Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra DF1/139/14 hygienické potreby podľa zmluvy 347,32 s DPH 28.04.2014 CWS-boco Slovensko, s.r.o.
Faktúra DF1/161/16 časopis Mladý záchranár 39,60 s DPH 19.04.2016 Mladý záchranár, o.z.
Faktúra DF1/149/16 taška 300x100x275 mm ,200ks 240,00 s DPH 19.04.2016 Ing.Jozef Ondruška - EMAYA
Faktúra DF1/150/16 časopis Civilná ochrana na rok 2016 7,09 s DPH 30.04.2016 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Faktúra DF1/151/16 mobil 11,99 s DPH 14.04.2016 Slovak Telekom, a.s.
Faktúra DF1/152/16 tlač Bulletin B5,4+4,205 ks 231,00 s DPH 20.04.2016 PRIMA-PRINT, a.s.
Faktúra DF1/153/16 tematické výchovnovzdelávacie plány 39,06 s DPH 19.04.2016 RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o.
Faktúra DF1/154/16 manžment školy 41,35 s DPH 21.04.2016 RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o.
Faktúra DF1/155/16 pobyt "Škola v prírode" v termíne 25.4.-29.04.2016 2 000,00 s DPH 20.04.2016 WACHUMBA ck, s.r.o.
Faktúra DF1/156/16 mesačná kontrola EPS/HSP 4/2016, 60,00 s DPH 21.04.2016 ALAM s.r.o.
Faktúra DF1/157/16 obrus biely 120cmx160cm 50 ks 344,40 s DPH 26.04.2016 M-PROMEX spol. s r.o.
Faktúra DF1/158/16 kancelárske potreby podľa výberu 104,93 s DPH 28.04.2016 KANCPAPIER, s.r.o.
Faktúra DF1/159/16 čalúnenie dverí 3 ks 210,00 s DPH 27.04.2016 Peter Lukáč
Faktúra DF1/160/16 balík služieb-PRÉMIUM 399,00 s DPH 26.04.2016 Datakabinet, s.r.o.
Faktúra DF1/162/16 elektroinštalačný materiál 680,71 s DPH 26.04.2016 Eduard Bečka - ELMA
Faktúra DF1/147/16 pobyt "Škola v prírode" v termíne 18.4.-22.04.2016 2 200,00 s DPH 18.04.2016 WACHUMBA ck, s.r.o.
Faktúra DF1/163/16 písanie v 1.ročníku (5 písaniek s predtlačou 60 ks 180,00 s DPH 08.04.2016 Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o.
Faktúra DF1/164/16 prenájom kinosály v Spol.dome dňa 28.-29.4.2016 142,00 s DPH 29.04.2016 Mestské kultúrne stredisko
Faktúra DF1/165/16 služby BOZP a ochrany pred požiarmi,činnosť PZS 55,87 s DPH 30.04.2016 Igor Rybanský BOZPO AGENCY
Faktúra DF1/166/16 čistenie obrusov 34 ks 23,66 s DPH 29.04.2016 Róbert Vojtela
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3912
  • Kontakty

   • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
   • skola@zsskultetyho.sk
   • malis@zsskultetyho.sk
   • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ +421 38 532 62 40 - tel./fax +421 38 532 20 07 - ekonómka +421 38 530 07 60 - školská jedáleň +421 911 331 176 - školská jedáleň +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg mobilné telefónne čísla služobných telefónov: 1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973 2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628 3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631 4. Výchovný poradca – Mgr. Oľga Turečeková – 0911 493 485 5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628 6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176 7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232 8. Sociálny pedagóg – Mgr. Slávka Bačovská – 0910 933 955 9. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105 10. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
   • Škultétyho 2326/11 95501 Topoľčany Slovakia
   • 37860763
   • 2021603980
  • Prihlásenie