•  

        1. Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - kuchár/kuchárka

        Riaditeľka ZŠ Škultétyho 2326/11, Topoľčany príjme do pracovného pomeru pracovníka/pracovníčku do školskej kuchyne na pozíciu kuchár/kuchárka (vyučený/á v odbore kuchár/kuchárka).

        Uchádzači o pracovný pomer musia spĺňať kvalifikačné predpoklady - požadované vzdelávanie - SOŠ v oblasti kuchár - kuchárka, výučný list, prípadne maturita. 

         

        Požadované doklady:

        • Žiadosť o prijatie do zamestnania
        • Profesijný životopis
        • Doklady o vzdelaní
        • Ovládanie štátneho jazyka
        • Doklad o zdravotnej spôsobilosti
        • Súhlas so spracovaním osobných údajov

         

        Podmienky zamestnania:

        Pracovné miesto je voľné od 01. 02. 2021. 

        Žiadosť o zamestnanie je nutné zaslať do 15. januára 2021

         

        Miesto pracoviska:

        Základná škola, Škultétyho 2326/11, 955 01 Topoľčany

         

        Kontaktná osoba:

        Mgr. Mária Bezáková, riaditeľka školy

        telefón: 038/532 28 62

         

         

         

        2. Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - Školský psychológ  - ešte stále neobsadené

        Riaditeľka ZŠ Škultétyho 2326/11, Topoľčany príjme do pracovného pomeru školského psychológa od 01. 10. 2019 na dobu určitú.

         

        Viac:

        Kvalifikačné predpoklady – požadovaný stupeň vzdelávania:

        Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore psychológa. 

         

        Požadované doklady:

        Žiadosť o prijatie do zamestnania

        Profesijný životopis

        Doklady o vzdelaní

        Ovládanie štátneho jazyka

        Doklad o zdravotnej spôsobilosti

        Výpis z registra trestov

        Súhlas so spracovaním osobných údajov

         

        Podmienky zamestnania:

        Voľné pracovné miesto od októbra 2019

         

        Miesto pracoviska:

        Základná škola, Škultétyho 2326/11, 955 01 Topoľčany

         

        Kontaktná osoba:

        Mgr. Mária Bezáková, riaditeľka školy

        telefón: 038/532 28 62

         

        Písomné žiadosti zasielajte do 25. 09. 2019 na adresu:

        1. e-mail: skola@zsskultetyho.sk alebo bezakova@zsskultetyho.sk

        2. Základná škola, Škultétyho 2326/11, 955 01 Topoľčany

         

        Pracovný pohovor sa uskutoční 25. 09. 2019 v kancelárii riaditeľky školy.

        Čas pohovoru si uchádzači dohodnú telefonicky.

         

             

         

         

         

    • Kontakty

      • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
      • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ +421 38 532 62 40 - tel./fax +421 38 532 20 07 - ekonómka +421 38 530 07 60 - školská jedáleň +421 911 331 176 - školská jedáleň +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg mobilné telefónne čísla služobných telefónov: 1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973 2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628 3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631 4. Výchovný poradca – Mgr. Marcela Kubríková – 0911 493 485 5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628 6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176 7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232 8. Sociálny pedagóg – Mgr. Slávka Bačovská – 0910 933 955 9. Školská psychologička - Mgr. Natália Jančeková 10. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105 11. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986 12. Policajt pridelený našej škole - Miloš Kováč - 0904 527 324, chranimedeti@minv.sk
      • Škultétyho 2326/11 95501 Topoľčany Slovakia
      • 37860763
      • 2021603980
    • Prihlásenie