• Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.
    • Albert Einstein
    • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.
    • William Shakespear
    • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.
    • Carl Rogers
  • Pre rodičov a študentov

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
  • Oznamy

   čítaj viac
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • Zmeny v platení za školské obedy
    • 29. 7. 2021
    • Od 1.9.2021 v zmysle úpravy zákona o dotáciách dochádza k ukončeniu plošného poskytovania dotácie na stravu v základných školách. Nárok na dotáciu v sume 1,30€ na každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania a odobralo stravu má dieťa, ktoré žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a dieťa, ktoré žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima. Je potrebné na ÚPSVaR Topoľčany čo možno najskôr, najneskôr do 5.8.2021 predložiť nový Formulár na posúdenie príjmu vrátane podkladov ku konaniu v tejto veci (napr. doklad o príjme) s tým, že v takomto prípade, ak pôjde o dieťa v HM, bude oprávnené na poskytnutie dotácie na stravu od mesiaca september 2021. Potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy ŽM, ktoré zašle úrad zákonnému zástupcovi je nevyhnutné bezodkladne predložiť žiadateľovi/zriaďovateľovi školsk

    • Zmeny v platení za školské obedy: Čítať viac
    • Podmienky pobytu v Letnej škole
    • 23. 7. 2021
    • Podmienky pobytu v Letnej škole

     Žiakom počas pobytu v Letnej škole bude poskytnutá strava vo forme obeda zo štátnej dotácie. Nebude im poskytnutá desiata a ani olovrant , ktorú musia zabezpečiť rodičia z vlastných zdrojov. Počas Letnej školy bude fungovať školský bufet , v ktorom si bude možné desiatu alebo olovrant zakúpiť.

    • Podmienky pobytu v Letnej škole: Čítať viac
    • Letné školy
    • 15. 7. 2021
    • Dávame do ponuky možnosť prihlásiť svoje dieťa do "Letnej školy". Tento rok otvárame 5 skupín v termíne od 09. - 13. 08. 2021 a dve skupiny v termíne od 16. - 20. 08. 2021.

     V každej skupine môže byť maximálne 20 detí, takže záujemcovia sa musia spojiť s vedúcou danej letnej školy a nahlásiť sa do 02. 08. 2021.

    • Letné školy: Čítať viac
    • Letný tábor "Prázdniny s tajomstvom" - 1. a 2. deň
    • 8. 7. 2021
    • Letný tábor „Prázdniny s tajomstvom“ – skupina detí 2.B a 4.A. Deti relaxujú pod vedením p. vych. Renáty Jančekovej a p.vych. Renáty Sedlárovej. Deti majú za sebou 1. a 2. deň a zaujali ich: zoznamovacie hry, beseda so zdravotníkom, nácvik prvej pomoci a praktický nácvik, relaxačné a športové hry, tvorivá dielnička: Výroba slizu, tvorivá dielnička: Výroba rámiku na fotografiu z tábora... a „sladké prekvapenia“ od Šimonkovej mamičky. Ďakujeme.

    • Letný tábor "Prázdniny s tajomstvom" - 1. a 2. deň: Čítať viac
   • 2019/2020

   • Krajské kolo

     • Mgr. Zuzana Valachová

     • 1.
     • Jaguar Land Rover · Krajské kolo · 2019/2020
    • Kontakty

     • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
     • skola@zsskultetyho.sk
     • malis@zsskultetyho.sk
     • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ +421 38 532 62 40 - tel./fax +421 38 532 20 07 - ekonómka +421 38 530 07 60 - školská jedáleň +421 911 331 176 - školská jedáleň +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg mobilné telefónne čísla služobných telefónov: 1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973 2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628 3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631 4. Výchovný poradca – Mgr. Oľga Turečeková – 0911 493 485 5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628 6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176 7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232 8. Sociálny pedagóg – Mgr. Slávka Bačovská – 0910 933 955 9. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105 10. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
     • Škultétyho 2326/11
     • 37860763
     • 2021603980
    • Prihlásenie