• Oznamy

      • Nová webová stránka

      • Oznamujeme všetkým žiakom, učiteľom, rodičom a priaznivcom našej školy, že sme zmenili dizajn. Dúfame a veríme, že sa Vám nová stránka našej školy bude páčiť a bude Vám slúžiť efektívne. 

       Nezabudnite, že rodičia si môžete stiahnuť aplikáciu edupage do vášho mobilu cez Google pay alebo Apple store, prihlásiť sa pod kontom vášho syna/dcéry a sledovať známky, príchody do školy, jedáleň, domáce úlohy, písať ospravedlnenky, sledovať správy od triedneho rodiča alebo školy, rozvrh hodín, a veľa ďalšieho. 

        

    • 18. - 24. október

     Trieda:
     Typ:
     • Po18. 10.
     • III.C
      ·
      domáca úloha
      Slovenský jazyk a literatúra
      :
      PZ 14/3,4
     • IV.B 1. Skupina
      ·
      domáca úloha
      Anglický jazyk
      :
      str.22 plus slovíčka L3
     • V.C
      ·
      domáca úloha
      Biológia
      :
      Význam lesných drevín.
     • VI.C
      ·
      domáca úloha
      Biológia
      :
      Rybárstvo a rybnikárstvo
     • VI.C
      ·
      domáca úloha
      Matematika
      :
      Milí žiaci, vypracujte v pracovnom zošite celú str. 20 aj s hodinami
     • VII.A
      ·
      domáca úloha
      Slovenský jazyk a literatúra
      :
      .
     • VIII.B
      ·
      domáca úloha
      Matematika
      :
      Milí žiaci, vyriešte úlohy na strane 54 a tieto v "teste". Správne sa rozhodujte, či ide o priamu alebo nepriamu úmernosť!
     • Ut19. 10.
     • III.A, III.B, III.C ev
      ·
      domáca úloha
      Etická výchova
      :
      str.4
     • IV.A 1. Skupina
      ·
      domáca úloha
      Anglický jazyk
      :
      str.22,23 plus slovíčka L3
     • IV.A, IV.B, IV.C ev
      ·
      domáca úloha
      Etická výchova
      :
      str.5
     • V.A
      ·
      domáca úloha
      Biológia
      :
      Význam lesných drevín
     • V.B
      ·
      domáca úloha
      Biológia
      :
      Význam lesných drevín.
     • V.B
      ·
      domáca úloha
      Matematika
      :
      Narysovať 2 kolmice a 2 rovnobežky do zošita. Treba nosiť rysovacie pomôcky.trojuholníkove a rovné pravítko plus kruzidlo.
     • VI.A
      ·
      domáca úloha
      Matematika
      :
      Prvočísla
     • VI.B
      ·
      domáca úloha
      Biológia
      :
      Rybárstvo a rybnikárstvo
     • VI.C
      ·
      domáca úloha
      Fyzika
      :
      Milí žiaci, dnes vám posielam učivo o plynoch. Prejdite si priloženú prezentáciu a prepíšte poznámky do zošita, tie tiež posielam . Samozrejme sa to treba naučiť. Pekný deň.
     • VI.C
      ·
      domáca úloha
      Geografia
      :
      Domáca úloha z 12. Oct 2021
     • VI.C
      ·
      domáca úloha
      Matematika
      :
      Domáca úloha z 15. Oct 2021
     • VII.A cvs
      ·
      domáca úloha
      Cvičenia zo slovenského jazyka
      :
      Komunikácia,Komunikačné cvičenia
     • VII.B
      ·
      domáca úloha
      Biológia
      :
      Zmyslové orgány stavovcov
     • VIII.A
      ·
      domáca úloha
      Matematika
      :
      Priama, nepriama úmernosť - na precvičenie
     • VIII.A
      ·
      domáca úloha
      Slovenský jazyk a literatúra
      :
      Domáca úloha z 18. Oct 2021
     • VIII.B
      ·
      domáca úloha
      Chémia
      :
      Milí žiaci, dnes ste mali písať test, ten napíšete hneď na prvej hodine ako sa vrátite do školy. Doma si spracujete učivo "Ióny". Posielam prezentáciu a aj poznámky a podklady k vypracovaniu strany v zošite. A ešte si dopíšete 5 prvkov, treba si vyhľadať latinský názov a značku prvku: jód, hélium, mangán, železo, osmium. Pekný deň.
     • St20. 10.
     • IV.B 1. Skupina
      ·
      domáca úloha
      Anglický jazyk
      :
      str. 23, 28 a29 , plus slovíčka L3
     • VI.A
      ·
      domáca úloha
      Matematika
      :
      Pravidlá deliteľnosti
     • VI.C
      ·
      domáca úloha
      Matematika
      :
      Pravidlá deliteľnosti
     • VII.A
      ·
      domáca úloha
      Matematika
      :
      Domáca úloha z 19. Oct 2021
     • VII.H
      ·
      domáca úloha
      Biológia
      :
      Zmyslové orgány stavovcov
     • VIII.A
      ·
      domáca úloha
      Matematika
      :
      Priama, nepriama úmernosť
     • VIII.B
      ·
      domáca úloha
      Matematika
      :
      Priama, nepriama úmernosť
     • Št21. 10.
     • I.A, I.B, I.C etv
      ·
      domáca úloha
      Etická výchova
      :
      4
     • II.B, II.A, II.C etv
      ·
      domáca úloha
      Etická výchova
      :
      5
     • V.A
      ·
      domáca úloha
      Biológia
      :
      5.r. - Lesné mikroorganizmy a nekvitnúce byliny
     • VII.B
      ·
      domáca úloha
      Biológia
      :
      7.r. - Rozmnožovacia sústava stavovcov
     • VII.B
      ·
      domáca úloha
      Slovenský jazyk a literatúra
      :
      učebnica s.21/5
     • VII.H
      ·
      domáca úloha
      Biológia
      :
      7.r. - Rozmnožovacia sústava stavovcov
     • Pi22. 10.
     • IV.B 1. Skupina
      ·
      domáca úloha
      Anglický jazyk
      :
      PZ str. 28,29 úloha plus slovíčka 3. lekcia
     • IV.B 2. Skupina
      ·
      domáca úloha
      Anglický jazyk
      :
      PZ str. 29 úloha plus slovíčka 3. lekcia
     • V.B
      ·
      domáca úloha
      Biológia
      :
      5.r. - Lesné mikroorganizmy a nekvitnúce byliny
     • V.C
      ·
      domáca úloha
      Biológia
      :
      5.r. - Lesné mikroorganizmy a nekvitnúce byliny
     • VI.B
      ·
      domáca úloha
      Biológia
      :
      6.r. - Chovateľsky významné vtáky
     • VIII.A
      ·
      domáca úloha
      Biológia
      :
      Rozmnožovanie baktérií a húb
     • VIII.B
      ·
      domáca úloha
      Biológia
      :
      Rozmnožovanie baktérií a húb
    • Tlačivá

  • Kontakty

   • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
   • skola@zsskultetyho.sk
   • malis@zsskultetyho.sk
   • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ +421 38 532 62 40 - tel./fax +421 38 532 20 07 - ekonómka +421 38 530 07 60 - školská jedáleň +421 911 331 176 - školská jedáleň +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg mobilné telefónne čísla služobných telefónov: 1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973 2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628 3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631 4. Výchovný poradca – Mgr. Oľga Turečeková – 0911 493 485 5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628 6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176 7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232 8. Sociálny pedagóg – Mgr. Slávka Bačovská – 0910 933 955 9. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105 10. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
   • Škultétyho 2326/11
   • 37860763
   • 2021603980
  • Prihlásenie