• Biela pastelka

     • Biela pastelka je finančná zbierka na pomoc nevidiacim a slabozrakým na Slovensku. Žiaci a zamestnanci našej školy každoročne prispievajú do tejto zbierky. V tomto roku naši dobrovoľníci vyzbierali sumu 135,20€. Touto sumou sme aj my prispeli k tomu, aby život týchto ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí tento svet vnímajú hmatom, sluchom či nádychom, bol o čosi príjemnejší.

      Za príspevky ďakujeme žiakom a zamestnancom školy.

     • Výlet za odmenu

     • Najlepší žiaci našej školy sú už tradične odmeňovaní za svoje výborné študijné výsledky, vzorné správanie a reprezentáciu školy. Z každej triedy to boli  dvaja žiaci, ktorí sa 12. septembra 2023 zúčastnili výletu do Bratislavy. Čakal ich tam pestrý program, ktorý začal návštevou cirkusu Francesko Jung so zábavnou show. V programe vystúpili krásne akrobatky na závesných lanách, veselí žongléri či klaun, ktorý si niektoré deti pozval do manéže a tie sa tak stali súčasťou mini muzikálu. Okrem toho  videli  neuveriteľné výkony artistov z rôznych kútov sveta. Žiaci navštívili aj zverinec a povozili sa na poníkoch. Potom ich čakala prechádzka po historickej časti Bratislavy a návrat domov. Prežili tak krásny deň plný nečakaných zážitkov.

     • Školský pešibus

     • Stále viac rodičov vozí svoje deti do školy autom. Zvyšuje sa tak premávka v okolí škôl a s ňou aj nebezpečenstvo dopravných kolízií, ktoré núti rodičov využívať auto ešte častejšie. Pohybujeme sa preto v začarovanom kruhu.

      Aby sme vás, rodičov, podporili a zbavili obavy o bezpečnosť detí cestou do školy, v piatok 22.9.2023, na svetový deň bez áut, sa do školy budú môcť deti dostať školským pešibusom. To znamená, so sprievodom dvoch dospelých "šoférov pešibusu", ktorí vaše dieťa spoločne s inými odprevadia bezpečne až k bráne školy.

      Stačí do ankety nezáväzne napísať lokalitu bydliska, kde dieťa pešibus vyzdvihne a školu, ktorú navštevuje. Na základe najčastejších odpovedí budú pripravené trasy pre školský pešibus.

      Trasy následne zverejní zriaďovateľ školy, mesto Topoľčany. A navyše sa deti môžu tešiť okrem veselej cesty do školy aj na malý darček. Pre školákov z mestských častí Veľké a Malé Bezdany, ktorí pôjdu v tento deň do školy autobusom, budú  pripravené malé školské raňajky.  

      Odpovede môžete vpisovať do 19.9. do ankety https://www.munipolis.sk/app/anketa/anketa-skolsky-pesibus. Podujatie pripravuje mesto Topoľčany.

     • OZNAM - prihláška na krúžok "MAŽORETKY"

     • Mgr. Michaela Juhásová, vedúca tanečného krúžku MAŽORETKY, oznamujem všetkým zákonným zástupcom žiakov, ktorí majú o tento krúžok záujem, že zápis do krúžku sa bude konať dňa 14.09.2023 od 14,00 do 15,30 hod. v pohybovom štúdiu v ZŠ Škultétyho 2326/11, 95001 Topoľčany.

      Ak nemôžete prísť osobne, vypíšte prihlášku a odošlite mi ju na Edupage.

      Rozpis tréningov bude známy do 29.09.2023 podľa počtu zapísaných detí a inej krúžkovej činnosti.

      Mgr. Michaela Juhásová

      0911 972 045

       

      PRIHLÁŠKA - Prihlaska_na_mazoretky.docx

       

     • Nový školský rok 2023/2024 sa začal

     • Prajem Vám všetkým pekný septembrový deň a všetkých Vás vítam na slávnostnom otvorení nového školského roka 2023/2024.

      Som rada, že Vás môžem všetkých pozdraviť, teším sa, že môžem privítať rodičov našich žiakov, ktorí svojou účasťou dokazujú ako veľmi im na svojich deťoch záleží, ale hlavne s radosťou vítam všetkých Vás, naši žiaci, kvôli ktorým sme dnes tu...

      Je čas opäť spolu prežiť jeden krásny príbeh...

      Ponúkam Vám napínavé dobrodružstvá dievčat a chlapcov, ktorí okrem chuti nazbierať veľa nových vedomostí, zručností a skúseností sa tiež chcú venovať svojim záľubám, chcú sa hrať, zabávať, súťažiť, odhaľovať tajomstvá a zažiť dobrodružstvá. V kútiku srdca určite túžia, aby mal určite šťastný koniec.

      Tento krásny dobrodružný príbeh sa začína už dnes a v ňom začínate vystupovať aj „VY“. Chcete sa dozvedieť, čo sa bude diať zajtra, o týždeň, o mesiac alebo až 30. júna? Tak potom neváhajte, vstúpte do tohto školského príbehu a už zajtra môžete zažiť niečo originálne...

      Počas prázdnin sa striedali dni slnečné aj dni daždivé a tak je to aj so šťastím – v živote ho raz máme, inokedy nám šťastie akosi chýba... Ja Vám prajem, aby ste v tomto školskom roku mali:

      - viac šťastných zážitkov ako nešťastných,

      - viac dobrých známok ako zlých,

      - viac radosti ako smútku, 

      - viac priateľov ako nepriateľov, 

      - viac pochvál ako pokarhaní,

      - viac výhier ako prehier...

       Prajem Vám úspešný školský rok!  

     • OZNAM pre žiakov a rodičov

     • Riaditeľstvo ZŠ Škultétyho 2326/11, Topoľčany oznamuje všetkým žiakom a rodičom, že začiatok školského roka 2023/2024 sa začína 04. 09. 2023 o 8,00 hod.

      Príchod žiakov do kmeňových tried bude o 7,50 hod., kde sa stretnú so svojími triednymi učiteľmi. 

      Žiaci a rodičia malých prváčikov sa stretnú so svojími pani učiteľkami 1. ročníka pred hlavným vchodom budovy školy.

      Na dverách bude umiestnený zoznam žiakov a pridelenie do príslušnej triedy.

      Tešíme sa všetci na stretnutie a začiatok nového školského roka.

      vedenie školy

     • Vrátenie preplatkov

     • Oznamujeme rodičom, že v mesiaci júl sme vrátili preplatky za stravu v školskej jedálni v sume nad 20 € a žiakom, ktorí ukončili 9. ročník. Ostatným žiakom budú preplatky započítané do ďalšieho školského roku. 

      Ďalej žiadame tých rodičov detí, ktorí majú nedoplatky za stravu v školskej jedálni o zaplatenie dlžnej sumy.

     • OZNAM pre rodičov

     • Piatok t. j. 30. júna 2023 bude ranná družina fungovať len od 7,00 hod. Slávnostné ukončenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční o 8,00 hodine na veľkom školskom dvore. Po prevzatí vysvedčení žiaci odchádzajú domov. Školská jedáleň ani ŠKD zajtra nefunguje. 

     • Aktualizačné vzdelávanie PZ a OZ

     • V školskom roku 2022/2023 sa naša škola zapojila  do výzvy financovanej Európskou úniou z   Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky zameranej na aktualizačné vzdelávaie v školskom roku 2022/2023, ktorú vyhlásilo MŠVVAŠ s názvom Profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov (PZ) a odborných zamestnancov (OZ).

      Na základe podmienok výzvy sme vo  svojej réžii zorganizovali v mesiaci máj 2023 a začiatkom júna 2023 aktualizačné vzdelávanie so zameraním na REŠPEKTOVANIE ROZMANITOSTÍ  - INKLUZÍVNE VZDELÁVANIE.

      V prílohe prikladáme vyhodnotenie aktualizačného vzdelávania a fotodokumentáciu z jednotlivých častí absolvovaného vzdelávania.

      Vyhodnotenie_Aktualizacneho_vzdelavania_POO.pdf

      Foto_výzva POO.pdf

       

     • Deň Ukrajiny

     • Na základe výzvy MŠVVaŠ SR a UNICEF sa dňa 22. 02. 2023 konal na našej škole „Deň Ukrajiny“ s cieľom rozvíjať slovensko-ukrajinské vzťahy, podporovať začlenenie žiakov z Ukrajiny do žiackeho kolektívu, posilniť vzájomné kultúrne a jazykové povedomie v komunitách.

      Zorganizovali sme neformálne a priateľské stretnutie detí – žiakov našej školy, ich rodičov, blízkych a obľúbených spolužiakov. Od marca 2022 sme na našu školu prijali 13 žiakov z Ukrajiny. Spočiatku prekonávali jazykové bariéry. Pomohli sme im absolvovať jazykový kurz počas 3 mesiacov na zvládnutie jednoduchej komunikácie. Zakúpili sme didaktické pomôcky – pre 1. ročník SVET OKOLO NÁS PO SLOVENSKY a pre ostatné ročníky učebnicu aj pracovný zošiť AHA? SLOVENČINA. Na dnešnom dni sme v škole privítali okrem žiakov aj rodinných príslušníkov. Deti prezentovali svojmu krajinu a rodné mestá. Uskutočnil sa telemost SLOVENSKO – UKRAJINA so žiakom Romanom Dolghosom, ktorý minulý rok chodil k nám do 8. ročníka a odišiel na Ukrajinu.

      Na dnešné neformálne a milé stretnutie maminy pripravili chutné palacinky, tortu a tradičné plnené pirohy VARENYKY. Počas rozhovoru sme rozprávali s veľmi milým a srdečnými ľuďmi, ktorí dnešné stretnutie ocenili a boli vďační za takú možnosť. Niekedy nabudúce – DOVIDENIA!

       

      text: Vedenie školy

     • Škola v prírode - Lignano Sabbiadoro - Taliansko

     • Po 3-ročnej prestávke sa nám podarilo uskutočniť "Školu v prírode" v Lignano Sabbiadoro, Taliansko. Zúčastnilo sa jej 40 žiakov 2. stupňa. Pedagogický dozor tvorili 4 pedagógovia - Mgr. Mária Bezáková, Mgr. Dagmar Rumanová, Mgr. Oľga Turečeková a pani vychovávateľka ŠKD Ingrid Jančovičová. 

      Žiaci mali možnosť stráviť čas v prímorskej destinácii. Pozorovali okolitú prírodu, spoznávali faunu a flóru v danej oblasti. Spoznali morské živočíchy - medúzy a kraby.

      Zažili relax, slniečko a kúpanie v mori. Počas pobytu plnili aj povinnosti - upratovanie izieb, okolia, voľné kreslenie, vytvorili diafilm o pobyte, učili sa stolovať a plniť zverené úlohy. 

      Ochutnali výbornú taliansku zmrzlinu aj pizzu. Navštívili malé obchodíky s cieľom kúpiť darček alebo magnetku ako spomienku. Po deviatich dňoch sme sa spokojní, opálení a plní zážitkov vrátili späť. 

      Ci vediamo presto! (Do skorého videnia!)

  • Kontakty

   • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
   • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ
    +421 38 532 62 40 - tel./fax
    +421 38 532 20 07 - ekonómka
    +421 38 530 07 60 - školská jedáleň
    +421 911 331 176 - školská jedáleň
    +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg

    mobilné telefónne čísla služobných telefónov:

    1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973
    2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628
    3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631
    4. Výchovný poradca – Mgr. Marcela Kubríková – 0911 493 485
    5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628
    6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176
    7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232
    Mgr. Michaela Juhásová - 0911 972 045
    8. Sociálny pedagóg – Mgr. Ivana Miková - 0907 424 773
    9. Školská psychologička - Mgr. Natália Jančeková - 0910 933 955
    10. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105
    11. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
    12. Policajt pridelený našej škole - Nstržm: Michal Minarovský - 0915 479187, michal.minarovsky@minv.sk
   • Škultétyho 2326/11
    95501 Topoľčany
    Slovakia
   • 37860763
   • 2021603980
  • Prihlásenie