• Záujmová činnosť na ZŠ

    • Oblasť - oddelenie

     Názov záujmového útvaru/

     Počet detí

      

     Meno vedúceho krúžku

     Vzdelávacia

      

     Zábavná angličtina 1

     Zábavná angličtina 2

     Anglický jazyk

     Hravá angličtina

      

     Slovenský jazyk pre 6. ročník

     Slovenský jazyk pre 9. ročník

     Literárno-dramatický

      

     12

     14

     11

         19

      

         11

     10

     13

     Mgr. Monika Klamárová

     Mgr. Monika Klamárová

     Mgr. Katarína Manzone

     Mgr. Erika Dömény

      

     PaedDr.Margita Laciková

     Mgr. Erika Muchová

     Mgr. Hana Dubná

      

      

      

      

     Spoločensko-vedná

     Matematika pre 9. roč.

      

      

     17

      

     Mgr. Ján Fliega

      

      

      

      

     Pracovno-technická

     Modelársky

     Šikovné ruky

     Fotografický

     Včelársky 1

     Včelársky 2

     Včelársky 3

     17

     11

     10

     11

     11

     10

     Mgr. Marián Bezák

     Mgr. Alena Tešíková

     PhDr. Ladislav Kocák

     Mgr. Zuzana Valachová

     Mgr. Blanka Grznárová

     Mgr. Zuzana Valachová

      

      

      

      

     Esteticko-kultúrna

     Mažoretky 1

     Mažoretky 2

      

     13

     12

      

     Mgr. Michaela Juhasová

     Mgr. Michaela Juhasová

      

      

      

      

     Telesná a športová

      

     Gymnastika 1

     Gymnastika 2

     Mini hádzaná 1

     Mini hádzaná 2

     Hádzaná 3

     Hokej 1

     Hokej 2

     Hokej 3

      

     14

     14

     22

     10

     16

     13

     15

     13

     Ingrid Golská

     Ingrid Golská

     Marián Bilenný

     Marián Bilenný

     Mgr. Marián Lovička

             Matúš Račko

     Bc.  Marcel Budoš

            Matúš Račko

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
   • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ +421 38 532 62 40 - tel./fax +421 38 532 20 07 - ekonómka +421 38 530 07 60 - školská jedáleň +421 911 331 176 - školská jedáleň +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg mobilné telefónne čísla služobných telefónov: 1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973 2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628 3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631 4. Výchovný poradca – Mgr. Oľga Turečeková – 0911 493 485 5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628 6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176 7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232 8. Sociálny pedagóg – Mgr. Slávka Bačovská – 0910 933 955 9. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105 10. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
   • Škultétyho 2326/11 95501 Topoľčany Slovakia
   • 37860763
   • 2021603980
  • Prihlásenie