Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
DF1/239/16 čistiace a dezinfekčné prostriedky 979,61 s DPH 23.06.2016 TORBIA, s.r.o.
DF1/314/16 vodné,stočné 37,13 s DPH 31.08.2016 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
DF1/306/16 toaletný papier MIDI 60ks,skladané papier.uteráky 991,56 s DPH 30.08.2016 FULL SERVIS OPONICE spol.s r.o.
DF1/307/16 servis a údržba výťahov 8/2016 podľa zmluvy 48,00 s DPH 31.08.2016 NÉMETH LIFT s.r.o.
DF1/308/16 náter podlahy v telocvični 3 564,00 s DPH 01.09.2016 Emil Obert
DF1/309/16 služby BOZP a ochrany pred požiarmi,činnosť PZS 55,87 s DPH 31.08.2016 Igor Rybanský BOZPO AGENCY
DF1/310/16 nový pomocník z matematiky 9/1-CD pre 26,90 s DPH 05.09.2016 Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o.
DF1/311/16 fotodokumentačný materiál 35.výročie školy 139,99 s DPH 06.09.2016 RE-PRINT FOTO
DF1/312/16 telefóny 85,10 s DPH 31.08.2016 Slovak Telekom, a.s.
DF1/313/16 mesačná kontrola EPS/HSP 8/2016,výmena 143,16 s DPH 25.08.2016 ALAM s.r.o.
DF1/315/16 zrážková voda 126,96 s DPH 31.08.2016 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
DF1/304/16 cartridge Canon,HP,dľa výberu 676,43 s DPH 02.09.2016 PC-COM,spol. s r.o.
DF1/316/16 dodávka tepelnej energie 8/2016 1 974,86 s DPH 31.08.2016 TOMA s.r.o.
DF1/317/16 zemný plyn 16,00 s DPH 30.09.2016 innogy Slovensko s.r.o.
DF1/318/16 hudba reprodukovaná v škol.rozhlase /prestávkový 48,00 s DPH 12.09.2016 SOZA
DF1/319/16 manžment školy 41,35 s DPH 12.09.2016 RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o.
DF1/320/16 mobil 45,34 s DPH 07.09.2016 Orange Slovensko, a.s.
DF1/321/16 elektrina 9/2016 15,00 s DPH 30.09.2016 Východoslovenská energetika a.s.
DF1/322/16 elektrina 8/2016 270,91 s DPH 31.08.2016 Východoslovenská energetika a.s.
DF1/323/16 čistiace prostriedky do ŠJ podľa výberu 572,25 s DPH 13.09.2016 HARYS Ing.Ján Rybanský
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3912
  • Kontakty

   • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
   • skola@zsskultetyho.sk
   • malis@zsskultetyho.sk
   • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ +421 38 532 62 40 - tel./fax +421 38 532 20 07 - ekonómka +421 38 530 07 60 - školská jedáleň +421 911 331 176 - školská jedáleň +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg mobilné telefónne čísla služobných telefónov: 1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973 2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628 3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631 4. Výchovný poradca – Mgr. Oľga Turečeková – 0911 493 485 5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628 6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176 7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232 8. Sociálny pedagóg – Mgr. Slávka Bačovská – 0910 933 955 9. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105 10. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
   • Škultétyho 2326/11 95501 Topoľčany Slovakia
   • 37860763
   • 2021603980
  • Prihlásenie