• „Odvrátená tvár internetu“ – alebo – „Záleží nám na tom...“

     • Vážení rodičia,

      dnešný online svet nás všetkých ovládol.

      Digitálne sa vzdelávame, komunikujeme, ale aj nevhodne digitálne trávime voľný čas, ba dokonca nám hrozí nebezpečenstvo vývinu našich detí a aj nás dospelých.

      Dovolili sme si na našej webovej stránke uverejniť v prílohe dva príspevky na osvetu pre nás všetkých, čo IT technológie spôsobujú ako ovplyvňujú naše správanie, socializáciu a aj zdravie.

      Prajeme príjemné čítanie...

      Nastrahy_digitalneho_sveta.docx​​​​​​​

     • Skrátené vyučovanie

     • Z dôvodu nárastu respiračných ochorení sa od zajtra t. j. 01. 02. 2022 skracujú  vyučovacie hodiny na 40 minút a rušia sa všetky popoldňajšie krúžky.

      Obedy sa budú vydávať do 13,00 hod. 

     • OZNAM

     • Od stredy sa menili podmienky "Školského semafóru". Karanténa sa skrátila na 5 dní. Z pragmatických dôvodov pristupujeme k pravidlám zatváraniu celých tried. Covid už prekonalo viac žiakov, prípadne sú zaočkovaní, tak ako aj pedagógovia.

      Prosíme rodičov, aby monitorovali príznaky (bolesť hrdla, hlavy, upchatý nos, zvýšená teplota, kašeľ, črevné problémy) a podľa nich nechali dieťa doma a aj ho otestovali samotestom.

      Karanténa celej triedy nastáva na druhý deň po styku s pozitívnou osobou. Myslíme si, že sa to bude dať spoločne zvládnuť a nebudeme musieť zatvárať celé triedy a tým prerušovať vyučovanie.

      Vieme, že úplne najlepšie pre všetkých je, aby vyučovanie prebiehalo prezenčne. 

      Správajme sa všetci zodpovedne a pri akýchkoľvek príznakoch nechajte svoje dieťa doma a neposielajte ho do školy. 

      Situácia nevyžaduje až také radikálne zatváranie tried a prerušovať vyučovanie.

      Naučme sa s tým žiť a riadne fungovať!!!

     • Šaliansky Maťko - školské kolo

     • Dňa 24. januára 2022 sa uskutočnil 27.ročník šúťaže Šaliansky Maťko J.Cígera Hronského  v umeleckom prednese povesti  v I.kategórii.

      Výsledky: 

      1. miesto Alex CHUDÝ z 3.A

      2. miesto Nina PÁLENÍKOVÁ z 2.A

      3. miesto Laura HORŇAČEKOVÁ z 3.B

      Výhercom srdečne gratulujeme a Alexovi držíme palce do okresného kola. 

     • Šaliansky Maťko - školské kolo

     • Dňa 25. januára 2022 sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže "Šaliansky Maťko".

      Výsledky:

      II. kategória:

      1. miesto Timea Janjicová z 5. A

      2. miesto Lucia Košelová zo 4. B

      3. miesto Dominika Tarinová zo 4. B a Simona Šutovská zo 4. C

      III. kategória:

      1. miesto Marco Majgot zo 7. B

       

     • Darujte nám 2% z dane - Ďakujeme!

     • Pozor, nové tlačivo.

      Vážení rodičia a priatelia školy,

      Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

      Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

      Finančné prostriedky budú použité na:

      • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
      • skvalitnenie vybavenia školy

      Nové tlačivo nájdete tu:

      Vyhlasenie_2__za_rok_2021nove_tlacivo.pdf​​​​​​​

      Ďakujeme veľmi pekne!

     • Návšteva pána ministra školstva Branislava Gröhlinga

     • V piatok 14. 01. 2022 na našu školu a ďalšie dve v meste zavítal pán minister školstva Branislav Gröhling. Návšteva sa niesla v neformálnom duchu. Po privítaní riaditeľkou, pani primátorkou a žiackou školskou radou sa predstavili krátkym hudobným programom žiaci našej školy.

      Život v škole opísala žiačka 9. ročníka - Tasia Martošová a pozvala všetkých na prehliadku odborných učební. Pán minister sa zúčastnil vyučovacích hodín v 2 triedach v 4. C a 5. B. Na hodine slovenčiny a biológie sa interaktívne so žiakmi zapojil do vyučovania, čo žiaci vôbec nečakali. Neformálny prístup a bezprostrednosť bola veľkým benefitom pre našich žiakov, ktorí zístili, že aj "minister" dokáže byť ľudský a ústretový.

      Po prehliadke školy ho v zborovni očakávali pedagógovia, odborní zamestnanci, vychovávateľky a asistentky učiteľa, ktorí v krátkej diskusii položili ministrovi niekoľko otázok zo školskej problematiky.

      Zápisom do školskej kroniky sa návšteva ministra na našej škole ukončila. 

     • Učitelia pomáhajú zdravotníkom....

     • Pedagógovia, asistenti učiteľov a zamestnanci školy sa zapojili do projektu vyhláseného Komenského inštitútom s cieľom pomôcť v predvianočnom období zdravotníkom, ktorí v tomto náročnom čase sú v plnom nasadení na covidových oddeleniach a pomáhajú liečiť chorých na COVID-19.

      Odovzdali sme 38 krabičiek naplnených vlastnoručne upečeným vianočným pečivom, ktoré si prevzali vrchné sestry na 4 oddeleniach v topoľčianskej nemocnici.

      Zdravotníci pocítili nielen vďaku, ale aj pocit spolupatričnosti, že niekto na nich v tomto náročnom pracovnom nasadení myslí.

      Ďakujem všetkým, ktorí sa obetujú, liečia a pomáhajú.

     • Oznámenie pre žiakov a rodičov

     • Riaditeľka školy ZŠ Škultétyho v Topoľčanoch oznamuje, že po vianočných prázdninách začína 10. 01. 2022 riadne vyučovanie podľa rozvrhu hodín. 

      Školské vyučovanie sa bude riadiť "Školským semafórom".

      Na škole podľa platnej vyhlášky ÚVZ sú povinné rúška okrem žiakov s PAS a vážnymi zdravotnými problémami. Žiakom, ktorí majú objednané samotesty a aj ostatným sa odporúča pred nástupom do školy otestovať.

      V pondelok 10. 01. 20222 sa pri nástupe do školy preukážu potvrdením o bezinfekčnosti, ktoré nájdete v prílohe oznámenia. 

      bezpriznakovost_ziaka.docx​​​​​​​

     • Novoročné prianie

     • Novoročné prianie...

      RADOSŤOU - nech nie je darov veľa, ale  úprimný úsmev vyčarený pre priateľa.

      ŠŤASTÍM - nech nie je to, keď sa nám darí, ale každý deň, keď sú blízki  a aj my zdraví.

      DAROM - nech nie je to, čo zabalíme do papiera, ale to, že darujeme iným seba.

      S nastávajúcim kalendárnym rokom 2022 Vám všetkým prajem pevné zdravie, pokojné pracovné dni, úspech, šťastie, spokojnosť na každom kroku, aby sme ho celý prežili v pohode a porozumení.

      S úctou všetkým praje Mgr. Mária Bezáková, riaditeľka školy

   • Kontakty

    • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
    • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ +421 38 532 62 40 - tel./fax +421 38 532 20 07 - ekonómka +421 38 530 07 60 - školská jedáleň +421 911 331 176 - školská jedáleň +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg mobilné telefónne čísla služobných telefónov: 1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973 2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628 3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631 4. Výchovný poradca – Mgr. Marcela Kubríková – 0911 493 485 5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628 6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176 7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232 Mgr. Michaela Juhásová - 0911 972 045 8. Sociálny pedagóg – Mgr. Ivana Miková - 0907 424 773 9. Školská psychologička - Mgr. Natália Jančeková - 0910 933 955 10. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105 11. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986 12. Policajt pridelený našej škole - Nstržm: Michal Minarovský - 0915 479187, michal.minarovsky@minv.sk
    • Škultétyho 2326/11 95501 Topoľčany Slovakia
    • 37860763
    • 2021603980
   • Prihlásenie