• Zmluvy, faktúry

 • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
  Faktúra 415-504 faktury september2021 s DPH 01.10.2021 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľ
  Objednávka 106 obj. 106 s DPH 17.09.2021 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľ
  Objednávka 96-107 objednávky 96-107 s DPH 17.09.2021 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľ
  Objednávka 98 obj.98 s DPH 02.09.2021 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľ
  Faktúra 366-414 faktury august2021 s DPH 31.08.2021 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľ
  Objednávka 84-95 objednávky 84-95 s DPH 27.08.2021 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľ
  Objednávka 90 obj. 90 s DPH 26.08.2021 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľ
  Objednávka 88 obj. 88 s DPH 06.08.2021 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľ
  Objednávka 87 obj. 87 s DPH 04.08.2021 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľ
  Faktúra 331-365 faktury jul2021 s DPH 30.07.2021 Mgr. Mária Bezáková riaditeľ
  Objednávka 79-83 objednávky 79-83 s DPH 26.07.2021 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľ
  Objednávka obj 80 obj 80 s DPH 26.07.2021 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľ
  Faktúra Faktúry jún 2021 Faktúry jún 2021 s DPH 01.07.2021 Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy
  Objednávka 75-78 objednávky 75-78 s DPH 25.06.2021 Mgr. Mária Bezáková riaditeľ
  Objednávka 78 objednávka 78 s DPH 25.06.2021 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľ
  Objednávka 69-74 objednávky 69-74 s DPH 10.06.2021 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy
  Faktúra Faktúry máj 2021 Faktúry máj 2021 s DPH 01.06.2021 Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy
  Objednávka 49-60 objednávky 49-60 s DPH 31.05.2021 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy
  Objednávka 67-68 objednávky 67-68 s DPH 31.05.2021 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy
  Objednávka 66 objednávka 66 s DPH 26.05.2021 škola Mgr. Mária Bezáková riaditeľka školy
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3889
  • Kontakty

   • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
   • skola@zsskultetyho.sk
   • malis@zsskultetyho.sk
   • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ +421 38 532 62 40 - tel./fax +421 38 532 20 07 - ekonómka +421 38 530 07 60 - školská jedáleň +421 911 331 176 - školská jedáleň +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg mobilné telefónne čísla služobných telefónov: 1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973 2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628 3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631 4. Výchovný poradca – Mgr. Oľga Turečeková – 0911 493 485 5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628 6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176 7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232 8. Sociálny pedagóg – Mgr. Slávka Bačovská – 0910 933 955 9. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105 10. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
   • Škultétyho 2326/11
   • 37860763
   • 2021603980
  • Prihlásenie