• „ŠKULTÉTKA PRE PACKY 3 ....“

     • Hovorí sa, že do tretice všetko dobre.....

      Preto sme sa aj tento rok v predvianočnom období rozhodli zorganizovať už po 3.krát finančnú a materiálnu zbierku pre zvieratká, o ktoré sa  v našom meste dobrí ľudia starajú v rámci OZ Topoľčianske packy. 

      Pevne veríme, že ani tento rok  nebudeme ľahostajní k našim štvornohým kamarátom bez domova a zapojíme sa v čo najväčšom počte.

      Nie každý psík či mačka má to šťastie, že žije s milujúcou rodinou a dostáva všetku potrebnú starostlivosť. Dúfajme preto, že sa nám spoločnými silami podarí  v nasledujúcich dňoch vyzbierať čo najviac peňazí a  vecí, ktoré by „topoľčianskym packám“ pomohli.

      Čím môžeme pomôcť?

      • deky, plachty, návlečky / pozor! – nie matrace, vankúše, paplóny....../
      • hračky pre psy/ mačky
      • piškóty a iné dobroty určené pre zvieratká
      • kvalitné krmivo s vysokým obsahom mäsa a bielkovín / radšej menej a kvalitnejšie, aby drobcov neboleli brušká/
      • obojky, vodítka, náhubky, misky, peliešky
      • nepremokavé podložky / používajú pod šteniatka /
      • dezinfekčné prostriedky vhodné na čistenie búd/ voliér
      • dobrovoľný finančný príspevok

      Všetko vyššie uvedené môžete priniesť odteraz až do 15.12.2023 k nám do školy – kontaktná osoba je p. uč. Zuzana Snopová – kabinet BIO-GEG-NJ. Po ukončení zbierky budú všetky peniaze a vyzbierané veci  rovnako ako v minulých rokoch bezodkladne odovzdané OZ Topoľčianske packy .

      Veľmi pekne ďakujeme za pomoc všetkým, ktorí sa do našej dobročinnej zbierky zapoja.

       

      Mgr. Zuzana Snopová

     • TOSUMA

     • Október je už tradične venovaný seniorom a seniorkám.                                 

      Dňa 11.11. 2023 sa v Kultúrnom dome v Blesovciach konalo posedenie seniorov pri príležitosti Mesiaca október – mesiaca úcty k starším. Naše  mažoretky z tanečného krúžku TOSUMA prispeli svojimi choreografiami k spestreniu programu a svojim tancom potešili nejedno srdiečko.

      Touto cestou sa chcem poďakovať Petrovi Faltysovi za úžasné fotografie.

                                               

      vedúca tanečného súboru Michaela Juhásová

       

     • Olympiáda v anglickom jazyku

     • Dňa 15.11.2023 sa uskutočnila písomná časť olympiády v anglickom jazyku.

      Do ústnej časti, ktorá sa bude konať 16.11.2023 2. a 3. vyučovaciu hodinu postupujú:

      Kategória 1A (6.-7.ročník)

      Bujna Tomáš  - 7.A

      Labuda Lukáš – 6.B

      Lendel  Silvester  - 6.A

       

      Kategória 1B (8.-9.ročník)

      Balažovičová Linda – 8.C

      Cabajová Dominika- 8.C

      Lampertová Mia – 9.B

      Margot Marco  - 9.B

      Habajová Michaela – 9.B

     • Oznam pre žiakov a rodičov

     • Dňa 16. 11. 2023 (štvrtok) bude prebiehať kurz "Finančnej gramotnosti" v rozsahu 4 vyučovacích hodín. 

      Vyučovanie končí o 11,15 hod. Obed sa bude vydávať od 11,15 do 12,30 hod. v sprievode triednych učiteľov. 

     • Exkurzia - Slovanské hradisko Mikulčice 8.11.2023

     • Veľkomoravské hradisko Valy pri Mikulčiciach, ktoré patrilo medzi významné sídla včasného stredoveku sa v súčasnosti nachádza po oboch stranách štátnej hranice Českej a Slovenskej republiky.

      Svoj najväčší rozmach lokalita zažila v priebehu druhej polovice 9. storočia, kedy patrila k významným správnym a rezidenčným centrám západných Slovanov. Exkurzie sme sa zúčastnili so žiakmi 7.ročníka
       

      Edukačný program pod názvom "Nie je vojak ako vojak" nám pripravila  pracovníčka múzea Mgr. Hana Novotná.
      Program zahŕňal komentovanú prehliadku expozície, ako aj súťaž žiakov rozdelených do skupín, ktorí si po prednáške navzájom zmerali sily v získaných vedomostiach o Veľkej Morave.
      Súčasťou programu bola aj streľba z luku a každý si na vlastnej koži mohol vyskúšať svoje schopnosti stať sa zdatným lukostrelcom.

       

      Počasie nám prialo, exkurzia sa páčila, a tak sa sem radi opäť vrátime.
      Mgr. Marián Bezák

       

     • Svetový Slovák Štefánik

     • Dňa 27.10.sa ôsmaci zúčastnili divadelného predstavenia o generálovi M.R.Štefánikovi v ODA Trenčín.Príbeh nám ponúkol fakty z jeho života,ale hlavne nám ukázal jeho jedinečnú charizmatickú osobnosť.V divadelnom príbehu sa nám predstavil M.R.Štefánik aj ako astronóm,vynálezca,fotograf, cestovateľ,letec,vojak,ale hlavne ako neprekonateľný diplomat,ktorý národu priniesol slobodu a zaslúžil sa o vznik medzivojnovej ČSR,no jeho osobné šťastie zostalo nenaplnené.

      Mgr.Dubná H.

     • Halloween - mažoretky

     • Hoci sa Halloween oficiálne oslavuje až 31.10, v predvečer Sviatku všetkých svätých, staršie mažoretky z tanečného súboru TOSUMA si tento typický americký sviatok pripomenuli 26. októbra na poslednom tréningu pred jesennými prázdninami. Zatancovali si v strašidelných kostýmoch a spoločne s choreografkami Ninkou, Sabínkou a Terezkou zostavili krátku choreografiu k piesni od Michaela Jacksona „Thriller“. Súťažili o najkrajšiu halloweensku masku, najlepší koláč s halloweenskou tematikou  a najlepšie predvedenú choreografiu. Na netradičnom tréningu sme sa všetci dobre zabavili. 

                                                vedúca tanečného súboru Michaela Juhásová

     • Najzaujímavejšie podujatie v školskej knižnici

     • Medzinárodný deň školských knižníc sa od roku 1999 koná pravidelne 23. októbra. Vyhlásila ho Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva. Tento rok sa niesol v znamení témy „Školská knižnica vám dáva priestor na to, aby ste boli výnimoční". Školská knižnica, ktorá je srdcom našej školy, otvorila dvere našim prváčikom. Žiaci deviateho ročníka pripravili pre nich program s aktivitami  na podporu kreatívneho čítania.  Na pripravené otázky prváčikovia vedeli odpovedať, rozprávky poznali , vedeli opísať  postavy  svojich obľúbených hrdinov a radi ich aj napodobňovali.  Spoločne prežili príjemné popoludnie s rozprávkovými knihami.

      Mgr. Dagmar Rumanová

   • Kontakty

    • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
    • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ
     +421 38 532 62 40 - tel./fax
     +421 38 532 20 07 - ekonómka
     +421 38 530 07 60 - školská jedáleň
     +421 911 331 176 - školská jedáleň
     +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg

     mobilné telefónne čísla služobných telefónov:

     1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973
     2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628
     3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631
     4. Výchovný poradca – Mgr. Marcela Kubríková – 0911 493 485
     5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628
     6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176
     7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232
     Mgr. Michaela Juhásová - 0911 972 045
     8. Sociálny pedagóg – Mgr. Ivana Miková - 0907 424 773
     9. Školská psychologička - Mgr. Natália Jančeková - 0910 933 955
     10. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105
     11. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
     12. Policajt pridelený našej škole - Nstržm: Michal Minarovský - 0915 479187, michal.minarovsky@minv.sk
    • Škultétyho 2326/11
     95501 Topoľčany
     Slovakia
    • 37860763
    • 2021603980
   • Prihlásenie