• OZNAM

     • Žiaci, ktorí mali zajednané lyže si ich môžu prísť zobrať zajtra t.j. 22. 12. 2022 od 9,00 do 11,00 h. do školy. Viac lyží na požičianie už nie je. 

     • OZNAM pre žiakov

     • Žiaci, ktorí majú záujem o zapožičanie školských lyží, môžu prísť zajtra t. j. 20. 12. 2022 a vo štvrtok 22. 12. 2022 do školy od 9,00 do 11,00 h. za pánom učiteľom Mgr. M. Lovičkom /tel. č. 0908440578/, ktorý im lyže zapožičia. 

     • Chrípkové prázdniny

     • Na základe dnešného monitoringu zisťovania chorobnosti a respiračných ochorení žiakov pokračuje prerušenie vyučovania podľa rozhodnutia RÚVZ do vianočných prázdnin.

      Žiaci nastúpia na riadne vyučovanie po vianočných prádzninách dňa 9.1.2023.

      Všetkým prajeme skoré uzdravenie a príjemné prežitie vianočných sviatkov.

     • OZNAM

     •  

      Na základe dnešného monitoringu zisťovania chorobnosti a respiračných ochorení žiakov pokračuje prerušenie vyučovania podľa rozhodnutia RÚVZ do odvolania. 

      V nedeľu, 18.12.2022, sa spustí monitoring zisťovania chorobnosti žiakov na základe nariadenia RÚVZ v Topoľčanoch do 15,00 hod. Následne po vyhodnotení RÚVZ v Topoľčanoch rozhodne o pokračovaní prerušenia vyučovania alebo obnovenia vyučovacieho procesu.

       

      Rozhodnutie tu: rozhodnutie.pdf

     • Oznam jedáleň a ŠKD

     • Prosíme rodičov, aby neplatili stravu a školský klub detí na rok 2023 (dopredu na január, ...), ale aby tieto platby uskutočnili až po novom roku, nakoľko sa kalendárny rok účtovne uzatvára ku koncu decembra a platby za jedáleň sa budú upravovať od januára. Ďakujeme za pochopenie. 

     • OZNAM

     • Riaditeľstvo ZŠ Škultétyho oznamuje, že v stredu 07. 12. 2022 aj naďalej pokračujú 40-minútové vyučovacie hodiny.

      Rozhodnutím RÚVZ v Topoľčanoch sa prerušuje vyučovanie na 1. aj 2. stupni od štvrtka 08. 12. zatiaľ do utorka 13. 12. 2022 a zároveň aj prevádzka ŠKD z dôvodu mimoriadne zvýšeného nárastu chrípkových a respiračných ochorení. 

      Bližšie informácie je potrebné sledovať na webovej stránke školy.

       

     • Červené stužky

     • Na našej škole sa dňa 1.decembra  konala  kampaň Červené stužky, ktoré  sú  symbolom boja proti AIDS.

       Kampaň je kampaňou mladých a je venovaná mladým. Zameraná je na  zvýšenie informovanosti o HIV/AIDS. Žiaci z 9.B triedy  Ema Mokošová, Patrik Peterka a  Jakub Valent  v  jednotlivých triedach porozprávali o kampani zameranej na prevenciu látkových a nelátkových závislostí a chorôb spojených s AIDS. Na podporu prevencie a vzdelávania v oblasti obchodovania s ľuďmi. Žiaci sa v triedach zapojili  do kampane pripnutím červené stužky.

       Ďakujeme za podporu kampane.

     • Sviatok sv. Mikuláša

     • Každý rok sa v našej škole na sviatok sv. Mikuláša  rozžiaria detské očká radosťou a prekvapením. Opäť prišiel ten deň, ktorý značí, že Vianoce sú za dverami. Práve  sviatok sv. Mikuláša je dňom, na ktorý netrpezlivo čakajú všetky deti. Každé z nich dúfa, že opäť po roku bude obdarované najlepšími sladkosťami. Na návštevu sv. Mikuláša, anjela a čerta  sa žiaci v triedach  dôsledne pripravili.  Zarecitovali pekné básne,  zaspievali piesne a koledy, ktoré potom  odmenil svätý Mikuláš sladkými darčekmi. Rozlúčil sa so žiakmi  a už sa ponáhľal do sveta, aby obdaril aj  všetky deti, ktoré boli počas celého roka dobré a poslušné. 

      Mgr. Dagmar Rumanová

     • PROJEKT KARATE - 2.C

     • Aj žiaci 2.C " ochutnali" tréning v bojovom umení " Karate " s pánom trénerom Tomášom.

      Ďakujeme za super skúsenosť :-)

     • OZNAM

     • Riaditeľstvo ZŠ Škultétyho oznamuje, že aj naďalej pokračujú 40-minútové vyučovacie hodiny (do utorka) z dôvodu zvýšeného nárastu chrípkových a respiračných ochorení. 

      V pondelok bude Mikuláš - 1. stupeň sa bude učiť 4 hodiny a 2. stupeň bude mať 5 hodín. Krúžková činnosť zostáva naďalej zrušená. Obedy v ŠJ sa vydávajú do 13,15 h.

      O prípadných ďalších zmenách Vás budeme včas informovať. 

       

   • Kontakty

    • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
    • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ
     +421 38 532 62 40 - tel./fax
     +421 38 532 20 07 - ekonómka
     +421 38 530 07 60 - školská jedáleň
     +421 911 331 176 - školská jedáleň
     +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg

     mobilné telefónne čísla služobných telefónov:

     1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973
     2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628
     3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631
     4. Výchovný poradca – Mgr. Marcela Kubríková – 0911 493 485
     5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628
     6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176
     7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232
     Mgr. Michaela Juhásová - 0911 972 045
     8. Sociálny pedagóg – Mgr. Ivana Miková - 0907 424 773
     9. Školská psychologička - Mgr. Natália Jančeková - 0910 933 955
     10. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105
     11. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
     12. Policajt pridelený našej škole - Nstržm: Michal Minarovský - 0915 479187, michal.minarovsky@minv.sk
    • Škultétyho 2326/11
     95501 Topoľčany
     Slovakia
    • 37860763
    • 2021603980
   • Prihlásenie