• Organizácia školského roka a plán práce

    • Plán práce na jednotlivé mesiace v školskom roku 2020/2021

     máj 2021 - maj.pdf

     jún 2021  - jun_2021.pdf

      

     TERMÍNY ŠKOLSKÝCH PRÁZDNIN V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021

      

     Prázdniny

     Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

     Termín prázdnin

     Začiatok

     vyučovania po prázdninách

     JESENNÉ

     28. október 2020

     (streda)

     29. október –

     30. október 2020

     2. november 2020

     (pondelok)

     VIANOČNÉ

     22. december 2020

     (utorok)

     23. december 2020 – 7. január 2021

     8. január 2021

     (piatok)

     POLROČNÉ

     29. január 2021

     (piatok)

     1. február 2021

     2. február 2021

     (pondelok)

     JARNÉ

     26. február 2021

     (piatok)

     1. marec –

     5. marec 2021

     8. marec 2021

     (pondelok)

     VEĽKONOČNÉ

     31. marec 2021

     (streda)

     1. apríl – 6. apríl 2021

     7. apríl 2021

     (streda)

     LETNÉ

     30. jún 2021

     (streda)

     1. júl –

     31. august 2021

     2. september 2021

     (štvrtok)

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
   • skola@zsskultetyho.sk
   • malis@zsskultetyho.sk
   • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ +421 38 532 62 40 - tel./fax +421 38 532 20 07 - ekonómka +421 38 530 07 60 - školská jedáleň +421 911 331 176 - školská jedáleň +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg mobilné telefónne čísla služobných telefónov: 1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973 2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628 3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631 4. Výchovný poradca – Mgr. Oľga Turečeková – 0911 493 485 5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628 6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176 7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232 8. Sociálny pedagóg – Mgr. Slávka Bačovská – 0910 933 955 9. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105 10. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
   • Škultétyho 2326/11
   • 37860763
   • 2021603980
  • Prihlásenie