• Rozlúčka s deviatakmi

     • Do galérie Rozlúčka s deviatakmi boli pridané fotografie.

      „Keď sa  končí sa spoločná cesta, smiech zanikol v tichu opustenej triedy, zostali po vás iba prázdne miesta, na zemi kúsok roztrúsenej kriedy.
      V pamäti zbieraš vzácne chvíle a v ušiach znie ti ozvena krokov, poslednou stránkou triednej knihy zatvárame krásnych deväť rokov.“

       

      Milí naši deviataci,

      Zišli sme sa tu pri príležitosti ukončenia  školského roka 2019/2020. Toto stretnutie je naplnené radostným očakávaním vytúžených prázdnin, no i kvapkou smútku, pretože sa musíme definitívne rozlúčiť s vami, našimi deviatakmi.

      Určite každému z vás prebehne pred očami tých uplynulých deväť rokov. Neboli to vždy roky ľahké, no boli krásne a hlavne veľmi dôležité.

      No nebolo to len učenie. Boli to noví kamaráti, nové priateľstvá a dni naplnené novými radostnými zážitkami.

      Pre vás sa dnes končí snáď to najkrajšie bezstarostné obdobie vášho detstva. Každý z vás sa rozbehne hľadať tú správnu cestu vo svojom živote, no každý z vás tu zanechá  stopu v našich spomienkach.

      Prajeme vám, aby sa vám v živote darilo, aby ste našli veľa nových, dobrých kamarátov a aby každý z vás našiel svoje šťastie!

      Nuž teda dovidenia!

       

     • Na záver... Slovenský jazyk 7. a 8. ročník

     • Vážení rodičia, milé žiačky a žiaci,

      končíme zvláštny a hlavne ťažký II. polrok tohto školského roka. 

      Pred takmer štyrmi mesiacmi  sme zrazu všetci zostali doma a nevedeli sme, čo nás čaká, nevedeli sme, ako dlho to potrvá. V mysliach nám vírili rôzne katastrofické scenáre. No bolo treba pracovať a učiť sa. Hľadali sme spôsoby, ako zvládať každodenné povinnosti v rodine.

      Vážení rodičia, ďakujem za spoluprácu pri vyučovaní detí, za to, že ste sa dokázali vžiť do práce učiteľa a popri Vašich pracovných povinnostiach ste dbali na domáce vzdelávanie svojich detí a mojich žiakov.

      Milé žiačky a žiaci, Vy sami najlepšie viete, ako ste sa učili v „súkromnej škole“. Čakajú Vás prázdniny.

      Nemali by  to však byť „prázdne dni.“ Vyplňte ich nielen zábavou, ale vezmite do rúk aj knihu a čítajte.

      Verím, že v septembri sa stretneme v škole a začneme presne tam, kde sme v marci skončili.

       

      Prajem Vám všetkým predovšetkým zdravie a čo najmenej problémov v osobnom i pracovnom živote.

       

       

      Mgr. Erika Muchová, uč.

       

     • Čerstvé hlavičky

     • OZNAM RIADITEĽOV ŠKÔL

       

      Vážení rodičia, milí žiaci a žiačky,

       

      čerstvého ovocia a zeleniny nie je nikdy dosť. Vďaka nemu sme zdravší a s vyváženou stravou nám to aj viac myslí. A to sa v škole vždy zíde! Preto potrebujeme dostať ešte viac ovocia a zeleniny do školy.

       

      Kaufland tento rok organizuje 2. ročník projektu Čerstvé hlavičky a hľadá partnerské školy pre každú zo svojich predajní, ktoré od nich získajú pravidelný prísun kvalitného ovocia alebo zeleniny pre svojich žiakov na celý rok.

       

      Stačí, ak na stránke cerstvehlavicky.sk nájdete našu školu a zahlasujete za ňu registráciou pokladničných bločkov z nákupu v Kauflande do 29. júla 2020.

      Každý nákup sa počíta a aj naša škola sa môže stať jednou zo 70 škôl, ktoré budú dostávať ovocie a zeleninu pre žiakov celý školský rok 2020/2021.

       

      Podporte našu školu v tomto projekte a pomôžete nám zabezpečiť pre vaše deti pravidelnú porciu zdravej a čerstvej zeleniny a ovocia.

       

      S poďakovaním,

       

      riaditeľka ZŠ Mgr. Mária Bezáková

     • Oznam pre žiakov 9. ročníka

     • Vyučovanie žiakov deviateho ročníka (9.A,9.B, 9.C, 9.D, 9.H) sa od 22.6.2020 neuskutoční. Žiaci prídu do školy len dňa 26.6.2020 od 7:45  do 12:00 hod. (vstup cez hlavný vchod). Prinesú do školy všetky učebnice na odovzdanie, ktoré budú vyčistené a polepené. Odovzdajú čipy a kľúče od šatňových skriniek a zoberú si osobné veci, ktoré mali ešte v škole. O ďalšej činnosti budú informovaní od triednych učiteľov. V tento deň budú mať slávnostné ukončenie školského roka a dostanú vysvedčenia.

      Aj pre Vás platí pri vstupe do budovy dezinfekcia rúk a ochranné rúško!

       

     • Oznam pre žiakov 5.-8. ročníka

     • MŠVVaŠ SR umožňuje zriaďovateľom otvorenie tried piateho až deviateho ročníka  základných  škôl a školských klubov detí  od 22. 6. 2020 – do 30.6.2020

      Pri  prvom  nástupe žiaka do   základnej   školy  je povinnosť vyplniť  dotazník   o zdravotnom stave dieťaťa pred návratom do školy (vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_ziaka.pdf). Vyplnený formulár odovzdáte triednemu učiteľovi  dňa 22.6.2020.

         Žiaci prichádzajú na vyučovanie :

      1. stupeň : od 7:30 do 7:45 hod. zadným vchodom, vyučovanie končí 11:15 hod.

      2. stupeň : od 7:30 do 7:45 hod. predným vchodom, vyučovanie končí 12:10 hod.

      Obed sa vydáva od 11:20 do 13:00 hod.

      Každý si pri vstupe do školy vydezinfikuje ruky. Meranie teploty sa už nevykonáva. Žiaci vstupujú do školy s rúškom na tvári, s ktorým sa pohybujú po chodbách školy. V triede a vonku nie sú rúška povinné.

      Ďakujeme!

     • ANJ tábor

     • Milí rodičia, v letných mesiacoch júl a august naša škola organizuje letný jazykovo-zábavný tábor pre žiakov od 7 do 11 rokov v priestoroch našej školy.

      Tábor bude realizovaný v troch turnusoch. Dva turnusy v júli a jeden turnus v auguste. 

      Ak máte záujem prihlásiť Vaše dieťa na niektorý z turnusov, vyplňte záväzne prihlášku cez edupage v termíne do 22.6.2020. Poplatok záväzne treba zaplatiť do 26.6.2020 na sekretariáte školy na všetky tri turnusy podľa výberu.

      V deň nástupu do letného tábora treba priniesť čestné prehlásenie o bezinfekčnosti rodinného prostredia dieťaťa podpísané zákonným zástupcom. - stiahnuť tu: Vyhlasenie-rodica-o-bezinfekcnosti_(2).doc

      Rodič dieťaťa, ktoré nie je žiakom ZŠ Škultétyho môže prihlásiť dieťa osobne na sekretariáte školy. 

     • Ema Šurinová 1.B

     • Do galérie Ema Šurinová 1.B boli pridané fotografie.

      Sme hrdí na úspech Emky Šurinovej,žiačky 1.B a jej krásne umiestnenie v online vzdelávacej súťaži Stroj na jednotky - 1. miesto v kraji a 6. miesto v celoslovenskej kategórii pre 1. ročník. Blahoželáme!

   • Kontakty

    • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
    • skola@zsskultetyho.sk
    • malis@zsskultetyho.sk
    • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ +421 38 532 62 40 - tel./fax +421 38 532 20 07 - ekonómka +421 38 530 07 60 - školská jedáleň +421 911 331 176 - školská jedáleň +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg mobilné telefónne čísla služobných telefónov: 1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973 2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628 3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631 4. Výchovný poradca – Mgr. Oľga Turečeková – 0911 493 485 5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628 6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176 7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232 8. Sociálny pedagóg – Mgr. Slávka Bačovská – 0910 933 955 9. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105 10. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
    • Škultétyho 2326/11 95501 Topoľčany Slovakia
    • 37860763
    • 2021603980
   • Prihlásenie