• Nová webová stránka

     • Oznamujeme všetkým žiakom, učiteľom, rodičom a priaznivcom našej školy, že sme zmenili dizajn. Dúfame a veríme, že sa Vám nová stránka našej školy bude páčiť a bude Vám slúžiť efektívne. 

      Nezabudnite, že rodičia si môžete stiahnuť aplikáciu edupage do vášho mobilu cez Google pay alebo Apple store, prihlásiť sa pod kontom vášho syna/dcéry a sledovať známky, príchody do školy, jedáleň, domáce úlohy, písať ospravedlnenky, sledovať správy od triedneho rodiča alebo školy, rozvrh hodín, a veľa ďalšieho. 

       

   • 29. - 4. jún

    Trieda:
    Typ:
    • Po29. 05.
    • I.A
     ·
     domáca úloha
     Matematika
     :
     sčítanie a odčítanie do 20
    • I.A
     ·
     domáca úloha
     Slovenský jazyk a literatúra
     :
     príprava na diktát
    • V.B Celá trieda
     ·
     Písomka
     Biológia
     :
     Zopakovať učivo od str. 84 po str. 92
    • V.B Celá trieda
     ·
     Skúšanie žiakov
     Dejepis
     :
     ústne skúšanie - nové učivo + opakovanie
    • V.C
     ·
     domáca úloha
     Slovenský jazyk a literatúra
     :
     Tri zlaté ruže - heraldická povesť. s. 105-108
     poznámky + DÚ PZ s. 54/1 a 55/ 2-6.
    • V.H Celá trieda
     ·
     Písomka
     Biológia
     :
     Zopakovať učivo od str. 84 po str. 92
    • VI.B
     ·
     domáca úloha
     Biológia
     :
     Dnes sme opakovali učivo na písomku, ktorá bude na budúcu hodinu.
    • VI.B
     ·
     domáca úloha
     Matematika
     :
     Premena jednotiek dĺžky
    • VI.B Celá trieda
     ·
     Písomka
     Biológia
     :
     Zopakovať si učivo od str. 78 po str. 86
    • VI.C
     ·
     domáca úloha
     Slovenský jazyk a literatúra
     :
     Adrianin prvý prípad. Detektívna literatúra - poznámky.
     DÚ: PZ s. 61
    • VII.B
     ·
     domáca úloha
     Chémia
     :
     V pondelok 29.5. 2023 bude písomná práca z chémie od str.41 po 44.
    • VII.B Chlapci
     ·
     domáca úloha
     Telesná a športová výchova
     :
     H
    • VII.C
     ·
     domáca úloha
     Biológia
     :
     Vývin jedinca - poznámky
    • Ut30. 05.
    • IX.B
     ·
     domáca úloha
     Geografia
     :
     Domáca úloha z 29. May 2023
    • V.B
     ·
     domáca úloha
     Slovenský jazyk a literatúra
     :
     Opakovanie pravopisu na diktát. DÚ: dobrovoľná - s.118/11 - prepis / odpis/nadiktovať - vyber si jednu z možností.
    • V.C
     ·
     domáca úloha
     Slovenský jazyk a literatúra
     :
     Opakovanie pravopisu na diktát. DÚ: dobrovoľná - s.118/11 - prepis / odpis/nadiktovať - vyber si jednu z možností.
     DÚ: PZ s.56/13
    • VI.B
     ·
     domáca úloha
     Geografia
     :
     Domáca úloha z 29. May 2023
    • VI.B
     ·
     domáca úloha
     Geografia
     :
     Domáca úloha z 29. May 2023
    • VI.C
     ·
     domáca úloha
     Slovenský jazyk a literatúra
     :
     Opakovanie pravopisu prídavných mien.
    • VII.A
     ·
     domáca úloha
     Chémia
     :
     V utorok 30.5. 2023 bude písomná práca z chémie od str.41 po 44.
    • VII.A
     ·
     domáca úloha
     Geografia
     :
     Domáca úloha z 23. May 2023
    • VII.A
     ·
     domáca úloha
     Geografia
     :
     Domáca úloha z 29. May 2023
    • VII.C
     ·
     domáca úloha
     Geografia
     :
     Domáca úloha z 23. May 2023
    • VII.C
     ·
     domáca úloha
     Geografia
     :
     Domáca úloha z 29. May 2023
    • VIII.H
     ·
     domáca úloha
     Fyzika
     :
     Písomná práca z fyziky - 30.5. 2023 - mechanická práca, výkon, polohová a pohybová energia.
    • VIII.H
     ·
     domáca úloha
     Matematika
     :
     Dopíšte si poznámky z prezentácie - vzájomná poloha kružnice a priamky.
    • St31. 05.
    • I.A
     ·
     domáca úloha
     Slovenský jazyk a literatúra
     :
     čítať str. 20, 21
    • V.B
     ·
     domáca úloha
     Biológia
     :
     Lúčne a poľné bezstavovce - poznámky
    • V.B Celá trieda
     ·
     Veľká písomka
     Slovenský jazyk a literatúra
     :
     Kontrolný diktát - celoročné učivo
    • V.C Celá trieda
     ·
     Veľká písomka
     Slovenský jazyk a literatúra
     :
     Kontrolný diktát - celoročné učivo
    • VI.B
     ·
     domáca úloha
     Biológia
     :
     Článkonožce - poznámky
    • VI.C Celá trieda
     ·
     Veľká písomka
     Slovenský jazyk a literatúra
     :
     Kontrolný diktát - celoročné učivo
    • VII.C
     ·
     domáca úloha
     Chémia
     :
     V stredu 31.5. 2023 bude písomná práca z chémie od str.41 po 44.
    • VIII.H
     ·
     domáca úloha
     Matematika
     :
     Pozrite si prezentáciu, doplňte poznámky do zošita, naučte sa aké môžu byť vzájomné polohy dvoch kružníc. Budem kontrolovať zošity a skúšať.
    • Št01. 06.
    • V.H
     ·
     domáca úloha
     Biológia
     :
     Lúčne a poľné bezstavovce - poznámky
    • VI.A
     ·
     domáca úloha
     Slovenský jazyk a literatúra
     :
     Literatúra poznámky
    • VII.A
     ·
     domáca úloha
     Slovenský jazyk a literatúra
     :
     PZ str.59/3, uč.str. 149/1,2,3
    • VII.B
     ·
     domáca úloha
     Geografia
     :
     Domáca úloha z 29. May 2023
    • Pi02. 06.
    • IX.A
     ·
     domáca úloha
     Biológia
     :
     Spoločenstvo - poznámky
    • V.B Celá trieda
     ·
     Písomka
     Slovenský jazyk a literatúra
     :
     TC - Povesti + prinesenie si čitateľského denníka z povestí .
    • V.C Celá trieda
     ·
     Písomka
     Slovenský jazyk a literatúra
     :
     TC - Povesti + prinesenie si čitateľského denníka z povestí .
    • VII.C
     ·
     domáca úloha
     Slovenský jazyk a literatúra
     :
     Zopakovať na výstupnú previerku SJL
    • VIII.A
     ·
     domáca úloha
     Geografia
     :
     Domáca úloha z 26. May 2023
    • VIII.H
     ·
     domáca úloha
     Geografia
     :
     Domáca úloha z 26. May 2023
   • Tlačivá

  • Kontakty

   • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
   • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ +421 38 532 62 40 - tel./fax +421 38 532 20 07 - ekonómka +421 38 530 07 60 - školská jedáleň +421 911 331 176 - školská jedáleň +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg mobilné telefónne čísla služobných telefónov: 1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973 2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628 3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631 4. Výchovný poradca – Mgr. Oľga Turečeková – 0911 493 485 5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628 6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176 7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232 8. Sociálny pedagóg – Mgr. Slávka Bačovská – 0910 933 955 9. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105 10. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
   • Škultétyho 2326/11 95501 Topoľčany Slovakia
   • 37860763
   • 2021603980
  • Prihlásenie