na svetový deň bez áut, sa do školy budú môcť deti dostať školským pešibusom. To znamená, so sprievodom dvoch dospelých "šoférov pešibusu", ktorí vaše dieťa spoločne s inými odprevadia bezpečne až k bráne školy.

     • Nový školský rok 2023/2024 sa začal

      Prajem Vám všetkým pekný septembrový deň a všetkých Vás vítam na slávnostnom otvorení nového školského roka 2023/2024.

      Som rada, že Vás môžem všetkých pozdraviť, teším sa, že môžem privítať rodičov našich žiakov, ktorí svojou účasťou dokazujú ako veľmi im na svojich deťoch záleží, ale hlavne s radosťou vítam všetkých Vás, naši žiaci, kvôli ktorým sme dnes tu...

     • OZNAM pre žiakov a rodičov

      Riaditeľstvo ZŠ Škultétyho 2326/11, Topoľčany oznamuje všetkým žiakom a rodičom, že začiatok školského roka 2023/2024 sa začína 04. 09. 2023 o 8,00 hod.

      Príchod žiakov do kmeňových tried bude o 7,50 hod., kde sa stretnú so svojími triednymi učiteľmi.

      Žiaci a rodičia malých prváčikov sa stretnú so svojími pani učiteľkami 1. ročníka pred hlavným vchodom budovy školy.

     • Vrátenie preplatkov

      Oznamujeme rodičom, že v mesiaci júl sme vrátili preplatky za stravu v školskej jedálni v sume nad 20 € a žiakom, ktorí ukončili 9. ročník. Ostatným žiakom budú preplatky započítané do ďalšieho školského roku.

      Ďalej žiadame tých rodičov detí, ktorí majú nedoplatky za stravu v školskej jedálni o zaplatenie dlžnej sumy.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Nedeľa 1. 10. 2023
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
   • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ +421 38 532 62 40 - tel./fax +421 38 532 20 07 - ekonómka +421 38 530 07 60 - školská jedáleň +421 911 331 176 - školská jedáleň +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg mobilné telefónne čísla služobných telefónov: 1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973 2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628 3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631 4. Výchovný poradca – Mgr. Oľga Turečeková – 0911 493 485 5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628 6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176 7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232 8. Sociálny pedagóg – Mgr. Slávka Bačovská – 0910 933 955 9. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105 10. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
   • Škultétyho 2326/11 95501 Topoľčany Slovakia
   • 37860763
   • 2021603980
  • Prihlásenie