• Výlet za odmenu do ATLANTIS Levice

     • Najlepší žiaci školy sa zúčastnili  školského výlet za najlepší prospech a vzorné správanie.

      Na výlet so žiakmi sme išli 3.10. 2022 a navštívili sme spolu  ATLANTIS CENTER v Leviciach.  Žiaci mali možnosť uvidieť aj zažiť veľa zábavy, taktiež interaktívne programy od výmyslu sveta.

      Dozvedeli sa množstvo užitočných informácií z interaktívnych programov si naši žiaci mohli vyskúšať fyziku v praxi na viac ako 70 interaktívnych exponátoch.  Pre žiakov bol   pripravený aj jedinečný 9D simulátor, ale aj bublinový raj. Žiaci prežili príjemný deň a už teraz sa snažia byť najlepšími, aby sa výlet mohli zopakovať.     

     • 4. október – Svetový deň zvierat - mimoriadna udalosť pre všetkých milovníkov zvierat

     • Tento deň bol ustanovený za Svetový deň zvierat - World Animal Day (WAD) - na Európskej konferencii ekológie vo Florencii v roku 1931. WAD mal spočinku upozorniť na kritickú a neutešenú situáciu ohrozených druhov živočíchov. Až neskôr sa začal vzťahovať na všetky druhy zvierat bez rozdielu. Takisto sa začal pripomínať v čoraz väčšom rozsahu po celom svete.


      Hlavnými myšlienkami Svetového dňa zvierat sú :

      • Oslava života zvierat v každej podobe,
      • Oslava vzťahu medzi ľudstvom a ríšou zvierat,
      • Pripomínanie si a zdôraznenie nezastupiteľnej úlohy, ktorú hrajú zvieratá v našom živote - od poskytovania potravy, cez úlohu spoločníka, pomocníka a podporovateľa, prinášajúceho do nášho života pocit, že zázraky sa ešte dejú,
      • Uvedomenie si mnohorakého spôsobu, kým zvieratá obohacujú náš život a vyjadrenie vďaky, ktorá im za to náleží.

      World Animal Day prináša príležitosť zamyslieť sa aj nad tým, či náš vzťah k zvieratám a to, čo nám poskytujú, je rovnako obohatením aj pre ne…../Enviroportal 2022/

      Pri príležitosti Svetového dňa zvierat si aj naša škola pripravila niekoľko aktivít, prostredníctvom ktorých môžeme vyjadriť našu lásku k zvieratám a uvedomenie si dôležitosti existencie rôznych živočišnych druhov a ich ochrany na našej planéte……

      Isto každý z nás nájde vo svojej skrini či v šatníku nejaké oblečenie so zvieracím motívom,  obrázkom ľubovoľného zvieratka, či so zvieracím vzorom ……A práve takýmto oblečením si môžeme v utorok – 4. 10. –pripomenúť Svetový deň zvierat a jeho význam. Už teraz sa tešíme na tento deň, počas ktorého sa budú po našich školských chodbách mihať  na vašich tričkách či mikinách obrázky psíkov, mačiek, papagájov, slonov, levov a mnohých iných kamarátov zo zvieracej ríše.

      Zaujímavé informácie o zvieratách sa budete moct dozvedieť na informačnom paneli na prízemí školy.Taktiež v utorok, počas vyučovacích hodín, isto natrafíte na aktivity a úlohy, kde budú v hlavnej úlohe naši zvierací kamaráti.

      Počas budúceho týždňa – od 3. 10. – 7. 10. 2022 - sa bude vo vestibule školy každé ráno v čase pred vyučovaním konať dobrovoľná materiálna a finančná zbierka na pomoc Karanténnej stanici v Topoľčanoch, ktorá sa stará o opustené, zanedbávané, týrané psy a mačky. Svojím dobrovolným finančným príspevkom či prinesením kvalitných granúl, piškót a iných dobrôt, hračiek pre psy, nepotrebných obojkov, vodidiel, pelieškov, uterákov, prikrývok,……môžete prispieť k zlepšeniu starostlivosti o zvieracích kamarátov v našom meste.

      Nezabúdajme na myšlienku A. de S. Exupéryho, ktorá odznela v knihe Malý princ:

      „ Za všetko , čo si si k sebe pripútal, sa stávaš zodpovedným…“

      Všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapoja do našich aktivít a taktiež všetkým, ktorí  sa voči  zvieratám správajú    s rešpektom a starajú sa o ne s láskou  ĎAKUJEME!

     • "Biela pastelka" - zbierka

     • Biela pastelka, je zbierka na pomoc nevidiacich a slabozrakých Slovenská , ktorá sa konala  v piatok 23. septembra a naša škola sa už tradične do tejto zbierky  zapojila. Dobrovoľníkmi boli žiaci  E. Mokošová, J. Valent, D. Ďurák a P. Peterka. Po jednotlivých triedach  chodili s bielo-modrými pokladničkami, do ktorých vedenie školy, učitelia a žiaci venovali akýkoľvek finančný príspevok. Navyše zaň získali milú pastelku – symbol spolupatričnosti s ľuďmi so zrakovým postihnutím.

      Ďakujeme, že aj vďaka vám môže Biela pastelka písať krajší príbeh v životoch ľudí so zrakovým postihnutím…

       

      Text a foto: Mgr. Dagmar Rumanová 

     • Prednášky „Pravda o drogách“

     • Dňa 21.09.2022 sa v čitárni uskutočnila prednáška pre žiakov 8. a  9. ročníka s názvom „Pravda o drogách.“

      Prednášky, ktoré viedol pán Peter Remper z OZ Bez drog sa zúčastnili všetky triedy 8.a 9. ročníka.

      Žiaci sa dozvedeli mnoho cenných informácii o škodlivom vplyve drog pre zdravie človeka.

      V diskusii mali možnosť položiť prednášajúcemu otázky, ktoré ich zaujímali.

     • Prednášky o dospievaní v rámci výchovy k manželstvu a rodičovstvu

     • Dňa 22.09.2022 sa na našej škole konali prednášky o dospievaní pre žiakov 7. a 8. ročníka.

      Žiaci 7. ročníka si vypočuli prednášku s názvom Adam a Eva alebo nie sme rovnakí a pre žiakov 8.A triedy bola určená prednáška s názvom Dievčatá z Venuše, chlapci z Marsu.

       

      Počas prednášok sa žiaci dozvedeli dôležité informácie o fyzických a psychických zmenách, ktoré prebiehajú v ich tele v období dospievania.

      Prednášky viedla pani Mgr. Viera Holecová, lektorka zo spoločnosti MP Education, s.r.o.

       

       

      Mgr. Slávka Bačovská, koordinátorka VMR           

     • "Spanilá jazda školákov"

     • 38. týždeň v roku je Európskym týždňom mobility. V súvislosti s týmto týždňom sa uskutočnila dňa 20. 09. 2022 "Spanilá jazda školákov" spojená s cykloraňajkami. Zúčastnili sa jej aj žiaci 9. ročníka našej školy, ktorí sa na bicykloch previezli po cyklotrase k ihrisku Žihadielko.Vypočuli si prednášku Mestskej polície prostredníctvom príslušníka MsP na prevenciu kriminality PhDr. Juraja Krajčiho a dostali drobné cyklistické pomôcky.

       

      Text a foto: Mgr. M. Bezák

     • Oznam pre stravníkov

     • Oznamujem všetkým stravníkom, že od 3.10.2022 sa bude vydávať mliečna desiata. Stravná jednotka pre 1. stupeň je 0,52 € a pre 2. stupeň 0,56 €. Kto má záujem, môže sa prihlásiť do 28.9.2022, t.j. do stredy cez prihlasovanie vo svojom edupage (Iba tí, ktorí majú záujem sa prihlásia).

     • Ponuka krúžkov na šk. rok 2022/ 2023

     • Veselá veda na našej škole

      Vážení rodičia,

      našu školu oslovila nezisková organizácia Veselá veda s cieľom otvoriť pre deti z 1. – 5.

      Ročníka krúžok zábavných “skorovedeckých” pokusov.

      Poslaním Veselej vedy je rozvoj detí, ich prirodzenej zvedavosti a talentov

      prostredníctvom podpory zájmu o skúmanie prírody a jej zákonitostí. Deti vďaka

      vlastnej skúsenosti s objavovaním sveta prírodných vied získávajú pozitívny postoj k

      svetu vedy, výskumu a k technickým odborom. Veselá veda pôsobí od roku 2011 v

      mnohých mestách po celej Českej a Slovenskej republike, organizuje krúžky, projektové dni

      a prímestské tábory.

      Vedenie školy vyjadruje podporu mimoškolským aktivitám podnecujúcim zvedavosť detí

      a rozširovanie znalostí hravou formou, ktoré môžu prispieť k vytvoreniu kladného

      vzťahu detí k technike a prírodným vedám.

      Presné informácie o čase a mieste konania krúžkov takisto ako prihlášku nájdete na

      webových stránkach Veselej vedy www.veselaveda.sk.

     • Otvorili sme nový školský rok 2022/2023

     • Dnes sme znova otvorili brány našej školy, aby sme sa všetci zvítali po dňoch prázdnin a zaslúženého oddychu. Dnešným dňom sa pomalý a pokojný letný rytmus končí a vystrieda ho aktívne a dlhodobé pracovné tempo, tak pedagógov, ako aj vás žiakov.

      Verím, že ste prežili krásne chvíle, plné pekných zážitkov. Načerpali ste nové sily a znova môže nastať bežný každodenný život. Škola bude opäť plná života, detskej vravy, ale i napätia pred písomkou či skúšaním. 

     • Opäť v škole...

     • Prázdniny a dovolenky skončili...

      Všetci sa znova zídeme v našej škole, oddýchnutí a s radosťou...

      Slávnostné otvorenie šk. roka 2022/2023 sa uskutoční 5. septembra 2022 (pondelok) o 8,00 h. 

      Príchod všetkých žiakov do školy a kmeňovej triedy je o 7,45 h. Nie je nutné si priniesť prezúvky, ani školské pomôcky a učebnice.

      Všetky ďalšie pokyny budú oznámené prostredníctvom triednych učiteľov. ŠKD a ŠJ v ten deň nefunguje. 

      Prajeme vám úspešné vykročenie do nového školského roka. 

      S úctou Mgr. Mária Bezáková, riaditeľka školy 

     • Oznam pre rodičov

     • Riaditeľstvo ZŠ Škultétyho 2326/11, Topoľčany v zmysle VZN č. 18/2021 čl. 7 ods. 2 v súlade s ustanovením §114 ods. 6 zákona NRSR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) určuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na ŠKD v sume 25 eur mesačne, vždy k začiatku príslušného mesiaca.

     • PREPOŠTSKÁ JASKYŇA – MÚZEUM PRAVEKU

     • Mestečko Bojnice je klenotom dejín...

      Presvedčili sa o tom žiaci 5.A triedy, ktorí sa 28.júna 2022 zúčastnili zaujímavej prehliadky pravekej Prepoštskej jaskyne, v ktorej neandertálci pred 60 000  rokmi skutočne žili. Originálne praveké tvorivé dielne ich preniesli do obdobia staršej doby kamennej. Zo žiakov sa stali  neandertálci a rozdelení do tlúp prežili časť ich života. Riešili kvízy a praktické praveké úlohy, čím rozvíjali vlastnú kreativitu, názor a tímovú spoluprácu v kolektíve. Získali kvalitné informácie, vedomosti a obohacujúce zážitky slúžiace k ich rozvoju.

      Text a foto: Michaela Juhásová, Jana Hupková

     • "VENČEK" - záver kurzu spoločenského tanca a správania

     • Ostatné 2 roky sme všetci boli akýsi smutní, zastavili sa všetky krásne aktivity, ktoré sme ako škola organizovali. Samozrejme, že k tomu patril aj „Kurz spoločenského tanca a správania“ a následne milá „Slávnosť Venčeka“.

      Potešilo ma, keď žiaci súčasného 9. ročníka  prišli za mnou s požiadavkou obnovenia krásnej tradície. Pocítila som zadosťučinenie, vyrástli v našej škole, sledovali dianie a udalosti a také niečo chceli tiež zažiť.

      Predchádzajúce roky sme robili propagáciu a nábor. Ale teraz nie, „oni – 9-taci jednoducho chceli“.

      Slovo chcieť je „zázračné“ a prevalcuje slovo musieť. A práve ochota naučiť sa do  života pravidlá správania a popritom aj zvládnuť tanec, je veľká Devíza.

      Naši deviataci úspešne zvládli kurz spoločenského tanca a správania a na venčekovej slávnosti svojimi výkonmi potešili svojich rodičov. 

     • Letná škola


      • Dávame do ponuky možnosť prihlásiť svoje dieťa do "Letnej školy". Tento rok otvárame 3 skupiny v termíne od 11. 07. do 22. 07. 2022.

       V každej skupine môže byť maximálne 20 detí, takže záujemcovia sa musia spojiť s vedúcou danej letnej školy a nahlásiť sa do 01. 07. 2022

       Prikladáme aj prihlášku. Vyplnenú prihlášku posielajte na mailovu adresu: skola@zsskultetyho.sk 

      • Prihláška prihlaska_na_letnu_skolu_2022.docx​​​​​​​

     • Slávnostné ukončenie školského roka - organizačné zabezpečenie

     • Ukončenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční 30. júna 2022 o 8,00 h. na nádvorí školy. Ranný školský klub nebude v prevádzke. Všetci žiaci prídu do školy 7,45 h. do kmeňových tried. O 8,00 h. sa uskutoční "Slávnosť ukončenia školského roka" a odovzdávanie ocenení a certifikátov IES. Rozlúčia sa žiaci 9. ročníka, všetci žiaci odídu do tried v sprievode triednych učiteľov, kde im odovzdajú vysvedčenia a ocenenia za výborný prospech a správanie. O 9,00 h. končí školský rok 2021/2022 a všetci žiaci odchádzajú na letné prázdniny. 

      Prajeme krásne leto, bohaté na zážitky a spoznávanie krás Slovenska. 

     • Skrátená prevádzka ŠKD

     • Riaditeľka školy oznamuje všetkým rodičom, ktorých detí navštevujú školský klub, že prevádzka ŠKD bude z technických príčin a dôvodu vysokých horúčav skrátená do 15,30 hod. Prosíme všetkých rodičov, aby si dovtedy vyzdvihli svoje deti z ŠKD. Ďakujeme za pochopenie!

      Mgr. Mária Bezáková, riaditeľka ZŠ

     • Matematická súťaž "MAKSÍK"

     • Aj tento šk. rok sa naši žiaci: Dorota Pastierová, Nina Ondrejková, Adam Jančovič, Matej Ondruš, Noe Rybanský, Igor Lacko, Jakub Bobošík zúčastnili celoslovenskej matematickej súťaže pre žiakov 2. - 4. ročníka ZŠ "MAKSÍK".

      Všetkým súťažiacim sa darilo a získali diplomy "Múdry Maksáčik" a "Najmúdrejší Maksáčik".

      Výhercom gratulujeme a prajeme pekné prázdniny. 

     • Oznam pre rodičov

     • Na základe Uznesenia č.5 z pedagogickej rady konanej dňa 23.6.2022 udelené pochvaly, napomenutia a pokarhania triednym učiteľom budú rodičom poslané elektronicky cez internetovú žiacku knižku.

      Poštou bude zaslané len Rozhodnutie: Výchovné opatrenie - Pokarhanie riaditeľkou školy.

      Uvedené dávame do pozornosti!

     • Úspechy na Svetovom a Európskom šampionáte vo Varaždine (Chorvátsko)

     • V dňoch 10. a 11. 06. 2022 sa uskutočnil Svetový a Európsky šampionát shito ryu karate v chorvátskom meste Varaždin, kde sa nominovali a teda aj zúčastnili dvaja žiaci našej školy - Miriam Wenderlová zo 6. A a Leo Cápay z 5. A.

      Za účasti takmer 300 pretekárov na šampionáte z rôznych kútov sveta napr. z Izraela, Anglicka, Walesu, Holandska, Rumunska a mnohých ďalších, sa im v silnej konkurencii podarilo výborne zabojovať. 

      Miriam sa síce v súťaži KATA 12 - 13 rokov medailovo nepresadila, no nemala k ním ďaleko, obsadila 5. miesto. Leo v súťaži KATA 10 - 11 rokov pokročilých obsadil krásne 2. miesto a získal tak titul vicemajster sveta v shito ryu karate a v súťaži KUMITE 10 - 11 rokov do 43 kg si vybojoval 3. miesto.

      K úspechom srdečne gratulujeme. 

      Foto: Ing. M. Máliš 

  • Kontakty

   • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
   • skola@zsskultetyho.sk
   • malis@zsskultetyho.sk
   • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ +421 38 532 62 40 - tel./fax +421 38 532 20 07 - ekonómka +421 38 530 07 60 - školská jedáleň +421 911 331 176 - školská jedáleň +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg mobilné telefónne čísla služobných telefónov: 1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973 2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628 3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631 4. Výchovný poradca – Mgr. Oľga Turečeková – 0911 493 485 5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628 6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176 7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232 8. Sociálny pedagóg – Mgr. Slávka Bačovská – 0910 933 955 9. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105 10. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
   • Škultétyho 2326/11 95501 Topoľčany Slovakia
   • 37860763
   • 2021603980
  • Prihlásenie