1. Mgr. Erika Domény - predsedníčka Rady školy
   2. Mgr. Hana Dubná - členka RŠ delegovaná za pedag. zamestnancov
   3. Gabriela Verešová - členka RŠ delegovaná za nepedag. zamestnancov
   4. Mgr. Dagmar Mokrá - členka RŠ delegovaná za rodičov
   5. JUDr. Jana Szábová - členka RŠ delegovaná za rodičov
   6. Ing. Janka Felediová - členka RŠ delegovaná za rodičov
   7. Mgr. Janka Futrošová - členka RŠ delegovaná za rodičov
   8. MUDr. Marta Barboríková - členka RŠ delegovaná za MsÚ
   9. Mgr. Andrej Sitár - člen RŠ delegovaný za MsÚ
   10. Mgr. Július Krajčík - člen RŠ delegovaný za MsÚ
   11. Mgr. Mária Haláková - členka RŠ delegovaná za MsÚ
  • Kontakty

   • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
   • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ
    +421 38 532 62 40 - tel./fax
    +421 38 532 20 07 - ekonómka
    +421 38 530 07 60 - školská jedáleň
    +421 911 331 176 - školská jedáleň
    +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg

    mobilné telefónne čísla služobných telefónov:

    1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628
    2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Erika Dömény Herdová
    3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631
    4. Výchovný poradca – Mgr. Marcela Kubríková – 0911 493 485
    5. IKT technik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628
    6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176
    7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232
    Mgr. Michaela Juhásová - 0911 972 045
    8. Sociálny pedagóg – Mgr. Ivana Miková - 0907 424 773
    9. Školská psychologička - Mgr. Natália Jančeková - 0910 933 955
    10. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105
    11. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
    12. Policajt pridelený našej škole - Nstržm: Michal Minarovský - 0915 479187, michal.minarovsky@minv.sk
   • Škultétyho 2326/11
    95501 Topoľčany
    Slovakia
   • 37860763
   • 2021603980
  • Prihlásenie