Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka objednávky 2017 s DPH 04.12.2017
Zmluva ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY, DISTRIBÚCIE ELEKTRINY A PREVZATIA ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU s DPH 03.12.2015 Východoslovenská energetika a.s. Základná škola
Zmluva Darovacia zmlulva s DPH 16.06.2020 Tatrabanka, a.s., odštepný závod Raiffeisenbanka škola Mgr. Mária Bezáková
Zmluva Dodávky ovocia - súťaž s DPH 30.08.2021 Kaufland Slovenská republika škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľ
Zmluva Zmluva o spolupráci s DPH 25.11.2020 UKF v Nitre UKF v Nitre Mgr. Mária Bezáková riaditeľ
Zmluva Rámcová kúpna zmluva s DPH 07.02.2018 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. - ŠEVT Základná škola Škultétyho v Topoľčanoch Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy
s DPH
Zmluva Zmluva o združenej dodávke zemného plynu s DPH 03.12.2015 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Základná škola
Objednávka 33 objednávka 33 s DPH 26.03.2021 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy
Objednávka 34 objednávka 34 s DPH 26.03.2021 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy
Objednávka 37 objednávka 37 s DPH 08.04.2021 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy
Objednávka 61 objednávka 61 s DPH 19.05.2021 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy
Objednávka 62 objednávka 62 s DPH 21.05.2021 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy
Objednávka 63 objednávka 63 s DPH 25.05.2021 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy
Objednávka 64 objednávka 64 s DPH 25.05.2021 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy
Objednávka 65 objednávka 65 s DPH 25.05.2021 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy
Objednávka 66 objednávka 66 s DPH 26.05.2021 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy
Objednávka 78 objednávka 78 s DPH 25.06.2021 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľ
Objednávka 87 obj. 87 s DPH 04.08.2021 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľ
Objednávka 88 obj. 88 s DPH 06.08.2021 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľ
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3912
  • Kontakty

   • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
   • skola@zsskultetyho.sk
   • malis@zsskultetyho.sk
   • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ +421 38 532 62 40 - tel./fax +421 38 532 20 07 - ekonómka +421 38 530 07 60 - školská jedáleň +421 911 331 176 - školská jedáleň +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg mobilné telefónne čísla služobných telefónov: 1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973 2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628 3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631 4. Výchovný poradca – Mgr. Oľga Turečeková – 0911 493 485 5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628 6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176 7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232 8. Sociálny pedagóg – Mgr. Slávka Bačovská – 0910 933 955 9. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105 10. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
   • Škultétyho 2326/11 95501 Topoľčany Slovakia
   • 37860763
   • 2021603980
  • Prihlásenie