• Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
     • DAB v Nitre

      Vo februári sa žiaci 5.A, 6.B a 6.C zúčastnili divadelného predstavenia v DAB v Nitre pod názvom „Povala“. Išlo o kultový maďarský rozprávkový muzikál, ktorý sa v našich divadlách predstavil prvýkrát. Muzikál nám priniesol vtipný príbeh o jednom vlámaní, o dvoch zaľúbencoch a štyroch duchoch, ktorí hľadali lepší svet. Tento príbeh oslovil nielen žiakov našej školy, ale i žiakov po celej Európe. Veríme, že sa deťom návšteva divadla páčila a tento neopakovateľný zážitok si budeme môcť opäť vychutnať už čoskoro.

     • Ypsilon - slovina je hra

      V tomto školskom roku sa naša škola zapojila do 7. ročníka celoslovenskej súťaže v slovenskom jazyku a literatúre pod názvom „Ypsilon – slovina je hra“. Išlo o 1. ročník tejto súťaže na našej škole. Do súťaže sa mohli zapojiť žiaci všetkých ročníkov. Testy boli prispôsobené jednotlivým ročníkom podľa štátneho vzdelávacieho programu. Celkom sa do súťaže zapojilo štrnásť žiakov. Všetci žiaci získali diplom a malú odmenu.

     • OZNAM

      Riaditeľstvo ZŠ Škultétyho 2326/11, Topoľčany oznamuje, že opakované voľby do Rady školy sa uskutočnia 14. 03. 2024 o 15,30 hod. v školskej jedálni ZŠ Škultétyho.

      Prosíme rodičov, aby si prečítali Organizačné zabezpečenie opakovaných volieb do Rady školy.

      Organizačné zabezpečenie opakovaných volieb pri ZŠ Škultétyho 2326/11, Topoľčany:

     • Hviezdoslavov Kubín

      27. 02. 2024 sa uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy.

      Z II. kategórie postupuje Alex Chudý z 5. A a Jakub Bobošík zo 6. C

      Z III. kategórie postupuje Nicoletta Majgotová z 8. B.

      Výhercom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole.

      Za PK SJL Mgr. A.Tešíková

     • OZNAM PRE RODIČOV A ŽIAKOV

      Riaditeľstvo školy oznamuje, že jarné prázdniny v tomto školskom roku sa konajú od 04. 03. do 08. 03. 2024. Vyučovanie začne 11. 03. 2024 podľa rozvrhu.

      Prajeme všetkým žiakom prežitie krásnych jarných prázdnin, veľa pohody a slnečných dní.

      Mgr. Mária Bezáková, riaditeľka školy

     • OZNAM PRE RODIČOV

      Riaditeľstvo ZŠ Škultétyho 2326/11, Topoľčany oznamuje rodičom, že plenárne zasadnutie rodičov z dôvodu opakovanej voľby do Rady školy sa nebude konať 29. 02. 2024, ale bude sa konať až po jarných prázdninách. Termín a čas upresníme dostatočne vopred.

      S pozdravom riaditeľka školy Mgr. Mária Bezáková

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Nedeľa 3. 3. 2024
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
   • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ +421 38 532 62 40 - tel./fax +421 38 532 20 07 - ekonómka +421 38 530 07 60 - školská jedáleň +421 911 331 176 - školská jedáleň +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg mobilné telefónne čísla služobných telefónov: 1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973 2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628 3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631 4. Výchovný poradca – Mgr. Marcela Kubríková – 0911 493 485 5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628 6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176 7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232 8. Sociálny pedagóg – Mgr. Slávka Bačovská – 0910 933 955 9. Školská psychologička - Mgr. Natália Jančeková 10. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105 11. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986 12. Policajt pridelený našej škole - Miloš Kováč - 0904 527 324, chranimedeti@minv.sk
   • Škultétyho 2326/11 95501 Topoľčany Slovakia
   • 37860763
   • 2021603980
  • Prihlásenie