Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka 67-74/2022 67-74/2022 s DPH 13.06.2022 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy
Faktúra 6/2022 jún 2022 s DPH 01.06.2022 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy 30.06.2022
Faktúra 5/2022 máj 2022 s DPH 02.05.2022 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy 31.05.2022
Objednávka 53-66/2022 53-66/2022 s DPH 02.05.2022 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy
Objednávka 45-52/2022 45-52/2022 s DPH 05.04.2022 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy
Faktúra 4/2022 apríl 2022 s DPH 01.04.2022 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy 29.04.2022
Objednávka 43/2022 43/2022 s DPH 25.03.2022 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy
Objednávka 41-42/2022 41-42/2022 s DPH 25.03.2022 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy
Objednávka 40/2022 40/2022 s DPH 25.03.2022 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy
Objednávka 44/2022 44/2022 s DPH 25.03.2022 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy
Objednávka 31-39/2022 31-39/2022 s DPH 07.03.2022 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy
Faktúra 3/2022 marec 2022 s DPH 01.03.2022 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy 31.03.2022
Objednávka 27/2022 27/2022 s DPH 28.02.2022 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy
Objednávka 26/2022 26/2022 s DPH 28.02.2022 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy
Objednávka 28/2022 28/2022 s DPH 28.02.2022 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy
Objednávka 29/2022 29/2022 s DPH 28.02.2022 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy
Objednávka 30/2022 30/2022 s DPH 28.02.2022 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy
Objednávka 26/2022 26/2022 s DPH 24.02.2022 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy
Objednávka 25/2022 25/2022 s DPH 24.02.2022 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy
Objednávka 24/2022 24/2022 s DPH 24.02.2022 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3937
  • Kontakty

   • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
   • skola@zsskultetyho.sk
   • malis@zsskultetyho.sk
   • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ +421 38 532 62 40 - tel./fax +421 38 532 20 07 - ekonómka +421 38 530 07 60 - školská jedáleň +421 911 331 176 - školská jedáleň +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg mobilné telefónne čísla služobných telefónov: 1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973 2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628 3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631 4. Výchovný poradca – Mgr. Oľga Turečeková – 0911 493 485 5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628 6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176 7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232 8. Sociálny pedagóg – Mgr. Slávka Bačovská – 0910 933 955 9. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105 10. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
   • Škultétyho 2326/11 95501 Topoľčany Slovakia
   • 37860763
   • 2021603980
  • Prihlásenie