• Imatrikulácia prváčikov

     • A bola streda... je tu znovu krásna slávnosť "Imatrikulácia prváčikov", ktorí netrpezlivo očakávali tento deň. Slávnostne oblečení nastúpili do vyzdobenej telocvične pod girlandami mažoretiek.

      Po slávnostnej hymne, príhovoroch nastúpil akt "pasovania za našich žiakov". Deviataci - krstní rodičia im pripravili malé darčeky - plyšáka PANDU. Po odovzdaní darčekov, zložení prváckeho sľubu, desatora prikázaní od deviatakov vystúpili naše najmladšie mažoretky. Po skončení slávnostného aktu odišli do svojich tried na malé občerstvenie so svojimi veľkými kamarátmi. 

      Blahoželáme malým prváčikom, že sa stali našimi dobrými žiačikmi a budú s radosťou chodiť do školy. 

     • OZNAM PRE RODIČOV ŽIAKOV

     • Riaditeľstvo ZŠ Škultétyho 2326/11, Topoľčany oznamuje všetkým rodičom, že z dôvodu zvýšenej chorobnosti žiakov sa i naďalej pokračuje v skrátenom vyučovaní (40 minútové hodiny) až do konca tohto týždňa.

      Vyučovanie tak končí o 12,30 hod. Siedma vyučovacia hodina odpadá. ŠKD funguje do 16,00 hod.

      Obedy v ŠJ sa vydávajú do 13,00 hod. 

       

     • Olympiáda zo SJL

     • Dňa 17. 10. 2023 sa uskutočnilo školské kolo OSJL. Zúčastnilo sa 11 žiakov z 9. A a 9. B triedy.

      Žiaci súťažili v troch častiach:

      1. online test

      2. transformácia textu

      3. rečnícky prejav

       

      1. miesto a postup do okresného kola získala Ema Jančovičová z 9. A triedy.

      2. miesto - Nina Kondratjuková, 9. B

      3. miesto - Lukáš Buranský, 9. A

      Úspešných riešiteľov bolo 6. Výhercom blahoželáme a Eme Jančovičovej prajeme veľa šťastia v okresnom kole. 

      Mgr. A. Tešíková, Mgr. E. Muchová 

     • OZNAM pre rodičov a žiakov

     • Riaditeľstvo ZŠ Škultétyho 2326/11 v Topoľčanoch oznamuje, že na základe monitorovania

      od 15. 10. 2023 a realizácie ranného filtra sa zvýšila chorobnosť žiakov, ale aj zamestnancov školy.

      Z počtu 642 žiakov školy chýbalo dnes 99 žiakov, čo je 15,42%.

      Na základe tohto zistenia sa zajtra t. j. 19. 10. a 20. 10. 2023 vyučovacie hodiny skracujú

      na 40-minút. 7. vyučovacia hodina sa ruší a vyučovanie tak bude končiť o 12,30 hod.

      V pondelok sa bude pokračovať vo vyučovaní so 40-minútovými hodinami.

      Prevádzka v ŠKD bude fungovať do 16,00 hod.

     • „Po stopách Ľ. Štúra“ - exkurzia

     • Žiaci ôsmeho ročníka sa dňa 12.10.2023 vydali v rámci exkurzie „Po stopách Ľ. Štúra“. Naše kroky viedli do Modry. Tam sme sa dozvedeli zaujímavosti zo života nášho významného jazykovedca, spisovateľa, novinára i politika. Doplnili sme si tak vedomosti, ktoré sme získali na hodine literatúry. Navštívili sme Múzeum Ľ. Štúra, Pamätnú izbu i  cintorín, miesto posledného odpočinku tejto významnej osobnosti.

      Naša cesta pokračovala na Devín. Tam sme sa zastavili aj pri Bráne Slobody – pamätníku obetiam komunizmu.

      Potom sme pokračovali na hradný vrch do Národnej rady Slovenskej republiky. Podrobný výklad nás preniesol opäť do histórie spojenej so štúrovskou generáciou. Videli sme aj miesta, kde naši zákonodarcovia pracujú v jednotlivých parlamentných výboroch či odkiaľ mávajú tlačové konferencie. Prešli sme sa aj po nádvorí Bratislavského hradu a potom sme sa po krátkej prestávke vydali na cestu späť domov.

      Žiaci 8.ročníka

     • Biela pastelka

     • Biela pastelka je finančná zbierka na pomoc nevidiacim a slabozrakým na Slovensku. Žiaci a zamestnanci našej školy každoročne prispievajú do tejto zbierky. V tomto roku naši dobrovoľníci vyzbierali sumu 135,20€. Touto sumou sme aj my prispeli k tomu, aby život týchto ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí tento svet vnímajú hmatom, sluchom či nádychom, bol o čosi príjemnejší.

      Za príspevky ďakujeme žiakom a zamestnancom školy.

   • Kontakty

    • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
    • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ
     +421 38 532 62 40 - tel./fax
     +421 38 532 20 07 - ekonómka
     +421 38 530 07 60 - školská jedáleň
     +421 911 331 176 - školská jedáleň
     +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg

     mobilné telefónne čísla služobných telefónov:

     1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973
     2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628
     3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631
     4. Výchovný poradca – Mgr. Marcela Kubríková – 0911 493 485
     5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628
     6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176
     7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232
     Mgr. Michaela Juhásová - 0911 972 045
     8. Sociálny pedagóg – Mgr. Ivana Miková - 0907 424 773
     9. Školská psychologička - Mgr. Natália Jančeková - 0910 933 955
     10. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105
     11. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
     12. Policajt pridelený našej škole - Nstržm: Michal Minarovský - 0915 479187, michal.minarovsky@minv.sk
    • Škultétyho 2326/11
     95501 Topoľčany
     Slovakia
    • 37860763
    • 2021603980
   • Prihlásenie