Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka 38-48 objednávky 38-48 s DPH 26.04.2021 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy
Objednávka 108-128 objednávky 108-128 s DPH 01.08.2019
Objednávka 6-9 2018 6-9 2018 s DPH 01.06.2018 Základná škola Škultétyho v Topoľčanoch Mgr. Mária Bezáková
Faktúra 72020 faktúry júl s DPH 04.08.2020 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľ
Faktúra 82020 faktúry august s DPH 04.09.2020 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľ
Faktúra 92020 faktúry september s DPH 06.10.2020 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľ
Faktúra 102020 faktúry október s DPH 04.11.2020 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľ
Objednávka 129-147 objednávky 129-147 s DPH 01.10.2019
Objednávka 133-185/2018 10-12/2018 s DPH 01.10.2018 Základná škoa Mgr. Mária Bezáková riaditeľka
Faktúra 415-504 faktury september2021 s DPH 01.10.2021 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľ
Faktúra 112020 faktúry november s DPH 04.12.2020 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľ
Faktúra 122020 faktúry december s DPH 04.01.2021 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľ
Faktúra 10-12/2018 fa 10-12/2018 s DPH 28.12.2018 Základná škoa Mgr. Mária Bezáková riaditeľka
Faktúra 331-365 faktury jul2021 s DPH 30.07.2021 Mgr. Mária Bezáková riaditeľ
Objednávka 69-74 objednávky 69-74 s DPH 10.06.2021 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy
Objednávka 67-68 objednávky 67-68 s DPH 31.05.2021 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy
Faktúra 366-414 faktury august2021 s DPH 31.08.2021 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľ
Objednávka 75-78 objednávky 75-78 s DPH 25.06.2021 Mgr. Mária Bezáková riaditeľ
Objednávka 65 objednávka 65 s DPH 25.05.2021 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy
Objednávka obj 80 obj 80 s DPH 26.07.2021 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľ
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3912
  • Kontakty

   • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
   • skola@zsskultetyho.sk
   • malis@zsskultetyho.sk
   • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ +421 38 532 62 40 - tel./fax +421 38 532 20 07 - ekonómka +421 38 530 07 60 - školská jedáleň +421 911 331 176 - školská jedáleň +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg mobilné telefónne čísla služobných telefónov: 1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973 2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628 3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631 4. Výchovný poradca – Mgr. Oľga Turečeková – 0911 493 485 5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628 6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176 7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232 8. Sociálny pedagóg – Mgr. Slávka Bačovská – 0910 933 955 9. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105 10. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
   • Škultétyho 2326/11 95501 Topoľčany Slovakia
   • 37860763
   • 2021603980
  • Prihlásenie