• Oznamy

      • Nová webová stránka

      • Oznamujeme všetkým žiakom, učiteľom, rodičom a priaznivcom našej školy, že sme zmenili dizajn. Dúfame a veríme, že sa Vám nová stránka našej školy bude páčiť a bude Vám slúžiť efektívne. 

       Nezabudnite, že rodičia si môžete stiahnuť aplikáciu edupage do vášho mobilu cez Google pay alebo Apple store, prihlásiť sa pod kontom vášho syna/dcéry a sledovať známky, príchody do školy, jedáleň, domáce úlohy, písať ospravedlnenky, sledovať správy od triedneho rodiča alebo školy, rozvrh hodín, a veľa ďalšieho. 

        

    • 11. - 17. október

     Trieda:
     Typ:
     • Po11. 10.
     • IX.A
      ·
      domáca úloha
      Biológia
      :
      Minerály a horniny - poznámky
     • IX.B
      ·
      domáca úloha
      Biológia
      :
      Minerály a horniny - poznámky
     • V.C
      ·
      domáca úloha
      Biológia
      :
      Lesné dreviny
     • VI.C
      ·
      domáca úloha
      Biológia
      :
      Včelárstvo
     • Ut12. 10.
     • IV.A 1. Skupina
      ·
      domáca úloha
      Anglický jazyk
      :
      L3 str.20, PZ 20
     • V.A
      ·
      domáca úloha
      Biológia
      :
      Lesné dreviny
     • V.B
      ·
      domáca úloha
      Biológia
      :
      Lesné dreviny
     • V.B
      ·
      domáca úloha
      Matematika
      :
      Učebnica 19/2 do zošita. Nosiť rysovacje potreby . Ceruzka,pravítka + kruzidlo.
     • VI.B
      ·
      domáca úloha
      Biológia
      :
      Včelárstvo
     • VI.B
      ·
      domáca úloha
      Slovenský jazyk a literatúra
      :
      PZ str.9.12,11
     • VI.C
      ·
      domáca úloha
      Fyzika
      :
      Fyzika - budúcu hodinu test od začiatku zošita.
     • VII.B
      ·
      domáca úloha
      Biológia
      :
      Močová sústava
     • St13. 10.
     • IV.A 1. Skupina
      ·
      domáca úloha
      Anglický jazyk
      :
     • IV.A 1. Skupina
      ·
      domáca úloha
      Anglický jazyk
      :
      21 plus slovíčka L3 hrubo vytlačené
     • IV.B 1. Skupina
      ·
      domáca úloha
      Anglický jazyk
      :
      20,21 aj v PZ plus slovíčka L3 hrubo vytlačené poslala som na Alfa precvičovanie
     • IX.A
      ·
      domáca úloha
      Výtvarná výchova
      :
      Možnosti zobrazovania videného sveta
     • VI.A
      ·
      domáca úloha
      Fyzika
      :
      Fyzika - budúcu hodinu test od začiatku zošita.
     • VI.B
      ·
      domáca úloha
      Fyzika
      :
      Fyzika - budúcu hodinu test od začiatku zošita.
     • VII.A
      ·
      domáca úloha
      Slovenský jazyk a literatúra
      :
      PZ str..9.,10,11
     • VII.H
      ·
      domáca úloha
      Biológia
      :
      Močová sústava
     • Št14. 10.
     • I.A, I.B, I.C etv
      ·
      domáca úloha
      Etická výchova
      :
      str.2
     • II.B, II.A, II.C etv
      ·
      domáca úloha
      Etická výchova
      :
      str. 1,2,3
     • VI.B
      ·
      domáca úloha
      Matematika
      :
      učebnica str.9/11
     • VII.A
      ·
      domáca úloha
      Slovenský jazyk a literatúra
      :
      PZ STR.11/9,STR.12/12
     • VII.B
      ·
      domáca úloha
      Biológia
      :
      Regulačné sústavy stavovcov
     • VII.H
      ·
      domáca úloha
      Biológia
      :
      Regulačné sústavy stavovcov
     • Pi15. 10.
     • VIII.A
      ·
      domáca úloha
      Biológia
      :
      Výživa a dýchanie rastlín
     • VIII.B
      ·
      domáca úloha
      Biológia
      :
      Výživa a dýchanie rastlín
    • Tlačivá

  • Kontakty

   • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
   • skola@zsskultetyho.sk
   • malis@zsskultetyho.sk
   • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ +421 38 532 62 40 - tel./fax +421 38 532 20 07 - ekonómka +421 38 530 07 60 - školská jedáleň +421 911 331 176 - školská jedáleň +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg mobilné telefónne čísla služobných telefónov: 1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973 2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628 3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631 4. Výchovný poradca – Mgr. Oľga Turečeková – 0911 493 485 5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628 6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176 7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232 8. Sociálny pedagóg – Mgr. Slávka Bačovská – 0910 933 955 9. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105 10. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
   • Škultétyho 2326/11
   • 37860763
   • 2021603980
  • Prihlásenie