• Dôležitý oznam pre rodičov a žiakov

     • Riaditeľstvo ZŠ Škultétyho 2326/11, Topoľčany oznamuje všetkým rodičom a žiakom, 

      že z dôvodu zvýšenej chorobnosti žiakov (21,6%) a učiteľov budú od pondelka t. j. 29. 01. 2024 skrátené vyučovacie hodiny na 40 minút.

      Siedme hodiny sú zrušené a taktiež aj všetky popoludňajšie aktivity - krúžky. 

      Obedy v ŠJ sa budú vydávať do 13,00 hod. ŠKD bude v prevádzke do 16,00 hod.

     • Kam po skončení 9. ročníka?

     • Naša Základná škola Škultétyho 2326/11 v Topoľčanoch dňa 15. 01. 2024 v spolupráci s Fakultnou nemocnicou v Nitre a Strednou zdravotníckou školou v Topoľčanoch uskutočnili pre žiakov končiacich 9. ročník pracovné prezentačné dopoludnie zamerané k voľbe budúceho povolania.

      Vyše 20 pracovníkov nemocnice v Nitre z oddelení kardiológie, prvej pomoci, neurológie, pôrodníctva, fyzioterapie v spolupráci so strednou zdravotníckou školou - masérstvo a rehabilitácia - uskutočnili ukážky praktickej prípravy na oddeleniach.

      Žiaci našej školy, ale aj ZŠ Tríbečská, Hollého a Gogoľova si účasť na prezenčnej akcii veľmi pochvalovali. 

     • Naši žiaci veľmi úspešní

     • Dňa 17.1. 2024 sa na našej škole konalo Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Do súťaže sa zapojilo 18 škôl z nášho okresu. Každú školu reprezentoval len jeden žiak v príslušnej kategórií. Veľmi nás teší, že v silnej konkurencii sa nestratili ani žiaci našej školy.

      V kategórií 1A (5.-7.ročník) suverénnym spôsobom zvíťazil  Tomáš Bujna zo 7.A. Postupuje do krajského kola.

      V kategórií 1B (8.-9.roč) nás reprezentoval Marco Majgot  z 9.B, ktorý takisto vyhral v silnej konkurencií 17 súťažiacich. Postupuje do krajského kola.

      Dňa 18.1.2024 sa konalo na Gymnázium Topoľčany okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Našu školu reprezentovali Bianka Káčerová a Ema Jančovičová.

      Bianka Káčerová z 9.B v súťaži nenašla premožiteľku, vyhrala a postupuje do krajského kola.

      Všetkým gratulujeme a prajeme veľa úspechov v krajských kolách.

       

      text: PaedDr. Marcela Mokrá

     • Šaliansky Maťko

     • Dňa 17. januára 2024 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese povesti Šaliansky Maťko.

      Zúčastnili sa ho žiaci 4. až 7. ročníka v dvoch kategóriách.

       

      II. kategória: 4. - 5. ročník:

      1. miesto - Nina Ondrejková zo 4. C

      2. miesto - Zoya Fajinová zo 4. A

      3. miesto - Alex Chudý z 5. A

       

      III. kategória: 6. - 7. ročník:

      1. miesto - Jakub Bobošík zo 6. C

      2. miesto - Martin Šramatý zo 6. B

      3. miesto - Lucia Košelová zo 6. B

       

      Výhercom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole.

     • Platenie v školskej jedálni - vysvetlenie

     • Po opakovaných otázkach na platby v školskej jedálni Vám podávame vysvetlenie z edupage:

      1. Ako je to s platením stravy, keď Vaše dieťa chýba? 

      Dotácie sú jednoznačne priznávané iba pri splnení oboch podmienok -

      1. prítomnosť aspoň na jednej hodine na vyučovaní a 2. prevzatie jedla - iba vtedy má Vaše dieťa obed zdarma (platíte teda iba réžiu 4 €).

      Ak dieťa chýba, tak nie je splnená podmienka prítomnosti, takže potom je už jedno, či a kto prevezme jedlo - stráca nárok na dotáciu a teda jedlo si hradí stravník.

       

      Rodič môže v prvý deň choroby prevziať  jedlo, tým je myslené, že jedlo neprepadne úplne, že ho môže rodina prísť odobrať. Ale stravník - v našom prípade rodič, je povinný jedlo uhradiť. Preto sa Vám pripočíta napr. 1,70 alebo 1,90 eura za deň k pôvodným 4,00 eurám.

      Ak Vaše dieťa ochorie, nezabúdajte ho odhlásiť zo stravy.

      Čo sa týka platieb šekom, skúste sa im vyhýbať nakoľko tieto platby a ich výpisy chodia na školu neskoro. Ak už naozaj zaplatíte šekovou poukážkou, na tú uvádzajte meno a triedu dieťaťa, nie svoje. Ústrižok o zaplatení prineste buď na ekonomické oddelenie alebo vedúcej školskej jedálne.

       

     • Platby za ŠKD - dôležité!

     • Oznamujeme rodičom, že platby cez účet na edupage sa obnovujú a budú sa dať platiť od 12.1.2024. Technický problém bol odstránený.

      Upozorňujeme rodičov, aby dodržiavali termín platenia včas podľa rozpisu.Taktiež prosíme rodičov aby neplatili šekom, iba prevodom (kto nemá účet dohodne sa s príšlusnou vychovávateľkou).

      Pri platbe žiadame, aby ste do poznámky uvádzali meno dieťaťa a triedu (nie meno rodiča!) a aby použili správny variabilný symbol.

      V mesiaci september sa platia vždy dve platby (september a október).

      V mesiaci január tiež dve platby (január a február).

      Platby sa uzatvárajú v novembri do 25.11.(mesiac december - koniec kalendárneho roka).

      Za druhý polrok sa platby uzatvárajú v mesiaci máj do 25.5. (za jún - koniec školského roka)

      Platby sú vždy mesiac dopredu. 

      Kto má nastavený trvalý príkaz, prosíme, aby ste ho zrušili, nakoľko nám prichádzajú platby v decembri aj za január, ktoré musíme na konci decembra vrátiť.

      Ak dieťa nebude mať uhradenú platbu na nasledujúci mesiac do 25. v mesiaci, tak automaticky bude odhlásené zo školského klubu detí. 

   • Kontakty

    • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
    • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ
     +421 38 532 62 40 - tel./fax
     +421 38 532 20 07 - ekonómka
     +421 38 530 07 60 - školská jedáleň
     +421 911 331 176 - školská jedáleň
     +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg

     mobilné telefónne čísla služobných telefónov:

     1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973
     2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628
     3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631
     4. Výchovný poradca – Mgr. Marcela Kubríková – 0911 493 485
     5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628
     6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176
     7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232
     Mgr. Michaela Juhásová - 0911 972 045
     8. Sociálny pedagóg – Mgr. Ivana Miková - 0907 424 773
     9. Školská psychologička - Mgr. Natália Jančeková - 0910 933 955
     10. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105
     11. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
     12. Policajt pridelený našej škole - Nstržm: Michal Minarovský - 0915 479187, michal.minarovsky@minv.sk
    • Škultétyho 2326/11
     95501 Topoľčany
     Slovakia
    • 37860763
    • 2021603980
   • Prihlásenie