• Žiacka školská rada

     • Žiacka školská rada

     • Žiacka školská rada je iniciatívnym a pomocným orgánom, vyjadrujúcim záujmy žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania na Základnej škole Ul. Škultétyho č. 11 v Topoľčanoch.

       

      Žiacka školská rada

       

      Žiacka školská rada zastupuje záujmy žiakov základnej školy , jej členovia sú ich zvolenými reprezentantmi vo vzťahu k vedeniu školy. Prostredníctvom nich sa žiaci školy :

      • Vyjadrujú k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy  a vzdelávaniu,
      • Podieľajú sa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku.


      Žiacka školská rada bola zvolená v tajnom hlasovaní dňa 28. 9. 2018 nadpolovičnou väčšinou žiakov základnej školy :

      Predseda žiackej školskej rady :

      M.K,  8.D

      Podpredseda žiackej školskej rady :

      E.V, 9.B

      Členovia školskej rady :

      A.D, 7.H

      SŠ., 9.H

      Z.Č., 8.A

      L.B, 8.B

      T.T., 9.A

      T.CH., 6.A

      L.P.M., 5.A

       

  • Kontakty

   • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
   • skola@zsskultetyho.sk
   • malis@zsskultetyho.sk
   • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ +421 38 532 62 40 - tel./fax +421 38 532 20 07 - ekonómka +421 38 530 07 60 - školská jedáleň +421 911 331 176 - školská jedáleň +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg mobilné telefónne čísla služobných telefónov: 1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973 2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628 3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631 4. Výchovný poradca – Mgr. Oľga Turečeková – 0911 493 485 5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628 6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176 7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232 8. Sociálny pedagóg – Mgr. Slávka Bačovská – 0910 933 955 9. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105 10. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
   • Škultétyho 2326/11
   • 37860763
   • 2021603980
  • Prihlásenie