• Nová webová stránka

     • Oznamujeme všetkým žiakom, učiteľom, rodičom a priaznivcom našej školy, že sme zmenili dizajn. Dúfame a veríme, že sa Vám nová stránka našej školy bude páčiť a bude Vám slúžiť efektívne. 

      Nezabudnite, že rodičia si môžete stiahnuť aplikáciu edupage do vášho mobilu cez Google pay alebo Apple store, prihlásiť sa pod kontom vášho syna/dcéry a sledovať známky, príchody do školy, jedáleň, domáce úlohy, písať ospravedlnenky, sledovať správy od triedneho rodiča alebo školy, rozvrh hodín, a veľa ďalšieho. 

       

   • 25. - 1. október

    Trieda:
    Typ:
    • Po25. 09.
    • I.A
     ·
     domáca úloha
     Matematika
     :
     PZ str. 9/4
    • I.A
     ·
     domáca úloha
     Slovenský jazyk a literatúra
     :
     Šlabikár str. 16, písanka str.8 - 3 riadky
    • I.C
     ·
     domáca úloha
     Slovenský jazyk a literatúra
     :
     Písanie - pracovný list
    • III.B 1. Skupina
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     uč.str.11, PZ 9.10
    • III.B 2. Skupina
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     PZ 136/ Starter Unit slovíčka
    • IV.B
     ·
     domáca úloha
     Vlastiveda
     :
     Strana 6 a 7
    • IV.C 2. Skupina
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     str. 9
    • IX.A 1. Skupina
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     Opakovanie gr.časov, tvorenie otázok
    • IX.A 2. Skupina
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     Opakovanie- First conditional, Passive voice
    • IX.B 2. Skupina
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     Minulé časy.Prvá podmienková veta.
    • V.A
     ·
     domáca úloha
     Matematika
     :
     12/6a
    • V.B
     ·
     domáca úloha
     Matematika
     :
     z tabule
    • V.B t1
     ·
     domáca úloha
     Technika
     :
     malý čistý zošit, na prvej strane nakreslené všetko, čo sa mi vybaví pod pojmom technika, ŽK, písacie potreby
    • V.C
     ·
     domáca úloha
     Biológia
     :
     Poznávame rastliny a živočíchy - poznámky
    • V.C 1. Skupina
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     Pozdravy, predstavovanie
    • V.C 2. Skupina
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     PZ str. 3 - celá, Pozdravy zo zošita
    • V.H
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     Fonetické znaky
    • V.H
     ·
     domáca úloha
     Slovenský jazyk a literatúra
     :
     Všetko čo je v zošite napísané vedieť. Prečítať si text na st. 8-9. Vedieť o čom to bolo.
    • VI.A
     ·
     domáca úloha
     Biológia
     :
     Rastliny pestované v záhradách - poznámky
    • VI.A
     ·
     domáca úloha
     Matematika
     :
     s11/16,17
    • VI.A 1. Skupina
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     Test
    • VI.B
     ·
     domáca úloha
     Biológia
     :
     Rastliny pestované v záhradách - poznámky
    • VI.B
     ·
     domáca úloha
     Matematika
     :
     11/4,11/16
    • VI.B
     ·
     domáca úloha
     Slovenský jazyk a literatúra
     :
     Napíš si do zošita 5 príkladov na príslovie a 5 príkladov na pranostiku a vysvetli ich význam .
    • VI.C inf2
     ·
     domáca úloha
     Informatika
     :
     zopakovať si tvorbu tabuľky
    • VII.A
     ·
     domáca úloha
     Biológia
     :
     Tráviaca sústava stavovcov - poznámky
    • VII.A
     ·
     domáca úloha
     Matematika
     :
     Vyriešte do zošita. Zopakujte si všetko o uhloch a trojuholníkoch.
    • VII.A
     ·
     domáca úloha
     Výtvarná výchova
     :
     Do budúcej hodiny mať výkres A3, ceruzy 8B,6B,4B,2B, plastickú gumu. Ostatné pomôcky mať do 2.10.2023.
     + do výbavy pribaliť staré tričko, nádobu na vodu, obrus a buď vlhčené utierky alebo handričku (na upratanie si miesta)
    • VII.A 1. Skupina
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     Opakovanie gr.časov, tvorenie otázok
    • VII.A Celá trieda
     ·
     Písomka
     Biológia
     :
     Zopakovať učivo od str. 8 po str. 15
    • VII.B
     ·
     domáca úloha
     Matematika
     :
     Vyriešte do zošita.
    • VII.B 1. Skupina
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     Opakovanie gr.časov, tvorenie otázok
    • VII.C i2
     ·
     domáca úloha
     Informatika
     :
     poslať poznámky hokjeistom, pozrieť si o čom sme sa bavili, budem sa pýtať o týždeň, nosiť si USB
    • VIII.B
     ·
     domáca úloha
     Matematika
     :
     z tabule
    • VIII.C 1. Skupina
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     PZ s.2/ cv.1,2
    • VIII.C 2. Skupina
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     PZ s.2/ cv.1,2
    • Ut26. 09.
    • I.A
     ·
     domáca úloha
     Matematika
     :
     Malý zošit 1 - PL
    • I.A
     ·
     domáca úloha
     Prvouka
     :
     Veveričkový zošit - dokončiť tašku
    • I.A
     ·
     domáca úloha
     Slovenský jazyk a literatúra
     :
     Šlabikár str. 17 -18 - určovanie prvej hlásky
     písanie - PL prípravné cviky 2 riadky
    • I.C
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     PZ 5/2
    • I.C
     ·
     domáca úloha
     Slovenský jazyk a literatúra
     :
     Písanie - malý zošit s predpísanými tvarmi. Dokončiť písanka str.8
    • III.B
     ·
     domáca úloha
     Vlastiveda
     :
     str. 2 a 3, str.3/4 písomne, na HUV doniesť dňa 20.9. aj VLA
    • III.C
     ·
     Pridelená DÚ
     Slovenský jazyk a literatúra
     :
     Delenie slov na slabiky zvislou čiarou -cvičenie v zošite
    • III.C
     ·
     domáca úloha
     Slovenský jazyk a literatúra
     :
     SJL: Učebnica str. 18/12
    • IV.A 1. Skupina
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     9,10 plus hrubo vytlačené slovíčka
    • IV.A 2. Skupina
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     9,10 plus hrubo vytlačené slovíčka
    • IV.B 2. Skupina
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     PZ 8/1,2 + 136/ slovíčka U 1
    • IV.C
     ·
     domáca úloha
     Vlastiveda
     :
     Strana 7
    • IX.B
     ·
     domáca úloha
     Biológia
     :
     Stavba Zeme - poznámky
    • IX.B 2. Skupina
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     Opakovanie gr.časov, tvorenie otázok
    • IX.H
     ·
     domáca úloha
     Biológia
     :
     Stavba Zeme - poznámky
    • V.A
     ·
     domáca úloha
     Biológia
     :
     Poznávame rastliny a živočíchy - poznámky
    • V.A
     ·
     domáca úloha
     Matematika
     :
     4/15b,z tabule
    • V.A 2. Skupina
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     Pozdravy- v zošite, uč.str.5/6a,b, PZ str.3/4,5, slovná zásoba PZ str.87/1A- Hello + Greetings
    • V.B
     ·
     domáca úloha
     Hudobná výchova
     :
     notový zošit
    • V.B
     ·
     domáca úloha
     Matematika
     :
     z tabule
    • V.B
     ·
     domáca úloha
     Slovenský jazyk a literatúra
     :
     Na utorok-26.9.opraviť slová s chybou z doplňovačky zo štvrtka do zošita.
    • V.C 1. Skupina
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     1B - In the classroom, slovná zásoba, PZ 4/1
    • V.C 2. Skupina
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     Pozdravy- v zošite, uč.str.5/6a,b, slovná zásoba PZ str.87/1A- Hello + Greetings
    • V.H
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     PZ s.3, predstavovanie
    • V.H
     ·
     domáca úloha
     Biológia
     :
     Poznávame rastliny a živočíchy - poznámky
    • VI.A
     ·
     domáca úloha
     Matematika
     :
     12/1
    • VI.A 1. Skupina
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     Test
    • VI.A 2. Skupina
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     Zopakovať slovná zásoba 5 C, 6 a,D
    • VI.B
     ·
     domáca úloha
     Matematika
     :
     12/1,11/20
    • VI.B
     ·
     domáca úloha
     Slovenský jazyk a literatúra
     :
     s. 8/5; nadiktovať diktát alebo urobiť doplňovačku; zopakovať si všetko o opise z 5. ročníka
    • VI.C
     ·
     domáca úloha
     Matematika
     :
     DU: PZ 21/5,6
    • VI.C 2. Skupina
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     Zopakovať slovná zásoba 5 C, 6 a,D
    • VI.H
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     Zopakovať slovná zásoba 5 C, 6 a,D
    • VII.A
     ·
     domáca úloha
     Matematika
     :
     Vyriešte do zošita.
    • VII.A 1. Skupina
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     Opakovanie gr.časov, tvorenie otázok
    • VII.A i2
     ·
     domáca úloha
     Informatika
     :
     nosiť si so sebou USB
    • VII.B
     ·
     domáca úloha
     Biológia
     :
     Tráviaca sústava stavovcov - poznámky
    • VII.B
     ·
     domáca úloha
     Matematika
     :
     Vyriešte do zošita. Zopakujte si všetko o uhloch a trojuholníkoch.
    • VII.B 1. Skupina
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     Opakovanie gr.časov, tvorenie otázok
    • VII.B Celá trieda
     ·
     Písomka
     Biológia
     :
     Zopakujte si prvé tri učivá (s. 8-15)
    • VII.C 1. Skupina
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     Opakovanie gr.časov, tvorenie otázok
    • VIII.A
     ·
     domáca úloha
     Matematika
     :
     12/20
    • VIII.B
     ·
     domáca úloha
     Geografia
     :
     Domáca úloha z 19. Sep 2023
    • VIII.B
     ·
     domáca úloha
     Matematika
     :
     z tabule
    • VIII.C
     ·
     domáca úloha
     Matematika
     :
     12/20
    • VIII.C 2. Skupina
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     Zopakovať na test/ 26.9./- Present simple, Present continuous, Past simple, Past continuous, Present perfect
    • St27. 09.
    • I.A
     ·
     domáca úloha
     Slovenský jazyk a literatúra
     :
     Šlabikár str. 19, 20
     Písanie PL - dolné slučky, d.ú. PL - 3 riadky
    • I.C
     ·
     domáca úloha
     Slovenský jazyk a literatúra
     :
     Pracovný list - slučky
    • III.B
     ·
     domáca úloha
     Hudobná výchova
     :
     VLA str. 12, cvičenie 4 písomne
    • III.C
     ·
     Pridelená DÚ
     Slovenský jazyk a literatúra
     :
     Čítanie
    • III.C
     ·
     domáca úloha
     Vlastiveda
     :
     Domáca úloha z 20. Sep 2023 , Dokončiť pracovný zošit 3
    • IV.C 2. Skupina
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     10, 11
    • IX.A 1. Skupina
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     Opakovanie gr.časov, tvorenie otázok
    • IX.A 2. Skupina
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     Zopakovať na test/ 27.9./- Present simple, Present continuous, First conditional, Passive voice
    • V.A
     ·
     domáca úloha
     Matematika
     :
     z tabule
    • V.A 1. Skupina
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     Prebrali sme: K s6, PZ s.4
    • V.A 2. Skupina
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     Neurčitý člen A/An- v zošite, uč. str. 6/2a, PZ str.4/1,2,3, slovná zásoba 1/B- In the classroom
    • V.A t1
     ·
     domáca úloha
     Technika
     :
     zadovážiť si malý hrubý čistý zošit, vynechať prvú stranu (na ďalšej mať prepísané poznámky z dnešnej hodiny)
    • V.B
     ·
     domáca úloha
     Biológia
     :
     Nezabudnite si zopakovať učivo Poznávame rastliny a živočíchy, na budúcu hodinu budem skúšať.
    • V.B
     ·
     domáca úloha
     Matematika
     :
     z tabule
    • V.B
     ·
     domáca úloha
     Slovenský jazyk a literatúra
     :
     11/5a,b+6a
    • V.B i1
     ·
     domáca úloha
     Informatika
     :
     zadovážiť si malý liňajkový zošit, USB, vedieť čo je hardvér, softvér, vstupné a výstupné zariadenia + z čoho sa skladá PC.
    • V.C 1. Skupina
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     slovná zásoba Instructions do 28.9., PZ s.4 celá
    • V.C 2. Skupina
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     Neurčitý člen A/An- v zošite, uč. str. 6/2a, PZ str.4/2,1, slovná zásoba 1/B- In the classroom
    • V.C t1
     ·
     domáca úloha
     Technika
     :
     zabezpečiť si malý hrubý čistý zošit, vynechať prvú stranu, prepísať poznámky
    • V.H
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     neurčitý člen a/an, PZ s. 4, slovná zásoba 1B In the classroom
    • V.H
     ·
     domáca úloha
     Matematika
     :
     8/9, 10
    • V.H
     ·
     domáca úloha
     Slovenský jazyk a literatúra
     :
     PZ s. 3 / celá - dokončiť
    • V.H
     ·
     domáca úloha
     Technika
     :
     zabezpečiť si malý hrubý čistý zošit
    • VI.A
     ·
     domáca úloha
     Biológia
     :
     Ovocné rastliny - poznámky
    • VI.A
     ·
     domáca úloha
     Matematika
     :
     z tabule
    • VI.B
     ·
     domáca úloha
     Matematika
     :
     z tabule
    • VI.B
     ·
     domáca úloha
     Slovenský jazyk a literatúra
     :
     s. 10/5; s.11/7 (10 viet)
    • VI.B 2. Skupina
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     Zopakovať slovná zásoba 5 C, 6 a,D
    • VI.C
     ·
     domáca úloha
     Biológia
     :
     Mikroorganizmy žijúce s človekom - poznámky
    • VI.C
     ·
     domáca úloha
     Slovenský jazyk a literatúra
     :
     Domáca úloha z 26. Sep 2023 PZ s. 6/12,13
    • VI.C 1. Skupina
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     písali sme vstupný test
    • VI.H
     ·
     domáca úloha
     Biológia
     :
     Ľudské sídla a okolie - poznámky
    • VII.B 1. Skupina
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     Introduction - Kids, čítanie/preklad textu
    • VII.B 2. Skupina
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     Prebrali sme K. 6,7 PZ s.2
    • VII.C
     ·
     domáca úloha
     Biológia
     :
     Oporná a pohybová sústava stavovcov - poznámky
    • VII.C
     ·
     domáca úloha
     Slovenský jazyk a literatúra
     :
     prozodické vlastnosti reči PZ s. 4 / celá
    • VII.C 1. Skupina
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     Opakovanie gr.časov - minulý čas
    • VIII.A
     ·
     domáca úloha
     Matematika
     :
     Pripraviť sa na test
    • VIII.A 2. Skupina
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     Písali sme vstupný test
    • VIII.B
     ·
     domáca úloha
     Matematika
     :
     z tabule
    • VIII.C
     ·
     domáca úloha
     Matematika
     :
     Pripraviť sa na test
    • Št28. 09.
    • I.A
     ·
     domáca úloha
     Matematika
     :
     PZ str.12/4
    • I.A
     ·
     domáca úloha
     Slovenský jazyk a literatúra
     :
     šlabikár str. 21, 22
     píanka 1 str. 9 posledné 3 riadky
    • I.A
     ·
     domáca úloha
     Výtvarná výchova
     :
     Doniesť na lavicu obrus, handričku na štetce
    • I.B
     ·
     domáca úloha
     Prvouka
     :
     Strana 3
    • I.C
     ·
     domáca úloha
     Slovenský jazyk a literatúra
     :
     Pracovný list - slučky dokončiť
    • I.C
     ·
     domáca úloha
     Slovenský jazyk a literatúra
     :
     Šlabikár 25/3, 4, 5
    • II.A
     ·
     domáca úloha
     Slovenský jazyk a literatúra
     :
     čítanka, str.8,9
    • III.B 2. Skupina
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     PZ 9/1,2
    • III.C
     ·
     domáca úloha
     Prírodoveda
     :
     Naučiť Látky a ich vlastnosti a Voda a jej zdroje
    • III.C
     ·
     domáca úloha
     Slovenský jazyk a literatúra
     :
     Čítanie: str. 10 pekne čítať, dokončiť cvičenie v zošite
    • III.C 2. Skupina
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     Zopakovať slovnú zásobu z lekcie Stater
    • IV.B
     ·
     domáca úloha
     Vlastiveda
     :
     Strany 8 a 9
    • IV.C
     ·
     domáca úloha
     Vlastiveda
     :
     Strana 8 a 9
    • IX.B 2. Skupina
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     vstupný test
    • V.A
     ·
     domáca úloha
     Matematika
     :
     z tabule
    • V.A 2. Skupina
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     PZ s.4,5- celá, slovná zásoba 1/B Instructions
    • V.B
     ·
     domáca úloha
     Matematika
     :
     z tabule
    • V.C
     ·
     domáca úloha
     Biológia
     :
     Nezabudnite si zopakovať učivo Poznávame rastliny a živočíchy, na budúcu hodinu budem skúšať.
    • V.C 1. Skupina
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     PZ s.4,5-celá, slovná zásoba 1/B Instructions
    • V.C 2. Skupina
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     PZ s.4,5-celá, slovná zásoba 1/B Instructions
    • V.H
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     Instructions, slovná zásoba do 2.10.
    • V.H
     ·
     domáca úloha
     Slovenský jazyk a literatúra
     :
     Dobrovoľná /príprava na pondelkový vstupný diktát s.13/8 (nadiktovať, alebo urobiť odpis).
     s.12/6
    • VI.A
     ·
     domáca úloha
     Matematika
     :
     z tabule
    • VI.B
     ·
     domáca úloha
     Matematika
     :
     14/3
    • VII.A 1. Skupina
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     Introduction - Kids, čítanie/preklad textu
    • VII.A 2. Skupina
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     K s7, PZ s.2, 3/5 DÚ PZ2/4
    • VII.A i3
     ·
     domáca úloha
     Informatika
     :
     nosiť si USB
    • VII.C 1. Skupina
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     Introduction - Kids, čítanie/preklad textu
    • VII.C 2. Skupina
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     P
    • VIII.A
     ·
     domáca úloha
     Matematika
     :
     13/24,25,26
    • VIII.B
     ·
     domáca úloha
     Matematika
     :
     z tabule
    • Pi29. 09.
    • I.A
     ·
     domáca úloha
     Matematika
     :
     PZ str.13/ 1,2,3,4
    • I.A
     ·
     domáca úloha
     Slovenský jazyk a literatúra
     :
     Šlabikár str. 23 - posledné 2 riadky dokončiť, prvé písmeno + vyznačiť slabiky
     písanie PL lastovičky 2 riadky písanie hornej slučky
    • I.C
     ·
     domáca úloha
     Matematika
     :
     Pracovný list
    • I.C
     ·
     domáca úloha
     Prvouka
     :
     Strana 2
    • I.C
     ·
     domáca úloha
     Slovenský jazyk a literatúra
     :
     Písanie 9/celá strana dokončiť a strana 10 - kvietky a prvé dva riadky
    • I.C
     ·
     domáca úloha
     Slovenský jazyk a literatúra
     :
     Šlabikár 26/2,3
    • II.A
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     Uč.str.7 - čítať, PZ.str. 7
    • II.A
     ·
     domáca úloha
     Matematika
     :
     HM str. 12/3
    • II.A
     ·
     domáca úloha
     Slovenský jazyk a literatúra
     :
     dokončiť pracovný list
    • II.B
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     Uč.str.7 - čítať, PZ.str. 7
    • III.B 2. Skupina
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     PZ 12/2 + slovíčka Unit 1
    • III.C
     ·
     Pridelená DÚ
     Slovenský jazyk a literatúra
     :
     SJL. PZstr. 6,7 dokončiť
    • III.C
     ·
     Pridelená DÚ
     Slovenský jazyk a literatúra
     :
     SJL: Zopakovať : abeceda, rozdelenie hlások, rozlišovacie znamienka, slová s ly-lý
    • III.C
     ·
     domáca úloha
     Slovenský jazyk a literatúra
     :
     Uč.str. 13/18
    • III.C
     ·
     domáca úloha
     Slovenský jazyk a literatúra
     :
     Čít.:str.11-14, budeme pracovať s obsahom v pondelok
    • IV.A 2. Skupina
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     str,12v PZ plus v učebnici čítať
     https://www.google.com/search?q=anglick%C3%A1+abeceda+s+v%C3%BDslovnost%C3%AD&rlz=1C1JJTC_skSK1025SK1025&oq=anglicka+abeceda+&aqs=chrome.3.69i57j0i512l4j0i22i30l5.6748j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#vhid=l6rOzBpMjG3ORM&vssid=l
    • IV.C 2. Skupina
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     str.12 aj v PZ aj v učebnici to treba čítať
     https://www.google.com/search?q=abeceda+anglicky+spelling&oq=abeceda+anglicky+&aqs=chrome.4.69i57j0i512l2j0i22i30l7.23045j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#vhid=2F5WFUqiRuaDDM&vssid=l
    • IX.A 1. Skupina
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     Vstupný test
    • V.A 1. Skupina
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     Pracovali sme: K s.7
    • V.A 2. Skupina
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     Uč. s.8/1,2a, 3a, PZ s.6/1,2. Slov.zásoba 1/C Numbers.
     Na zajtra zopakovať pokyny / Instructions/
    • V.C
     ·
     domáca úloha
     Hudobná výchova
     :
     notový zošit, do 6.10. prieniesť plast.pohárik
    • V.C 1. Skupina
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     Numbers 1 - 100
    • V.C 2. Skupina
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     Uč. s.8/1,2a, 3a, PZ s.6/1,2. Na zajtra zopakovať pokyny / Instructions/
    • VI.A, V.A 1. Skupina
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     Uč.str.4/1a, s.5/1,2a, PZ s.2/1,2. Slovná zásoba Introduction, At the sports centre, Sports and activities
    • VI.B
     ·
     domáca úloha
     Biológia
     :
     Ovocné rastliny - poznámky
    • VI.B 1. Skupina
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     Písali sme vstupný test
    • VI.C
     ·
     domáca úloha
     Biológia
     :
     Rastliny pestované v záhradách - poznámky
    • VI.C
     ·
     domáca úloha
     Fyzika
     :
     Pracovné listy dokončiť
    • VII.A
     ·
     domáca úloha
     Biológia
     :
     Dýchacia sústava stavovcov - poznámky
    • VII.A 1. Skupina
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     vstupný test
    • VII.A 2. Skupina
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     Písali sme vstupný test
    • VII.B
     ·
     domáca úloha
     Výtvarná výchova
     :
     do 29.9. zadovážiť ceruzy, A3, plastickú gumu (ostatné pomôcky do 6.10.)
    • VII.B 1. Skupina
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     počúvanie s.5/6, hw - napísať 5 viet no 2 ľuďoch z tabuľky
    • VII.C
     ·
     domáca úloha
     Biológia
     :
     Tráviaca sústava stavovcov - poznámky
    • VII.C 1. Skupina
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     vstupný test
    • VII.C 2. Skupina
     ·
     domáca úloha
     Anglický jazyk
     :
     prerozprávať text na str.6
    • VII.C Celá trieda
     ·
     Písomka
     Biológia
     :
     Zopakujte si prvé tri učivá (s. 8-15)
    • VIII.A
     ·
     domáca úloha
     Matematika
     :
     14/4,5
    • VIII.B i2
     ·
     domáca úloha
     Informatika
     :
     USB, pripraviť sa na test IKT
    • VIII.C
     ·
     domáca úloha
     Biológia
     :
     Základné životné procesy organizmov - poznámky
    • VIII.C
     ·
     domáca úloha
     Matematika
     :
     14/4,5
   • Tlačivá

  • Kontakty

   • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
   • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ +421 38 532 62 40 - tel./fax +421 38 532 20 07 - ekonómka +421 38 530 07 60 - školská jedáleň +421 911 331 176 - školská jedáleň +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg mobilné telefónne čísla služobných telefónov: 1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973 2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628 3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631 4. Výchovný poradca – Mgr. Oľga Turečeková – 0911 493 485 5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628 6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176 7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232 8. Sociálny pedagóg – Mgr. Slávka Bačovská – 0910 933 955 9. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105 10. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
   • Škultétyho 2326/11 95501 Topoľčany Slovakia
   • 37860763
   • 2021603980
  • Prihlásenie