• Profil školy

     • Hymna školy

      ŠIESTA ZÁKLADNÁ ŠKOLA

      Ref.: Hallo, škola, hej,
      cudzie reči nás učíš,
      ty nám dávaš nádej.
      Hallo, škola, hej,
      tak krásny a bez nudy,
      taký život má dej.

      1. Naša škola základná
      vraj deväť rokov zábavy,
      základ slovenčiny nám ona dá,
      zo strachu nemám obavy.

      Ref.: Hallo, škola, hej...

      2. Šiesta ona v poradí
      aj s nemčinou nám poradí,
      zemeguľa, čo má dlhý nos,
      v angline je predsa boss ... OK.

      Ref.: Hallo, škola, hej...

      3. Ona učí nás zo všetkých síl,
      aby každý pochopil,
      že vzdelanie človeka
      je už taká povinnosť odveká.

      Ref.: Hallo, škola, hej...
       

      Autor hudby a textu hymny: Igor Štrba

      Naspievali: Miška Gogová, Hanka Chotárová, Barbora Vrábelová a Karolína Dominová

      Nahrávka vznikla 14.12.2004 v nahrávacom štúdiu Krušovce.

       

      hymna_skoly.mp3 - na stiahnutie tu.

  • Kontakty

   • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
   • skola@zsskultetyho.sk
   • malis@zsskultetyho.sk
   • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ +421 38 532 62 40 - tel./fax +421 38 532 20 07 - ekonómka +421 38 530 07 60 - školská jedáleň +421 911 331 176 - školská jedáleň +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg mobilné telefónne čísla služobných telefónov: 1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973 2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628 3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631 4. Výchovný poradca – Mgr. Oľga Turečeková – 0911 493 485 5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628 6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176 7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232 8. Sociálny pedagóg – Mgr. Slávka Bačovská – 0910 933 955 9. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105 10. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
   • Škultétyho 2326/11
   • 37860763
   • 2021603980
  • Prihlásenie