• Dnes je
  Nedeľa 4. 6. 2023
  • jún 2023
    • 01
    • Št
    • Deň detí
    • 1. 6.
    • Iná udalosť
  • máj 2023
    • 18
    • Št
    • TIMSS - testovanie
     IV.A
    • 18. 5.
     4-6
    • Školská udalosť
    • 18
    • Št
    • TIMSS - testovanie
     IV.A
    • 18. 5.
     4
    • Školská udalosť
    • 18
    • Št
    • TIMSS - testovanie
     IV.C
    • 18. 5.
     1-3
    • Školská udalosť
    • 18
    • Št
    • TIMSS - testovanie
     IV.B
    • 18. 5.
     6
    • Školská udalosť
    • 18
    • Št
    • TIMS - testovanie
     IV.A
    • 18. 5.
     5
    • Školská udalosť
    • 11
    • Št
    • Príbeh hudby
     I.A, I.B, II.A, II.B, II.C, III.A, III.B, III.C, IV.A, IV.B, IV.C, V.A, V.B, V.C, V.H, VI.A, VI.B, VI.C, VII.A, VII.B, VII.C, VIII.A, VIII.B, VIII.H, IX.A, IX.B
    • 11. 5.
     4-5
    • Hodina s triednym učiteľom
    • 10
    • St
    • Finančná gramotnosť
     I.A, I.B, II.A, II.B, II.C, III.A, III.B, III.C, IV.A, IV.B, IV.C, V.A, V.B, V.C, V.H, VI.A, VI.B, VI.C, VII.A, VII.B, VII.C, VIII.A, VIII.B, VIII.H, IX.A, IX.B
    • 10. 5.
     1-4
    • Udalosť s triednym učiteľom
  • Kontakty

   • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
   • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ +421 38 532 62 40 - tel./fax +421 38 532 20 07 - ekonómka +421 38 530 07 60 - školská jedáleň +421 911 331 176 - školská jedáleň +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg mobilné telefónne čísla služobných telefónov: 1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973 2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628 3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631 4. Výchovný poradca – Mgr. Oľga Turečeková – 0911 493 485 5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628 6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176 7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232 8. Sociálny pedagóg – Mgr. Slávka Bačovská – 0910 933 955 9. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105 10. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
   • Škultétyho 2326/11 95501 Topoľčany Slovakia
   • 37860763
   • 2021603980
  • Prihlásenie